• Daruj čas, prines úsmev - dobrovoľníctvo

    • Daruj čas, prines úsmev

     alebo ako rastú dobrovoľníci na Gymnáziu Milana Rúfusa

     Po úspešnom vianočnom predstavení na Onkologickom oddelení DFNsP v Banskej Bystrici sa študenti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom rozhodli pokračovať v návštevách chorých rovesníkov. Ich snaha postupne dostala podobu školského projektu, ktorí nazvali „Daruj čas, prines úsmev“.

     V rámci neho  sa uskutočnila 24. marca 2011 druhá návšteva. Študenti sa najprv stretli na neformálnej besede s Mgr. Moravčíkom, ktorý ich informoval o dobrovoľníctve, jeho zásadách, o Svetielku Nádeje a o práci s chorými deťmi na oddelení. Potom nováčikov oboznámil s pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať počas návštevy.

     Gymnazisti prišli  tentokrát na oddelenie s minikoncertom. Známe moderné piesne ale i klasika odzneli v sprievode gitary, flauty, bonga a iných  jednoduchých bicích nástrojov.

     Deťom z onkológie učarovalo hlavne bongo, na ktorom si každé z nich skúsilo zabubnovať. Keď hudba prelomila ľady, deti a študenti sa spolu zahrali rôzne pohybové hry. Kým sa s menšími pacientmi zabávali dobrovoľníčky z Nadácie Svetielka Nádeje a časť gymnazistov, druhá skupina sa venovala starším pacientom a aj mamičkám hospitalizovaných detí. Úsmev do spoločenstva priniesla hlavne hra Aktivity.

     Spoločne strávený čas všetkým ubehol rýchlo. Priniesol trochu zmeny do jednotvárneho nemocničného kolobehu a študentov gymnázia tak, ako aj prvýkrát, obohatil prílevom energie a chuti pomáhať iným.

     Zuzana Kohútová, špeciálny pedagóg

     Tiborko hrá na bogu Darčeky pre priateľov Magdalénka