• Súťaže 2018/2019

    • Umiestnenia žiakov v súťažiach

     v školskom roku 2018/2019

      

     Súťaž

     Meno žiaka

     Trieda

     Umiestnenie

     Pripravoval

     PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

     Olympiáda v španielskom jazyku

     • celoslovenské kolo

     Andrej Hric

     Lucia Macková

     IV. B

     II. B

     4. miesto

     7. miesto

     Sliačanová

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • celoslovenské kolo

     Beáta Mikolášová

     Zlatka Forgáčová

     SEXTA

     I. B

     8. miesto

     7. miesto

     Matušková

     Šályová

     Biologická olympiáda

     • celoslovenské kolo
     • krajské kolo

     Slavomír Vodnák

     II. A

      

     11. miesto

     1. miesto

     Fabová

     Olympiáda v anglickom jazyku

     • krajské kolo
     • školské kolo

      

      

     Ema Lujza Prochocká

     Quang Huy Dang

      

      

     SEXTA

     TERCIA

      

      

     2. miesto

     1. miesto

      

      

     Stajníková

     Szviteková

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • krajské kolo

     Beáta Mikolášová

     Zlatka Forgáčová

     SEXTA

     I. B

     1. miesto

     1. miesto

     Matušková

     Šályová

     Olympiáda v španielskom jazyku

     •  krajské kolo

     Andrej Hric

     Terézia Hromádková

     Barbora Adamová

     Žofia Oswaldová

     Lucia Macková

     Vanessa Holubová

     IV. B

     IV. C

     III. B

     III. B

     II. B

     II. A

     1. miesto

     účasť

     1. miesto

     2. miesto

     1. miesto

     2. miesto

     Sliačanová

      

     Olympiáda v ruskom jazyku

     • krajské kolo

     Natália Sobeková

     SEXTA

      

     3. miesto

      

     Šályová

      

     Chemická olympiáda

     • krajské kolo

     Slavomír Vodnák

     II. A

     5. miesto

     Fabová

     Matematická olympiáda

     • krajské kolo

     Adam Jelža

     Zlatka Forgáčová

     Ján Kyseľ

     Katarína Köpplová

     Andrej Hric

     Juraj Marcibal

     I. A

     I. B

     I. B

     I. C

     IV. B

     OKTÁVA

     účasť

     Zachar

      

      

     Zacharová

      

     Zachar

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • obvodné kolo

     Beáta Mikolášová

     Eva Lujza Prochocká

     Alica Štefanovičová

     SEXTA

     SEXTA

     SEPTIMA

     1. miesto

     2. miesto

     1. miesto

     Matušková

     Matematická olympiáda

     • obvodné kolo

     Dušan Hrmo

     Adam Stemnický

     Ján Kolár

     Zuzana Wagnerová

     Monika Mesiariková

     Paulína Blahyjová

     PRIMA

      

      

     SEKUNDA

     KVARTA

     2. miesto

     účasť

     účasť

     účasť

     účasť

     účasť

     Adámik

     Snopková

      

      

     Stajníková

      

      

     Súťaž

     Meno žiaka

     Trieda

     Umiestnenie

     Pripravoval

     VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

     Medzinárodné kolo FLL – Česko - Slovensko

     Martin Gallo

     Michal Holic

     Martin Končok

     Fedor Stajník

     Daniel Striežovský

     David Truben

     Branislav Holic

     Jakub Ďurina

     TERCIA

      

      

      

      

     SEKUNDA

     PRIMA

      

     účasť

     Striežovská

     Korešpondenčný seminár z informatiky (Brno)

     Lukáš Hrmo

      

     Marián Briedoň

     Tomáš Sedláček

     OKTÁVA

      

     64. miesto (bez PS)

     účasť

     účasť

     Wagnerová

     Objavujeme čaro chémie

     - celoslovenské

     Zuzana Wagnerová

     SEKUNDA

     1. miesto

     Kinková

     Trenčiansky robotický deň

     - celoslovenské kolo

     David Truben

     Martin Gallo

     Daniel Striežovský

     SEKUNDA

     TERCIA

     TERCIA

     účasť

     Striežovská

     Ekonomická olympiáda pre SŠ - INESS

     Ema Oswaldová

     IV. B

      

     účasť SR

     (50 naj...)

     Sučanský

     Čo vieš o hviezdach?

     - celoslovenské

     - krajské kolo

     - obvodné kolo

     Slavomír Vodnák

      

     Tomáš Bartoš

     Ladislav Červenák

     Martin Končok

     II. A

      

     II. B

      

     TERCIA

     8. miesto SR

     2. miesto KK

     6. miesto KK

     1. miesto RK

     7. miesto KK

     3. miesto RK

     Snopková

     Jančík

     iBobor

     - celoslovenské kolo

     účasť 126 žiakov (76 diplomov), najlepší:

     Adam Murín

     Nikola Kútniková

     Adam Szabo

     Ján Kolár

     Monika Mesiariková

     Paulína Blahyjová

     Daniel Striežovský

     Samuel Barcík

     Maroš Fusatý

     Martin Čamaj

     Alex Herčko

      

      

     SEKUNDA

      

      

     PRIMA

     KVARTA

      

      

     TERCIA

     I.B

      

     SEPTIMA

      

      

     73,34 b

     (94. percentil)

      

      

      

      

      

     70,67 b (95. percentil)

     68,01 b (95. percentil)

     PK INF

     Galaxiáda (tvorba PC hier)

     - celoslovenské

     Quang Huy Dang Martin Gallo

     Michal Holic

     TERCIA

     32 hlasov (18. m)

     Jančík

     Matematický klokan

     SR

     Ján Kolár

     PRIMA

     Úspešný riešiteľ

     Snopková

     Python Cup

     - celoslovenské

     Lukáš Hrmo

     OKTÁVA

     účasť

     Wagnerová

     First lego league

     - regionálne

     Martin Gallo, Michal Holic, Martin Končok

     Fedor Stajník, Daniel Striežovský, David Truben, Branislav Holic, Jakub Ďurina

     TERCIA

      

      

      

     SEKUNDA

     PRIMA

     2. miesto – celkom

     1. miesto – Robot Design

     3. miesto – Robot Game

     Striežovská

     iQ olympiáda

     - regionálne kolo

     - školské kolo

      

     Ján Kolár

     30 žiakov PRI - KVA

      

     PRIMA

      

      

     účasť

     Wagnerová

     CHEMUK – korešp. seminár

     Slavomír Vodnák

     II. A

     účasť

     Fabová

     Pytagoriáda

     - okresné kolo

     Daniel Striežovský

     Adam Vonkomer

     Ján Kolár

     Hana Dražová

     Dorota Sára Cehuľová

     Urban Stajník

     Adam Murín

     Emma Rošková

     TERCIA

      

     PRIMA

      

     SEKUNDA

     1. miesto

     5. miesto

     2. miesto

     Striežovská

      

     Snopková

     Kremnický zelený poklad

      

     Laura Roglová,

     Adam Vonkomer, Viktória Maliková

     TERCIA

     4. miesto

     Findriková

     Kremnický zelený poklad

      

     Matúš Schmidt

     Adam Szabo

     Zuzana Wagnerová

     SEKUNDA

     4. miesto

     Findriková

     UMELECKÉ SÚŤAŽE

     Hviezdoslavov Kubín Zechenterova Kremnica  

     Sládkovičova Radvaň

     • prednes poézie a prózy

      

     Roman Debnár

     Ján Kolár

      

     I. C

     PRIMA

      

     1. miesto RK

     2. miesto RK

     1. miesto OK

      

     Debnárová

     Hviezdoslavov Kubín

     Sládkovičova Štiavnica

     - prednes poézie a prózy

     - regionálne kolo

     Lucia Macková

     Monika Prôčková

      

     II. A

     III. B

     1. miesto

     2. miesto

     Júdová

     Puškinov pamätník

     • prednes poézie
     • prednes prózy

     Hana Šimková

     Adam Murín

     Zuzana Valentová

     SEKUNDA

     3. miesto

     4. miesto

     3. miesto 

     Šályová

     POPhronie 2018

     Nina Jakušová

     I. C

     Zlaté pásmo

     Lapinová

     Spievam, spievaš 2019

     Adela Račková

     PRIMA

     Čestné uznanie

     Lapinová

     ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

     Atletika SŠ

     - celoštátna olympiáda

     GAUDEAMUS IGITUR 2019

     - krajské kolo

     Hriň Adam

     II. A

     2. m – diaľka

     3. m – beh 200m

     1. m – beh 200m

     1. m – beh 100m

     Štefancová

     Akademické majstrovstvá SR

     - v kombinácii 10 tancov

     - v latinsko-amerických

     Natália Varechová a partner

     IV. C

      

      

     1. miesto

     2. miesto

      

     Majstrovstvá SR v bežeckom lyžovaní

     Laura Roglová

     TERCIA

     4 x 1. miesto

      

     Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní

     Laura Roglová

     TERCIA

     1. miesto

     3. miesto

      

     Memoriál Dr. Guhra

     (kolieskové lyže)

     Laura Roglová

     TERCIA

     1. miesto

      

      

     SPP – cross country večerné finále Biela stopa

     Laura Roglová

     TERCIA

     2 x 1. miesto

      

      

     Steiger Slovak Cup

     (kolieskové lyže)

     Laura Roglová

     TERCIA

     1. miesto

      

      

     Basketbal SŠ - chlapci

     - celoštátne kolo

     Babjak Juraj, Truben Richard, Greguš Juraj, Golebiowsky Matej, Balogh Boris,Ďurica Patrik, Grochal Marek, Holic Martin, Király Pavel, Nagy Jakub, Novák Marek, Švec Jakub

     výber

     3. a 4. ročník

     účasť

     Nagy

     Basketbal ZŠ - chlapci

     - celoštátne kolo

     Bobok Matej, Galko Adam, Považan Andrej, Sklenka Matúš, Škulltéty Radovan, Štroffek Daniel, Tončík Matej, Truben David, Vonkomer Adam, Zorkóczy Samuel

     PRIMA - KVARTA

     účasť

     Nagy

     Atletika SŠ - dievčatá

     - krajské kolo

     Danielová Nina

     Jakušová Nina

     Varsová Timea

     Kicko Adam

     II. B

     I. C

     I. C

     I. B

     7 miesto družstiev

     33. m - jednotlivcov

     Štefancová

     Florbal SŠ - chlapci

     - krajské kolo

     Benčat Adrián, Blahyj Peter, Čela Aris, Debnár Jakub, Fusatý Marcel, Hrmo Lukáš, Chrien Tomáš, Kováčik Branislav, Michalka Marko, Roob Matej, Sedliak David, Szabo Marek

     výber

     1. – 4. roč.

     5. – 6. miesto

     Fabo

     Florbal SŠ - dievčatá

     - krajské kolo

     Barančoková Ema, Bieliková Veronika, Danielová Nina, Fabianová Andrea, Fabianová Petra, Holinová Dáša, Hromádková Ema, Jasenáková Lucia, Kováčová Nicol, Kubáňová Viktória, Tesáková Kristína

     výber

     1. – 4. roč.

      5. – 6. miesto

     Štefancová

     Volejbal SŠ - dievčatá

     - krajské kolo

     Adamová Barbora, Jasenáková Lucia, Kollárová Barbora, Krnčoková Dominika, Kukučková Lucia, Matyášová Hana, Rišňovská Michaela, Sečkárová Sofia, Sedlláková Lucia, Slašťanová Natália, Trokšiarová Adela

     výber

     1. – 4. ročník a KVI  –  OKT

     2. miesto

     Štefancová

     Volejbal SŠ - chlapci

     - krajské kolo

     Bahna Peter, Blahyj Peter, Kollár Timotej, Kolláti Matúš, Košút Šimon, Kováčik Branislav, Matonok Marek, Matuška Matúš, Oťapka Matúš, Rajnoha Eduard

     výber

     1. – 4. roč., OKTÁVA

     2. miesto

     Fabo

     Futbal SŠ - chlapci

     - krajské kolo

     Bahna Peter, Bahno Dominik, Čierťaský Samuel, Dovec Samuel, Foltán Ľubomír, Harach Samuel, Holos Andrej, Chrien Tomáš, Mihál Matej, Oťapka Matúš, Prcúch Filip a Jakub, Urblík Nikolas, Vondryska Viktor, Žember Július

     výber

     1. – 4. roč.

     2. miesto

     Fabo

     Futsal SŠ  - chlapci

     - krajské kolo

     Bahna Peter, Bahno Dominik, Čierťaský Samuel, Dovec Samuel, Harach Samuel, Holos Andrej, Chrien Tomáš, Malatinec Maroš, Oťapka Matúš, Vondryska Viktor, Žember Július

     výber

     1. – 4. roč.

