• Zhodnotenie projektu

    • S micro:bitmi nás to naozaj bavilo

     Vďaka projektu S micro:bitmi nás to baví, ktorý získal podporu z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis v grantovom programe ST Digitálna generácia 2020 si mohli študenti prvého a druhého ročníka, ako aj Kvarty, Kvinty, Sexty na začiatku školského roka vyskúšať programovanie micro:bitov.

     Ide o malé mikropočítače, ktoré sa zmestia do ruky. Boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné programovať bez toho, aby používateľ potreboval pokročilé znalosti programovania. Na tvorbu programov sa totiž využíva blokový jazyk – tvorba kódu sa podobá skladaniu puzzle. Jednotlivé príkazy „prepájame“ medzi sebou v online prostredí Makecode, ktoré je dostupné zdarma a je možné ho používať aj v slovenskom jazyku. Viacerí študenti si však radšej ponechali prostredie v predvolenej angličtine, pretože si chceli vyskúšať pracovať v „jazyku programátorov“.

     Počas úvodných hodín sme sa zamerali na oboznámenie sa so zariadeniami, ukázali sme si, ako fungujú, pozreli sme si niekoľko inštruktážnych videí a prečítali viacero článkov – študenti dostali možnosť najskôr skúmať sami, podeliť sa o zistené informácie, a až následne sme sa pustili do samotného programovania.

     Keďže micro:bity boli navrhnuté tak, aby bolo možné ich čo najviac prepojiť s reálnym životom, pustili sme sa do vytvárania a overovania praktických aplikácií. Študenti si vyskúšali vytvoriť kocku, na ktorej náhodne „padajú čísla“, podobne ako na tej reálnej, ktorú poznáme z hry Človeče. Micro:bity nám tiež pomohli pri žrebovaní čísiel tomboly. Keďže už druhý rok žijeme s obmedzeniami spôsobenými pandémiou, neobišli sme ich ani na hodinách Informatiky. Najskôr sme vytvorili rozcvičkový program, ktorý nám pomôže udržať sa fit. Potom počítadlo, ktorým môžeme sledovať množstvo ľudí v obchode a zabezpečiť, aby sa stanovené maximum zákazníkov neprekročilo. Pri výlete do prírody sa nám zase zíde kompas, ktorý nás presne informuje, na ktorú svetovú stranu sme práve otočení. Vytvorili sme si tiež baterku, ktorá sa sama zapne po zotmení, či svetlo na senzor i riadené iným micro: bitom vďaka posielaniu správ. Ďalšou výzvou boli jednoduché hry - kameň-papier-nožnice, testovanie pozornosti, starostlivosť o zvieratko.

     Niektoré skupiny si mohli vyskúšať aj pokročilejšiu prácu s micro:bitmi a rôznymi ďalšími zariadeniami, ktoré k nim prepájali. Vzniklo tak napríklad gymnaziálne mestečko s autíčkami, svetlami, závorou a kolotočom, alebo viacero inteligentných domčekov, ktoré využívali senzory na automatizáciu prevádzky. Druháci si tiež vyskúšali prepojenie s legom, postavili modely stieračov i vrhacieho stroja. V inej skupine žiaci programovali smart hodinky a osvojovali si základy robotiky.

     Teší nás, že názov projektu sa stal skutočnosťou. Počas vyučovacích hodín sme mohli namiesto znechutených tvárí, s ktorými sa neraz stretávame pri téme programovania a algoritmizácie, vidieť sústredené pohľady, úsmevy a víťazné gestá, keď sa práca podarila, často sprevádzané smiechom. Študenti sa nebáli spýtať, keď im niečo nebolo jasné, diskusie sa stali bežnou súčasťou našich hodín. Často sme boli svedkami, ako si študenti navzájom pomáhali, vysvetľovali a podporovali sa.

     A či budeme aj v budúcnosti využívať micro:bity vo vyučovaní? Otázky študentov z ostatných ročníkov, ktorí mohli vidieť vytvorené projekty, hovoria sami za seba: „A my budeme kedy takéto niečo robiť?“

     Na hodinách sme zažili zábavu a ani sme nezbadali, že sme sa vlastne učili programovať. Dúfame, že každý zapojený študent naozaj zažil úspech a mal príležitosť "híkať", keď sa mu podarilo rozsvietiť LED pásik alebo zobrať na prechádzku Cutebota.

     Ďakujeme všetkým zapojeným študentom za ich usilovnú prácu a už teraz sa tešíme na budúce projekty. smiley