• O projekte

    • „Technológia je ničím. Dôležité je, aby ste verili ľuďom, že sú v podstate dobrí a inteligentní, a ak im dáte nástroje, urobia s nimi úžasné veci.“

     Steve Jobs
      

     SMART technológie s micro:bitmi

     február 2022 - jún 2022

     Hlavným cieľom projektu je rozvíjať digitálne zručnosti žiakov inovatívnou a zážitkovou formou pomocou micro:bitov. Riešením tímových projektov rôznej náročnosti prebádame Smart technológie. U starších žiakov sa zameriame na praktické aplikácie využiteľné v domácnosti, meste, zdravotníctve, atď. Mladší si vyskúšajú prvé projekty pod vedením starších. Aktivity pre žiakov školy začleníme do vyučovania informatiky, voliteľných predmetov i krúžkov. Žiakom ZŠ ponúkneme jednodňový workshop. 

     Vyvrcholením aktivít bude celoškolský medzipredmetový projekt „SMART SCHOOL“, v ktorom preskúmame kvalitu školského prostredia. Svoje skúsenosti, materiály, úlohy i výstupy ponúkneme na web stránke k projektu.

     Viac o projekte ENTER - ST Digitálna generácia 2021

     Cieľom grantového programu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je sprístupniť žiakom druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov, ktoré môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch pre ich praktické a variabilné využitie.

     Viac o Nadácii Pontis a Nadačnom fonde Telekom: