• Deň žiarskych škôl

    •  

     Deň žiarskych škôl

      

     Dňa 27. mája 2011 sa naša škola - Gymnázium Milana Rúfusa - predstavila na každoročnom mestskom podujatí Deň žiarskych škôl. Každá škola v meste dostala príležitosť prezentovať svoju činnosť prostredníctvom plagátov, letákov, násteniek a vystúpením svojich žiakov. Témou podujatia bolo zdravie a zdravý životný štýl. Študenti vytvorili niekoľko multimediálnych prezentácií, ktoré boli premietané priamo v stánku. Okolo idúci sa tak mohli oboznámiť nielen s činnosťou onkologického krúžku, s problematikou skoliózy, liečby rakoviny, duševného zdravia, srdcových ochorení, ale aj so spoluprácou našej školy s Červeným krížom, Onkologickým oddelením Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a Ligou proti rakovine. Záujemcom sme odmerali krvný tlak, hladinu cukru v krvi, vitálnu kapacitu pľúc, okysličenie krvi a hodnoty tuku v tele. Študenti zostavili niekoľko dotazníkov a uskutočnili prieskum medzi občanmi mesta. Zamerali sa najmä na srdcové ochorenia a životný štýl. Získané údaje budú slúžiť na vytvorenie práce SOČ. Okrem týchto aktivít sa naši študenti zapojili aj do kultúrneho programu. Využili svoje umelecké i športové nadanie. Vystúpili karatisti i speváci našej školy. Prostredníctvom tohto podujatia sa okolie oboznámilo nielen s činnosťou nášho gymnázia, ale aj s aktivitami a projektmi školy, mimoškolskou činnosťou žiakov a ponukou výučby.

      

     Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

      

     Fotografie: viac vo fotoalbume

     Náš stánok na námestí Vystúpenie v programe Meranie hodnoty tuku v tele Meranie tlaku