• Pamätnica

    • Čriepky z histórie

     Gymnázium Milana Rúfusa v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je škola s 50-ročnou tradíciou. Vznikla v roku 1. 9. 1958 ako Osemročná stredná škola. Počas svojej existencie prešla viacerými zmenami. Menil sa nielen názov a počet rokov štúdia, ale najmä priestorové podmienky a vybavenie. V roku 2004 sa gymnázium presťahovalo opäť do pôvodných priestorov, získalo viac učební, vlastnú telocvičňu i jedáleň. Začala sa rozsiahla rekonštrukcia budovy i modernizácia vyučovacieho procesu.

     Často i v neľahkej materiálnej situácii, si škola udržala vysoký štandard a krok za krokom budovala svoje dobré meno. Svedčia o tom desiatky úspešných osobností, absolventov. Spomenieme zo všetkých prof. Ing. Vladimíra Báleša, Dr.Sc., rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Ľubomíra Haracha a Ing. Ľudovíta Černáka, CSc., bývalých ministrov vlády SR, prof. Ing. Dušana Petráša, PhD., prorektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, JUDr. Henrietu Antalovú, vedúcu Kancelárie verejného ochrancu práv.

     Pri príležitosti 50-teho výročia založenia gymnázia vznikla pamätnica školy. Ukážky z nej si môžete pozrieť na stránke z histórie školy - história školy.

     Históriu školy písali žiaci i učitelia. Mená absolventov školy a tablá končiacich tried nájdete na stránke - alumni.


     Aktualizácia 1. 12. 2010