• Zmluvy

    • Zmluvy

     od 1. januára 2012 

     zverejnené na

     http://crz.vucbb.sk/organizacia/00160881


      

     Zmluvy

     od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011

     Prehľad zmlúv  uzatvorených školou

     Nájomné zmluvy

     Zverejnené dňa Číslo zmluvy Názov zmluvy / Dodatok Prenajímateľ Nájomca Cena Dokument v pdf
     20. 01. 2011 1/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Majitelia pozemkov Gymnázium MR ZH 5.425,60 EUR/rok nájomná zmluva (1 MB)
     28. 02. 2011 2/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Miloslav Fojtík - ROLVIS 400,00 EUR/rok nájomná zmluva (163 kB)
     01. 03. 2011 3/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Mevalex - Miloslav Fára 27,86 EUR/mes. nájomná zmluva (195 kB)
     21. 03. 2011 4/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Fáber Dance s.r.o. 8,30 EUR/hod. nájomná zmluva (1,02 MB)
     04. 04. 2011 5/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM 635,50 EUR/rok nájomná zmluva (90 kB)
     15. 04. 2011   Zmluva o výpožičke - stojisko Mesto Žiar n Hronom Gymnázium MR ZH 1,80 EUR/rok zmluva- výpožička (2,3 MB)
     26. 05. 2011 6/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH SPORT TREND, s.r.o. 8,30 EUR/hod. nájomná zmluva (55 kB)
     30. 06. 2011 7/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Akzent Media, spol. s.r.o. 199,16 EUR/rok nájomná zmluva (93 kB)
     31. 08. 2011 8/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Mevalex - Miloslav Fára 51,86 EUR/mes. nájomná zmluva (45 kB)
     31. 08. 2011 9/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Mestský športový klub, ZH 4,98 EUR/hod. nájomná zmluva (42 kB)
     31. 08. 2011 10/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Téglásová Ingrid, ZH 60,45 EUR/mes. nájomná zmluva (39kB)
     31. 08. 2011 11/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH  Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM   808,58 EUR/rok (93 kB)    ()  nájomná zmluva (72 kB) 
     13. 09. 2011 12/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Lukáč Peter, ZH 8,30 EUR/mes. nájomná zmluva (57 kB)
     16. 09. 2011 13/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH RTVŠ, ZH 8,30 EUR/mes. nájomná zmluva (41 kB)
     30. 09. 2011 14/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva  Gymnázium MR ZH  SLOVALCO, a.s. Haládek 8,30 EUR/mes.  nájomná zmluva (57 kB)
     30. 09. 2011 15/2011/GMRZH/NZ  Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH MIDO cyklo klub 8,30 EUR/mes.  nájomná zmluva (66kB)
     05. 01. 2012 16/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Augustín Šipikal -Slovkontakt 600,00 EUR/rok nájomná zmluva (117kB)
     05. 01. 2012 17/2011/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH Maroš Čerťaský - GLOBE 400,00 EUR/rok nájomná zmluva (115kB)
     19. 01. 2012 1/2012/GMRZH/NZ Nájomná zmluva Gymnázium MR ZH OŠK Lutila 8,30 EUR/mes. nájomná zmluva (67 kB)

      

      Zmluvy o dodaní tovaru a poskytovaní služieb

     Zverejnené dňa Číslo zmluvy Názov zmluvy / Dodatok Objednávateľ Dodávateľ Cena Dokument v pdf
     20. 01. 2011 1/2011/GMRZH/PS Zmluva o dodávke a distrib. elektriny Gymnázium MR ZH SSE, Žilina podľa cenníka 1/2011/PS (1,9 MB)
     20. 01. 2011 2/2011/GMRZH/PS Dodatok k zmluve o poisteni majetku Gymnázium MR ZH Komunálna poisťovňa 13,30 EUR/rok 2/2011/PS (766 kB)
     31. 08. 2011 1/2011/GMRZH/SZ Servisná zmluva Gymnázium MR ZH FDC, B. Štiavnica 830,00 EUR/mes. 1/2011/SZ (281kB)
     10. 11. 2011 1/2011/GMRZH/ZD Zmluva o dielo Gymnázium MR ZH Jaroslav Štefanča-A JE TO 9.477,50 EUR 1/2011/ZoD (288 kB)
     16. 11. 2011 1/2011/GMRZH/KZ Kúpna zmluva Gymnázium MR ZH SQM s.r.o. 10.206,00 EUR 1/2011/KZ (2,27 MB)
     16. 11. 2011 2/2011/GMRZH/KZ Kúpna zmluva Gymnázium MR ZH SQM s.r.o. 7.518,00 EUR 2/2011/KZ (2,07MB)

      

     Prehľad zmlúv  uzatvorených školskou jedálňou

     Zverejnené dňa Číslo zmluvy / dodatku Názov zmluvy Dodávateľ Objednávateľ Cena Dokument v pdf
     31. 01. 2011 Dodatok č.1 k zmluve SJ/1/2010 Zmluva o poskytnutí šk. stravovania Gymnázium MR DSS Doména 1,98 EUR/ks Dod 1 (483 kB)
     31. 01. 2011 Dodatok č.1 k zmluve SJ/2/2010 Zmluva o poskytnutí šk. stravovania Gymnázium MR Simona Korenačková 1,98 EUR/ks Dod 2 (488 kB)
     31. 01. 2011 Dodatok č.1 k zmluve SJ/3/2010 Zmluva o poskytnutí šk. stravovania Gymnázium MR ZUŠ Strnádovej-Parákovej 1,98 EUR/ks Dod 3 (472 kB)
     30. 11. 2011 15/2011/SJ-KZ Kúpna zmluva LAWEX s.r.o. SJ ako súčasť GYM MR ZH 9.355,20 EUR zmluva (2,9 MB)

      


     Aktualizované dňa 04. 01. 2012