• Rande s vedou III. - História na dotyk

    • Rande s vedou III.

     HISTÓRIA, KTORÁ JE NA DOTYK

     V rámci žiackych prezentácií s pracovným názvom „Rande s vedou“ sa na žiarskom gymnáziu uskutočnilo už 3. stretnutie. Jeho ústrednou témou bola „História, ktorá je na dotyk“. Ide o dejiny, s ktorými sú žiaci v bezprostrednom kontakte: o históriu vlastnej rodiny, obce, mesta, regiónu... Skúmanie regionálnej histórie im umožňuje pracovať nielen s knižnými a internetovými prameňmi, ale aj s primárnymi zdrojmi: kronikami, dobovými fotografiami, spomienkami pamätníkov. Orientácia na bádanie a terénny výskum žiakov učí tvoriť originálne práce, zaujímať hodnotiace postoje, obmedzuje plagiátorstvo, či používanie, inak obľúbenej, školskej metódy práce „Ctrl + C a Ctrl + V“.

     Prezentáciou vlastného výskumného projektu pred širším plénom (spolužiakmi z viacerých tried, učiteľmi školy aj odbornou verejnosťou) získavajú gymnazisti zručnosti dôležité pre život. Učia sa verejne vystupovať, zvládať modernú prezentačnú techniku, prakticky si precvičujú poznatky z rétoriky.

     A aké témy si mladí historici z gymnázia vybrali? Anka Kniezová (2.A) sa venovala spustnutému majeru Kupča a jeho histórii tak, ako sa dala zachytiť v spomienkach pamätníkov ale aj v kronike jej rodnej obce, Lovčica – Trubín. Paulínka Tencerová (2.A) publikum očarila suverénnym vystupovaním, ale aj zaujímavo položenou otázkou: „ Je možné pôsobenie vojakov Wehrmachtu a partizánov vnímať len čierno-bielo?“ Pri spracovaní témy vychádzala z rodinných záznamov, spomienok svojich dvoch starých mám, ktoré zasadila do širšieho historického kontextu. Ukázala, že blízka história vie byť aj veľmi emotívna. Výnimočnú ženu, včelárku, jej osud, úspechy na pozadí dejín včelárstva na Slovensku predstavila Veronika Prepilková zo sexty.

     To, že história nie je len doménou žiakov z vyšších ročníkov, ukázali žiaci tercie. Jakub Bista predstavil vo svojom projekte život a dielo starého otca, Víta Hrmu, ktorý bol významným regionálnym historikom, učiteľom, ochotníckym divadelníkom.

     Vika Chovančíková priblížila, ako prežívali 2. svetovú vojnu deti v okolí Janovej Lehoty. V projekte vychádzala z rozprávania starej mamy a rodinných fotoalbumov.

     Po každej prezentácii sa rozvinula diskusia. Pýtali sa spolužiaci, učitelia, zaznelo mnoho pripomienok a odporúčaní. Cenné rady poskytli hlavne hostia, výborní znalci regionálnych dejín: Mgr. Zuzana Denková a Ing. Rastislav Uhrovič.

     Vydarené stretnutie bolo impulzom k tomu, aby si zúčastnení dohodli „ďalšie rande“, na ktorom zaznejú nové historické témy. To sa uskutoční 7. júna 2011 o 14:00 v prednáškovej miestnosti žiarskeho gymnázia.

     Aj touto cestou naň pozývame všetkých, ktorých zaujíma regionálna história.

     Mgr. Zuzana Kohútová, učiteľka dejepisu