• Termíny

    • Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2023/2024 (Testovanie 9 - 2024) sa uskutoční:

     • v riadnom termíne 20. marca 2024,
     • v náhradnom termíne 4. apríla 2024. 
      

     Skúška sa uskutoční z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.