• Rande s vedou I.

    • Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

     pozýva všetkých nadšencov

     na

     Prvé rande s vedou

      

     dňa 29. 3. 2011 o 13.30 hod. do prednáškovej miestnosti  

      

     Žiaci pre Vás pripravili 4 zaujímavé prezentácie z rozmanitých oblastí, o ktoré sa zaujímali vo svojej odbornej činnosti a voľnom čase. 

      

     Témy prezentácií:

      

     Dobrovoľníctvo ako voľnočasová aktivita– Michaela Gašparíková & co

     Skolióza – Michaela Barcíková & co

     Mária Mališová- migrácia do Francúzska v r. 1938-1941– Veronika Prepilková

       Včela a jej produkty – Katarína Országhová & co

      

     Krátke anotácie:

     Dobrovoľníctvo ako voľnočasová aktivita

     Svojou prácou „Dobrovoľníctvo ako voľnočasová aktivita“ sme chceli upozorniť na dobrovoľníctvo ako zaujímavú náplň voľného času mládeže, ako aj na to, že pre ťažko chorých pacientov, okrem dôležitej a náročnej liečby je veľmi podstatná aj psychická podpora. Naša práca približuje dobrovoľníctvo z hľadiska všeobecného, ale aj praktického, získaného na základe vlastnej skúsenosti. Vo všeobecnej časti približujeme zásady práce dobrovoľníka a nadáciu Svetielko nádeje, s ktorou spolupracujeme. V empirickej časti prinášame vlastné námety na prácu dobrovoľníkov ako náplň voľného času stredoškolskej mládeže.

     Skolióza

     Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké poznatky majú tínedžeri v našom veku o skolióze a či vôbec vedia čo je to skolióza.

     Vytvorili sme dotazník, taktiež plagát so základnými informáciami o tomto ochorení. Zistili sme koľko percent mladých ľudí v našom veku trpí skoliózou.

     Na rehabilitácii sme si urobili pár fotografii, ktoré sme spracovali a dali do formy krátkeho videa. Rozhodli sme sa, že by bolo dobré ukázať aj ostatným ako predchádzať skolióze a ako ju liečiť a preto sme precvičovali cviky na skoliózu aj s tínedžermi v našom veku. Toto precvičovanie základných cvikom sme aj natočili a vytvorili sme DVD, na ktorom tieto základné cviky sú.

      

     Mária Mališová - migrácia do Francúzska v rokoch 1938-1941

     Svojou prácou "Mária Mališová- migrácia do Francúzska v rokoch 1938-1941" som chcela priblížiť život Slovákov pred druhou svetovou vojnou a dôvody, prečo odchádzali do sveta za prácou, aké boli ich osudy a návraty domov. Prácu som vypracovala na základe spomienok a rozprávania mojej susedy Márie Mališovej.

     fotografia zo stránky http://www.sedf.sk/article.aspx?c=21&a=30

     Včela a jej produkty  

     Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké poznatky majú mladí ľudia v našom veku o včelách, mede a jeho na zdravie rôzne pôsobiacich účinkoch, o alergii na uštipnutie hmyzom a o poskytnutí prvej pomoci po uštipnutí.

     Vytvorili sme dotazník, v ktorom sme tínedžerom položili 22 otázok. Zistili sme, že ich poznatky predovšetkým o poskytnutí prvej pomoci nie sú na veľmi vysokej úrovni.

     Následne sme navštívili včelára pána Kučmina. Urobili sme s ním krátky rozhovor...