• O projekte

    • "Umenie programovania nie je oveľa ťažšie ako iné ľudské schopnosti. Programovanie vás zlepšuje rovnako, ako vám pomáha rozvíjať učenie sa cudzieho jazyka, matematiky alebo čítanie kníh."

     Jack Dorsey

     S micro:bitmi nás to baví

     november 2021 - október 2022

      

     Myšlienka Jacka Dorseya je výzvou hodín informatiky. Ukázať, že programovanie nie je ťažké a môže byť zábavné, sme sa snažili aj na našej škole. O podporu sme žiadali v programe ST Digitálna generácia 2020 podporenom Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis.

      

     Hlavným zámerom projektu je zvýšiť záujem žiakov o programovanie nielen zakúpením nových a moderných technológií, ale aj zmenou prístupu k samotnému vzdelávaniu. Chceme žiakom ukázať význam a zmysel programovania riešením úloh prepojených s reálnym životom. Tímové projekty umožnia žiakom realizovať sa, využiť rozmanité zručnosti na rôznych pozíciách v tíme a prezentovať svoje nápady.

     Každý žiak, mladší či starší, dievča či chlapec,

     zažije s micro:bitom svoj „programátorský“ úspech.

      

     Viac o projekte ENTER - ST Digitálna generácia 2020 

     Cieľom grantového programu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis je sprístupniť žiakom druhého stupňa základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov, ktoré môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch pre ich praktické a variabilné využitie.

     Viac o Nadácii Pontis a Nadačnom fonde Telekom: