• Termíny maturitných a prijímacích skúšok

      

     šk. rok 2023/2024

      

     SKÚŠKY

     TERMÍNY

     Prijímacie skúšky

     osemročné štúdium

     4. máj 2024

     štvorročné štúdium     – 1. termín

     4. máj 2024

     štvorročné štúdium     – 2. termín

     9. máj 2024

     Testovanie 9

     osemročné štúdium - KVARTA

     20. marec 2024

     Maturitné skúšky

     PFEČ, PFIČ

     slovenský jazyk a literatúra

     12. marca 2024

     cudzí jazyk

     13. marca 2024

     matematika

     14. marca 2024

     ÚFIČ

     predbežne

     27. – 31. máj 2024