     3. miesto

     Fabo

     Cezpoľný beh SŠ – dievčatá

     - obvodné kolo

     Nina Danielová

     Nina Jakušová

     Nina Danielová, Nina Jakušová, Timea Varsová

     Lucia Bartafayová, Viktória Kováčová, Vanessa Müllerová

     Adam Kicko

     Boris Číž, Samuel Dovec, Adam Kicko

     II. B

     I. C

     II. B, I. C

      

      

     I. C

      

      

     I. B

     I. B, II. B

     1. miesto

     3. miesto

     7. miesto – družstvo

      

     3. miesto – družstvo

     2. miesto

     2. miesto – družstvo

     Štefancová

     Beh do vrchu – Kalvária, Kremnica

     Laura Roglová

     TERCIA

     1. miesto

      

      

     Florbal ZŠ - dievčatá

     - obvodné kolo

     Kmeťová Veronika, Kyselicová Adela, Maliková Viktória, Marčišinová Mia, Pellizzolová Karolína, Pittnerová Hana, Roglová Laura, Urblíková Patrícia, Valentová Zuzana, Vlkovičová Ema

     výber SEKUNDA - KVARTA

     3. miesto

     Štefancová

     Bedminton SŠ - chlapci

     - obvodné kolo

     Blahyj Peter

     Čela Aris

     IV. A

     I. C

     1. miesto

     Štefancová

     Bedminton SŠ - dievčatá

     - obvodné kolo

     Jasenáková Lucia

     Sviržovská Viktória

     IV. B

     I. C

     2. miesto

     Štefancová

     Florbal ZŠ - chlapci

     - obvodné kolo

     Bobok Matej, Boška Alexander, Galko Adam, Kmeť Matej, Považan Andrej, Sklenka Matúš, Škultéty Radovan, Štroffek Daniel, Tončík Matej, Zorkóczy Samuel

     výber TERCIA - KVARTA

     10. miesto

     Fabo

     Volejbal ZŠ - dievčatá

     - obvodné kolo

     Bartková Melisa, Chudobová Ema, Kinková Emma, Kmeťová Veronika, Kútniková Nikola, Mádelová Nikola, Maliková Viktória

     výber PRIMA - KVARTA

     3.miesto

     Štefancová

     Vybíjaná ZŠ - dievčatá

     - obvodné kolo

     Cehúľová Dorota, Dražová Hana, Hajdúchová Alexandra, Chudobová Ema, Marčišinová Mia, Maslenová Zuzana, Pilníková Annamária, Považanová Adriana, Sarvašová Barbora, Schveigert Alexandra

     výber PRIMA - SEKUNDA

     . miesto

     Štefancová

     Malý futbal starších žiakov

     - obvodné kolo

     Bobok Matej, Galko Adam, Gallo Martin, Hrmo Dušan, Kmeť Matej, Kolár Ján, Považan Andrej, Sklenka Matúš, Stajník Urban, Škultéty Radovan, Štroffek Daniel, Zorkóczy Samuel

     výber PRIMA - KVARTA

     10. miesto

     Štefancová

     Malý futbal  mladších žiakov

     - obvodné kolo

      

     Horváth Tobiáš, Hrmo Dušan, Kohút Martin, Kolár Ján, Seget Martin, Stajník Urban, Szabo Adam

     výber PRIMA - SEKUNDA

     6. miesto

     Fabo

     Malý futbal starších žiačok

     - obvodné kolo

      

     Kmeťová Veronika, Kocianová Marcela, Krajčíková Nina, Kvapilová Adela, Kyselicová Adela, Maliková Viktrória, Urblíková Patrícia, Vlkovičová Ema

     výber TERCIA - KVARTA

     2. miesto

     Štefancová

     Šachový kráľ, Handlová

     Martin Kohút

     PRIMA

     1. miesto

     lapinová

     Futsal žiakov ZŠ

     - obvodné kolo

      

     Bobok Matej, Gallo Martin, Hrmo Dušan, Kmeť Matej, Kolár Ján, Škultéty Radovan Štroffek Daniel, Vonkomer Adam, Zorkóczy Samuel

     výber PRIMA - KVARTA

     8. miesto

     Fabo

     Branný pretek stredoškolákov

     - školy BBSK

     Adam Matuška, Peter Blahyj, Adrián Benčat, Marek Szabo, Timotej Kollár

     SEPTIMA

      

      

      

      

     účasť

     Stemnický

     Olympijský kvíz žiačok a žiakov SŠ

      

      

     účasť

      

