• Členovia rady školy

    •  

      

     Členovia Rady školy

     s platnosťou od 27. marca 2023

     Ing. Jozef Malý

     predseda Rady školy pri Gymnáziu
     Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom

     delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

     Mgr. Peter Antal

     delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

     MUDr. Ladislav Kukolík

     delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

     Mgr. Imrich Kováč

     delegovaný zástupca zriaďovateľa školy

     Lenka Dobišová

     zástupca rodičov

     Mgr. Katarína Pittnerová

     zástupca rodičov

     Mgr. Miroslav Seget

     zástupca rodičov

     Mgr. Peter Sučanský

     zástupca pedagogických zamestnancov

     Mgr. Igor Stemnický

     zástupca pedagogických zamestnancov

     Oľga Kopisová

     zástupca ostatných zamestnancov

     Ján Kolár

     zástupca žiakov, predseda Študentského parlamentu