• Solárne dni a Rande s vedou II.

    • EURÓPSKE SOLÁRNE DNI

     1. - 15. máj 2011

     Počas prvých dvoch májových týždňov sa Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom zapojilo do Európskych solárnych dní, ktoré sa tento rok po prvýkrát uskutočnili aj na Slovensku. Unikátny projekt spojil 17 krajín Európy. Prostredníctvom rozmanitých akcií šíril myšlienku energetickej nezávislosti a bezpečnosti Európy, ku ktorej môže prispieť práve solárna energia.

     V našej škole sme pripravili viacero aktivít. Ich cieľom bolo poukázať na výhody získavania energie zo Slnka a informovať žiakov  i  verejnosť o možnostiach využitia fotovoltaických zariadení na výrobu elektrickej energie a o využívaní solárnej termálnej energie v solárnych systémoch. Na hodinách fyziky sme diskutovali o využívaní jedného z obnoviteľných zdrojov energie. Mladší žiaci skladali solárne autíčka a loďky. Druhé ročníky navštívili firmu THERMO/SOLAR Žiar s.r.o., jedného z najväčších výrobcov solárnych kolektorov v Európe. Spolu so žiakmi sme pripravili nástenku o využití energie zo Slnka i informačné letáky.

     Najvýznamnejším podujatím bolo už druhé „Rande s vedou“, ktoré sa uskutočnilo 4. mája v prednáškovej miestnosti gymnázia. Ústrednou témou tentoraz bolo „Slnko a jeho energia“. Žiaci pripravili prezentácie o Slnku, solárnych kolektoroch, fotovoltaických elektrárňach, ale aj o význame slnečného žiarenia pre život na Zemi. Najlepšie prezentácie sme odmenili malými darčekmi, perami a kľúčenkami so solárnym svietidlom.

     Silu slnka sme demonštrovali slávnostným spustením solárnej fontány, ktorá je nainštalovaná v budove školy. Jej prevádzka bude každý deň atraktívnou formou prezentovať možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na pohon elektrických spotrebičov.

     V piatok 13. mája, skupina žiakov propagovala využívanie slnečnej energie v uliciach mesta. Dobrovoľníci informovali občanov o myšlienke solárnych dní, prostredníctvom dotazníkov mapovali využívanie slnečných kolektorov v domácnostiach, rozdávali vlastnoručne pripravené informačné letáky i propagačný materiál, poskytnutý národnou kanceláriou podujatia, Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency). V rámci informačnej kampane študenti gymnázia navštívili  II. ZŠ a v niekoľkých triedach prezentovali možnosti využívania slnečnej energie.

     Realizovanými aktivitami sme sa snažili poukázať na to, že slnečná energia je odpoveďou na všetky výzvy súčasnej energetiky: udržateľnosť, bezpečnosť dodávok a energetickú nezávislosť. Dúfame, že sa nám podarilo prispieť k šíreniu myšlienky celoeurópskej kampane o využívaní bezplatného neobmedzeného obnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny, tepla i chladu – SLNKA, ktoré je dostupné komukoľvek a kdekoľvek. 

      

      Fotogaléria

      
     Solárna fontána Solárny kútik S letákom

      

     Rande s vedou

     2. diel

      

      "Slnko

     a jeho energia"

     Prezentácie o Slnku a slnečnej energii pripravili:

     - Kristína Drozdová (kvarta), Roman Kohút (kvarta)

     - Andrej Matuška (sexta), Veronika Prepilková (sexta), Simona Debnárová (sexta)

      

      Prezentácia v meste