• Deň narcisov

    • DEŇ NARCISOV

     15. apríl 2011

     Mesto rozkvitlo kvetmi ľudskosti

     Ani tento rok nebol v našej škole výnimkou. Už pätnástykrát sme  zorganizovali zbierku na podporu onkologických pacientov a Ligy proti rakovine. Po krátkej inštruktáži sa študenti – dobrovoľníci, označení symbolom Dňa narcisov vybrali do pridelených častí Žiaru nad Hronom. Narcisových dobrovoľníkov ste  mohli stretnúť na námestí, pri TESC-u, v školách, nemocnici, na autobusovej stanici...Ako vidieť na fotografiách (autormi sú žiaci osemročného gymnázia), boli sme skutočne všade. Rozdávali sme symbol spolupatričnosti –žltý narcis. A Žiarčania opäť dokázali, že sú solidárni. Málokto odmietol vhodiť aspoň symbolickú sumu do pripravených pokladničiek a tak ulice rozkvitli kvetmi porozumenia a ľudskosti. Aj vďaka nej naše mesto prispeje 3 449 eurami kontu Ligy proti rakovine. Tá ich premení na modernejšie prístroje, humánnejšie nemocničné prostredie,  pomoc pre postihnuté rodiny, alebo, v neposlednom rade,  prevenciu a informačnú kampaň o ochorení.

     Nie je ľahké byť účastníkom verejnej zbierky. Chce to istú dávku diplomacie, komunikatívnosť, dar presvedčiť. A aj nemálo fyzických síl. Ale my, študenti, sme ani tento rok nesklamali. Veď najúspešnejšia skupina vyzbierala vyše 670 eur. A všetkých, čo sme sa na Dni narcisov zúčastnili, tešilo, že môžeme aspoň takto pomôcť. Aj preto by sme sa chceli poďakovať: našej škole, Gymnáziu Milana Rúfusa, za to, že sa už dlhé roky zapája do akcií Ligy proti rakovine, učiteľom, ktorí sa príprave dobrovoľníkov venujú, ale predovšetkým ochotným a štedrým občanom nášho mesta. Bez nich by naša doborovoľnícka aktivita neuspela. Preto vám všetkým ĎAKUJEME.

     Mgr. Zuzana Kohútová