• Inteligentná domácnosť

    •  

     Pomôcky: Sada SMART HOME, základná sada pre micro:bit V1 alebo V2, baterky

     Študenti druhého ročníka a Sexty sa na hodinách informatiky stali projektantmi a realizátormi inteligentných domácností. Vďaka spolupráci s OZ Harpúna a s Patrikom Voštinárom z FPV UMB v Banskej Bystrici si mohli vyskúšať skupinové vzdelávanie metódou EduScrum. V rámci prvého šprintu využili micro:bity zakúpené vďaka projektu S micro:bitmi nás to baví, ktorý bol podporený z Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis v rámci grantového programu ST Digitálna generácia 2020. Po prepojení základných mikropočítačov so senzormi a ďalšími prvkami zo zapožičaných sád Micro:bit Smart Home Kit mohli jednotlivé skupiny vytvárať vlastné zmenšeniny domov, v ktorých sa snažili zakomponovať programovateľné prvky.

     A tak vznikli domčeky so svetlom ovládaným hlasom, ventiláciou reagujúcou na zvyšujúcu sa teplotu v miestnosti, vírivkami s automatickým prečerpávaním vody a dverami otvárajúcimi sa po stlačení tlačidla. Neoddeliteľnou súčasťou bolo tiež vytvorenie vlastnej webovej stránky k svojmu projektu, ktorá síce najskôr bola zadaná ako dobrovoľná úloha, ale nakoniec sa ukázalo, že študentov veľmi oslovila a všetky skupiny si s ňou poradili na vysokej úrovni. Prehliadky smart domčekov, ktorá sa uskutočnila 21. októbra 2021, sa zúčastnili spolužiaci, vyučujúci INF a sme radi, že si ju prišla pozrieť aj pani riaditeľka. Všetci sme sa zhodli, že naši študenti sú zruční nielen v programovaní a prezentácii svojej práce, ale aj pri navrhovaní zaujímavých riešení a hľadaní kreatívnych možností realizácie.

     Do fotogalérie bol pridaný nový album Inteligentná domácnosť s micro:bitmi.

     PaedDr. Miroslava Mesárošová

      

     Webové stránky tímov:

      

     Pomocné zdroje: