• Členovia

    • Vyučujúci matematiky


      

     • Mgr. Adela Stajníková                astajnikova(at)gymzh.sk
     • Mgr. Slavomíra Snopková          ssnopkova(at)gymzh.sk
     • Mgr. Dana Zacharová                  dzacharova(at)gymzh.sk
     • RNDr. Ján Adámik                       jadamik(at)gymzh.sk 
     • Mgr. Ivan Zachar                         izachar(at)gymzh.sk