• Faktúry

    • Faktúry

     od 1. januára 2012 

     zverejnené na

     http://crz.vucbb.sk/organizacia/00160881


      

     Faktúry

      od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011

     V súlade s nariadením vlády SR č. 118/2011 Z. z. zverejňujeme len faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota presahuje 1 000 EUR bez dane z pridanej hodnoty.

     Prehľad faktúr uhradených školou 

     Zverejnené dňa Dátum úhrady Číslo faktúry Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dokument v pdf
     25. 02. 2011 26. 01. 2011 4/2011 dodávka tepla a TÚV Dalkia Žiar n. Hr. 3.151,41 EUR fa č. 4/2011 (559 kB)
     25. 02. 2011 04. 02. 2011 18/2011 dodávka tepla a TÚV Dalkia Žiar n. Hr. 3.710,37 EUR fa č. 18/2011 (550 kB)
     04. 03. 2011 01. 03. 2011 34/2011 vodné, stočné  VEOLIA B. Bystrica 1.457,26 EUR  fa č. 34/2011 (1,4 MB)
     11. 03. 2011 07. 03. 2011 38/2011 dodávka tepla a TÚV Dalkia Žiar n. Hr.  3.106,86 EUR fa č. 38/2011 (1,1 MB) 
     15. 04. 2011  07. 04. 2011  60/2011 dodávka tepla a TÚV Dalkia Žiar n. Hr.  2.541,78 EUR fa č. 60/2011 (1,30 MB)
     10. 05. 2011 09. 05. 2011 81/2011 dodávka tepla a TÚV Dalkia Žiar n. Hr. 1.449,98 EUR fa č. 81/2011 (0,88 MB)
     31. 05. 2011 09. 06. 2011 95/2011 vodné, stočné VEOLIA B. Bystrica 1.486,82 EUR fa č. 95/2011 (0,67 MB)
     30. 11. 2011 07. 11. 2011 220/2011 dodávka tepla a TÚV Dalkia Žiar n. Hr. 1.658,47 EUR fa č. 220/2011 (2,34 MB)
     30. 11. 2011 29. 11. 2011 239/2011 vodné, stočné VEOLIA B. Bystrica 1.408,88 EUR fa č. 239/2011 (1,6 MB)
     22. 12. 2011 01. 12. 2011 241/2011 podlahy Štefanča - A JE TO 3.698,20 EUR fa č. 241/2011 (1,2 MB)
     22. 12. 2011 05. 12. 2011 242/2011 podlahy Štefanča - A JE TO 2.443,50 EUR fa č. 242/2011 (0,9 MB)
     22. 12. 2011 05. 12. 2011 243/2011 PC stolové SQM s.r.o. 10.206,00 EUR fa č. 243/2011 (2,04 MB)
     22. 12. 2011 08. 12. 2011 250/2011 dodávka tepla a TÚV Dalkia Žiar n. Hr. 2.662,48 EUR fa č. 250/2011 (2,34 MB)
     22. 12. 2011 13. 12. 2011 255/2011 podlahy Štefanča - A JE TO 3.691,20 EUR fa č. 255/2011 (1,08 MB)
     22. 12. 2011 19. 12. 2011 264/2011 keramické tabule ŠKOLEX 1.251,36 EUR fa č. 264/2011 (1,41MB)
     22. 12. 2011 19. 12. 2011 265/2011 vstavané skrine J.M.D.-ART 1.476,00 EUR fa č. 265/2011 (1,28 MB)
     22. 12. 2011 21. 12. 2011 278/2011 PC tabletové SQM s.r.o. 7.518,00 EUR fa č. 278/2011 (MB)
     04. 01. 2012 28. 12. 2011 294/2011 žľaby, kanál SMMP 2.451,00 EUR fa č. 2942011 (MB)
     04. 01. 2012 28. 12. 2011 296/2011 PC tabletové SQM s.r.o. 3.759,00 EUR fa č. 296/2011 (0,92 MB)
     04. 01. 2012 28. 12. 2011 300/2011 nábytok Multip 2.349,07 EUR fa č. 300/2011 (1,06 MB)
     04. 01. 2012 28. 12. 2011 301/2011 nábytok Multip 3.041,70 EUR fa č. 301/2011 (0,99 MB)

     Prehľad faktúr uhradených školskou jedálňou

     Zverejnené dňa Dátum úhrady Číslo faktúry Predmet Dodávateľ Cena s DPH Dokument v pdf
     22. 12. 2011 21. 12. 2011 254/2011/SJ konvektomat LAWEX 9.355,00 EUR fa č. 254/2011 (1,06 MB)

      


     Aktualizované dňa 04. 01. 2012