• www stránka predmetovej komisie dejepis

    •  

      

     Ďakujeme za váš záujem o dianie v predmetovej komisii dejepisu. 

      

      

     Predmetová komisia pracuje v zložení:

     Mgr. Zuzana Kohútová - vedúca PK

     Mgr. Slavomír Jančík

     PaedDr. Adriana Júdová

     Mgr. Peter Sučanský     VSTÚPTE