• Rande s vedou IV. - História na dotyk

    • Rande s vedou IV.

     HISTÓRIA, KTORÁ JE NA DOTYK

      

     Druhé rande historikov

     7. júna 2011 sa na Gymnáziu Milana Rúfusa uskutočnilo druhé rande s vedou, ktorého námetom bola regionálna história.

     Žiaci prezentovali svoje práce v krátkych 5- 10 minútových vstupoch.

     Jakub Medveď sa zameral na dominanty architektúry Žiaru nad Hronom a ich premeny v čase. Svojím vystúpením ukázal vzťah k rodnému mestu, citlivé vnímanie jeho vzhľadu a veľkú dávku osobnej zainteresovanosti.

     Terka Bosmanová pripravila pre poslucháčov podrobného sprievodcu obcou Jastrabá. Pohotovými odpoveďami na otázky z publika jednoznačne dokázala, že svoju rodnú obec pozná naozaj dokonale. Teší nás, že prácou nielen reprezentuje školu na celoštátnom kole súťaže Poznaj svoju históriu – pátranie po predkoch, ale pomôže informačne obohatiť web stránku obce.

     Frederika Kuzminová a Betka Neuschlová si pripravili pohľad na Kremnicu cez športové aktivity a osobnosti mesta. Podarilo sa im skĺbiť na jednej strane všeobecné poznatky, na druhej strane osobný príbeh starého otca jednej z dievčat, ktorý bol zakladateľom lyžiarskej tradície v Kremnici.

     Gabika Cígerová predstavila pohľad na svojho starkého, nielen ako člena rodiny, športovca, hudobníka, ale významnú osobnosť – jedného z primátorov Žiaru nad Hronom.

     Ako sa dá ukázať prime, že história je naozaj na dotyk prezentoval projekt p. profesorky Horniakovej: Kto sa narodil v deň môjho narodenia. Výsledky pátrania po ľuďoch narodených 15. apríla prezentovala Saška Galetová. Z osobností narodených v tento deň ju najviac zaujala všestranná renesančná osobnosť Leonarda da Vinci. Možno preto, že podobne veľa talentov sa ukrýva aj v samotnej Saši.

     Prezentácie uzatvorila Katka Loučičanová s emotívnym životným príbehom pani Molnárovej. Ukázala, ako vedia „veľké dejiny“ lámať osud „malého človeka“. Katka rozprávala o tom, že si treba vážiť veci obyčajné, ktoré nám pripadajú samozrejmé, ale dokázala aj to, aký silný dokáže byť človek, ktorému osud neprial.

     Na stretnutí sme privítali opäť hostí, ktorí diskutovali so študentmi o ich prácach, kládli otázky, orientovali ich na ďalšie možnosti výskumu. Za cenné rady a čas, ktorý venujú žiackym prácam ďakujeme Mgr. Augustínovi Denkovi, Mgr. Zuzane Denkovej, Ing. Rastislavovi Uhrovičovi. Študentov prišla svojou prítomnosťou povzbudiť aj Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy a učitelia dejepisu.

      

     Mgr. Zuzana Kohútová, učiteľka dejepisu

     FOTOGALÉRIA

      

     RANDE S VEDOU

     IV.

      
     História, ktorá je na dotyk