• Scienca Pro Futuro

    •  

     Cena Scientia Pro Futuro 2010 pre žiaka Gymnázia v Žiari nad Hronom 

     6.12.2010

     Scientia Pro Futuro je celoštátna súťažná prehliadka vedeckých a technických projektov mladých vedcov do 20 rokov. V tomto roku prebiehala v dňoch 29. 11. 2010 - 1. 12. 2010. Cieľom prehliadky je podpora a vyhľadávanie nadaných žiakov zaujímajúcich sa o vedu a techniku. V tomto ročníku prehliadku otváral Minister školstva, vedy, výskum a športu SR Eugen Jurzyca, taktiež svoj príhovor predniesol aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo.

     Jedným z nadaných žiakov je aj Filip Szabó, ktorý navštevuje našu školu Gymnázium Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Hoci má tento chlapec len 14 rokov zvíťazil nad svojimi konkurentmi a získal cenu od spoločnosti Intel – Intel Excellence in Computer Science Award, teda cenu za excelentnosť v počítačových vedách. Filip Szabó obhajoval svoj projekt s názvom SEOKATALÓG pred 18 člennou odbornou komisiou, ktorá pozostávala z renomovaných vedeckých pracovníkov z ústavov Slovenskej akadémie vied a vedecko-pedagogických pracovníkov z univerzít. V rámci svojho projektu vytvoril softvérový nástroj, ktorý umožňuje užívateľsky nenáročným spôsobom zlepšiť pozíciu svojich web stránok v internetových vyhľadávačoch.