• Články

     • Informácie o mimoškolských aktivitách, ktoré realizujeme v rámci projektu Keď učenie má zmysel.

      V rámci projektu realizujeme viacero zaujímavých krúžkov a workshopov zameraných na rozvíjanie čitateľskej, prírodovednej, matematickej a finančnej gramotnosti.

     • Integrovaná prírodoveda - Voda

     • Voda – obyčajná, no zároveň vzácna kvapalina - fenomén, ktorý svojimi vlastnosťami a významom fascinuje vedcov, bežných ľudí aj deti. My sme sa mu so študentami Sekundy venovali na hodinách Integrovanej prírodovedy. Získavali sme informácie o fyzikálnych a chemických vlastnostiach vody, o jej kolobehu v prírode, o jej význame, ale aj o tom, čím je ohrozovaná a ako ju chrániť.

      Prakticky sme si overovali jej vlastnosti pokusmi, kroré sme nazvali „sladké“. Schopnosť vody rozpúšťať určité pevné látky, sme skúmali v skupinách pomocou cukríkov. Fotky a videá, ktoré vznikli pri práci dokazujú, že pokusy v škole sú nielen zaujímavé, ale aj chutné.  Nielen, že sme si prakticky overili tvrdenie o vode, ako univerzálnom rozpúšťadle, ale v zmysle hesla „ani cukrík nazmar“, sme si aj zamaškrtili a samozrejme sme sa niečo nové naučili.

      Takéto hodiny nás bavia a určite zase niečo zaujímavé vymyslíme a vyskúšame.

      Predmet Integrovaná prírodoveda sa vyučuje vďaka projektu Keď učenie má zmysel s podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

      Mgr. Monika Findriková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Integrovaná prírodoveda - Voda.

     • Kým sa ešte dalo

     • strávili sme jedno krásne novembrové popoludnie v Čajovni za rohom. Príjemnú spoločnosť mi robili šikovní študenti z KVARTY, voňavé čajíky, sladké koláčiky  a obľúbené knihy, ktoré si priniesli. Čítali sme si, rozprávali sa a vychutnávali si neopakovateľnú atmosféru. Veľmi ma teší, že moji študenti radi čítajú, a to nielen v slovenčine, ale aj češtine a angličtine. Aj takéto aktivity sa nevtieravo podieľajú na rozvíjaní čitateľskej gramotnosti, čo je cieľom projektu Keď učenie má zmysel, do ktorého sa zapojila naša škola.

      Mgr. Miroslava Debnárová

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Kým sa ešte dalo.

     • EKOPOSTER 2021

     • Žiaci triedy KVARTA sa zapojili do celoslovenskej súťaže vo výtvarnej tvorbe, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom mesto Trstená. Veríme, že dielko, ktoré vytvorili na krúžku Tvorivej biológie k aktuálnej situácii životného prostredia, porotu zaujme. Kolektívu - Artík, Sárka, Adelka, Saška a Beky držíme palce.

      Mgr. Barbora Kinková

     • Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy

     • V rámci hodín Integrovanej prírodovedy sme sa posledný mesiac so študentmi Sekundy veľa rozprávali o prírode, lesných a iných ekosystémoch a o vzťahoch v nich. Rozoberali sme princípy  a zákonitosti potravových vzťahov a naučili sme sa veľa o trofických reťazcoch a ich fungovaní. Pozerali sme filmy s ekologickou tematikou a diskutovali o nich.  Študenti  si tiež vyhľadávali informácie z rôznych zdrojov, využívali knihy, ale hlavne internet. 

      Výsledkom týchto aktivít boli úžasné plagáty, ktoré vyrobili jednotlivé študentské tímy. Plagáty boli zamerané na ekologické a trofické vzťahy v rôznych typoch ekosystémov. Každý tím odprezentoval svoju prácu pred triedou, podrobne vysvetlil a opísal, čo jeho plagát predstavuje. Spolužiaci sa navzájom od seba veľa naučili, diskutovali a kládli otázky. Nakoniec sme spoločne práce vyhodnotili. Práca na plagátoch bola pre študentov zaujímavá a podnetná, čo dokazuje aj dosiahnutý výsledok. 

      Predmet Integrovaná prírodoveda bol do Inovovaného školského vzdelávacieho programu implementovaný vďaka projektu „Keď učenie má zmysel“, ktorý realizujeme s podporou Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Banskobystrického samosprávneho kraja. 

      Mgr. Monika Findriková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Integrovaná prírodoveda - Ekosystémy.

     • Skús pokus v KVARTE

     • V rámci projektu "Keď učenie má zmysel" sme jesenné prázdniny využili na zrealizovanie mimoškolskej aktivity Skús pokus. Svoje sily si zmerali dievčatá a chlapci z triedy KVARTA. Dva dni patrili mladým a nádejným chemikom, ktorí neváhali svoj voľný čas venovať vede. Vyskúšali si množstvo zaujímavých pokusov zameraných na chémiu každodenného života. Väčšinu z nich si študenti môžu spätne zrealizovať v papučkách v pohodlí svojho domova. Pokusy naoko jednoduché, mali žiakov priviesť k úvahe, ako sa bežne v domácnosti využívané látky zmenia na hlavné prísady chemických reakcií a pri menšom chemickom impulze (moja maličkosť) sa ocitneme na búrlivých vlnách bádania. Samozrejme ja som si dovolila obohatiť naše bádanie troškou výbušných pokusov. Nesmierne si u týchto študentov cením  prístup k práci a myslím si, že výsledok vo forme otázky: ,,Čo podnikneme nabudúce?“ stojí za všetok čas a elán, ktorý sme do týchto ,,empirických“ dní vložili.

      Triede KVARTA patrí veľké ĎAKUJEM!

       Mgr. Barbora Kinková

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Skús pokus v KVARTE.