• Cieľové požiadavky na MS 2024

    • Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

     Cieľové požiadavky pre jednotlivé predmety nájdete na stránke NIVAM.

     Pre maturantov v roku 2024 platia cieľové požiadavky ustanovené dodatkom č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek, ktorý je účinný od 1. septembra 2019.

     Riaditeľka školy zverejnila i oznámenie o organizácii a obsahu maturitných skúšok pre obe formy štúdia -

     Maturita_2024_Oznamenie_RS(1).pdf

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyzýva školy, aby v obsahu maturitných otázok zohľadnili dištančné vzdelávanie a mieru, v akej prebrali v tomto čase jednotlivé učivo. V zmysle vyhlášky môžu toto učivo začleniť do maturitnej skúšky aj v zúženom rozsahu. 


     Aktualizácia: 05. 09. 2023