     INÉ

     Innovative Kid 2019

     - celoslovenské finále

     Martin Končok

     Martin Seget

     Jonáš Šouc

     Ján Kolár

     Matúš Debnár

     Urban Stajník

     TERCIA

     PRIMA

     PRIMA

     PRIMA

     PRIMA

     SEKUNDA

     2. miesto

     Stajníková

     Mia Marčišinová

     Alexandra Schveigert

     Karolína Pellizzolová

     Nikola Kútniková

     SEKUNDA

     cena poroty

     Stajníková

     Michal Holic

     Martin Gallo

     Fedor Stajník

     Ema Kvapilová

     TERCIA

     účasť

     Stajníková

     EUSTORY

     - celoslovenská súťaž

     Roman Debnár

     Žofia Oswaldová, Dana Koštová

     Alžbeta Gundová, Ema Lujza Prochocká

     I. C

     III. B

     SEXTA

     2. miesto

     4. miesto

     Kohútová

     Medzinárodná študentská konferencia Praha

     Veronika Mlčeková a Samuel Baran

     Ema Lujza Prochocká a Alžbeta Gundová

     II. B

      

     SEXTA

     najlepší príspevok

     4. miesto v TOP 10

     Kohútová

     Modelový európsky parlament 2019

     – celoslovenská aktivita

     Veronika Mlčeková Alžbeta Gundová

     Ema Lujza Prochocká

     Terézia Lehotská

     Lukáš Knoška

     II. B

     SEXTA

      

     III. A

     II. B

     účasť

     Kohútová

     PyCon SK 2019 - konferencia

     Martin Čamaj

     SEPTIMA

     účasť

     Wagnerová

     SOČ

     - krajské kolo

     Edita Červenková

     Michaela Chrappová

     III. A

     účasť

     Stajníková

     Písanie esejí:

     - Konšpirácie, holokaust, súčasnosť

     Študentská esej SOFIA

     2. a 3. ročník

      

     účasť

     PK SJL, DEJ

     Regionálne kolá - debaty

     Veronika Mlčeková

     Alžbeta Gundová

     Ema Lujza Prochocká

     Terézia Lehotská

     Marko Kováč

     Ladislav Červenák

     II. B

     SEXTA

      

     III. B

     SEXTA

     III. B

     účasť

     Kohútová

     Srdce dobrovoľníkov 2018

     Matej Piatrik

     Eva Lujza Prochocká

     II. B

     SEXTA

     ocenení žiaci

      

     Žiarsky talent 2019

     ocenení žiaci vo viacerých kategóriách

      

     Miroslava Šarköziová (OKTÁVA) – EUSTORY (2. miesto)

     Patrik Líška (IV.B) – EUSTORY – EUSTORY – mimoriadna cena

     Roman Debnár (KVINTA) – EUSTORY – mimoriadna cenaSládkovičova Radvaň (3. miesto KK)

     Dominik Schmidt (IV.A) – Hviezdoslavov Kubín (3. miesto SR, 2. miesto KK)

     Zuzana Krajčíková (OKTÁVA) – Olympiáda v španielskom jazyku (2. miesto KK)

     Alexandra Ščepková (OKTÁVA) – Olympiáda v španielskom jazyku (3. miesto KK)

     Mai Trang Hoang (OKTÁVA) – Olympiáda v anglickom jazyku (3. miesto KK)

     Nina Floreková (III.B) – Olympiáda v španielskom jazyku (3. miesto KK)

     Illia Ischuk (III.B) – Olympiáda v ruskom jazyku (3. miesto KK)

     Lenka Barancová (KVINTA) – Objavujeme čaro chémie (1. miesto SR)

     Andrej Hric (IV.B) – Olympiáda v španielskom jazyku (1. miesto KK, 5. miesto SR)

     Barbora Adamová (III.B) – Olympiáda v španielskom jazyku (1. miesto KK, 7. miesto SR)

     Slavomír Vodnák (II.A) – Olympiáda z chémie (3. miesto KK), Čo vieš o hviezdach (2. miesto KK)

     Barbora Barborová (IV.B) – Ekonomická olympiáda SR

     Martin Čamaj (SEPTIMA) – FIRST GLOBAL, MEXICO - Cena Judges Award – Technical a ďalšie celoslovenské robotické súťaže s umiestnením

     Adam Kučera (SEPTIMA) – FIRST GLOBAL, MEXICO - Cena Judges Award – Technical a ďalšie celoslovenské robotické súťaže s umiestnením

     Tomáš Sedláček (OKTÁVA) – FIRST GLOBAL, MEXICO - Cena Judges Award – Technical a ďalšie robotické súťaže