• Súťaže 2017/2018

    • Umiestnenia žiakov v súťažiach

     v školskom roku 2017/2018

     Súťaž

     Meno žiaka

     Trieda

     Umiestnenie

     Pripravoval

     PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

     Olympiáda v španielskom jazyku

     • celoslovenské kolo

     Andrej Hric

     Barbora Adamová

     III. B

     II. B

     5. miesto

     7. miesto

     Sliačanová

     Olympiáda v anglickom jazyku

     • krajské kolo

     Andrej Hric

     Petra Šlosiariková

     Richard Truben

     Hoang Mai Trang

     Quang Huy Dang

     III. B

     II. A

     KVARTA

     SEPTIMA

     SEKUNDA

     4. miesto

     4. miesto

     4. miesto

     3. miesto

     4. miesto

     Považanová

      

     Ruriková

     Szviteková

     Szviteková

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • krajské kolo

     Beáta Mikolášová

     Richard Truben

     KVINTA

     KVARTA

     5. miesto

     5. miesto

     Matušková

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • obvodné kolo

     Beáta Mikolášová

     Richard Truben

     Eva Lujza Prochocká

     KVINTA

     KVARTA

     KVINTA

     1. miesto

     1. miesto

     2. miesto

     Matušková

     Olympiáda v španielskom jazyku

     •  krajské kolo

     Andrej Hric

     Terézia Hromádková

     Zuzana Krajčíková

     Alexandra Ščepková

     Barbora Adamová

     Nina Floreková

     III. B

     III. C

     SEPTIMA

     SEPTIMA

     II. B

     II. B

     1. miesto

     4. miesto

     2. miesto

     3. miesto

     1. miesto

     3. miesto

     Sliačanová

      

     Olympiáda v ruskom jazyku

     • krajské kolo

     Illia Ischuk

     Filip Tesák

     II. B

     III. A

     3. miesto

     6. miesto

     Šályová

     Srnková

      

     Olympiáda z chémie

     • krajské kolo

     Slavomír Vodnák

     I. A

     3. miesto

     Fabová

     Olympiáda z chémie

     • školské kolo

     Jakub Babiak

     Jakub Švec

     Andrj Hric

     Ondrej Poprac

     KVARTA

     KVARTA

     III. B

     III. A

     účasť

     Fabová

     Matematická olympiáda

     • krajské kolo

     Monika Mesiariková

     TERCIA

     1. miesto

     Stajníková

     Matematická olympiáda

     • obvodné kolo

     Monika Mesiariková Zuzana Wagnerová

     Ema Smolárová

     TERCIA SEKUNDA

     1. miesto

     účasť

     Stajníková

     Snopková

     Matematická olympiáda kategória „B“ a „C“

     • školské kolo

     7 žiakov

     II. A

     II. B

     účasť

     Zachar

     Zacharová

     11 žiakov

     II. C

     SEXTA

     účasť

     Zachar

     Zacharová

     Striežovská

     Zenit

     • krajské kolo

     Martin Striežovský

     Zuzana Hanzlívková

     IV. C

     IV. A

     7. miesto

     16. miesto

     Jančík

     Zenit

     • školské kolo

     12 žiakov

     výber

     účasť

     Jančík

     VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

     First Global Mexiko

     Martin Čamaj

     Adam Kučera

     Tomáš Sedláček

     SEXTA

     SEXTA

     SEPTIMA

     Cena Judges Award - Technical

     Wagnerová, koordinátor

     Trenčiansky robotický deň

     - celoslovenské kolo

     Martin Čamaj

     Adam Kučera

     SEXTA

     2. miesto

     Striežovská Jančík

     Robotický battle Košice

     - celoslovenské kolo

     Martin Čamaj

     Adam Kučera

     SEXTA

     Rancing Lego – 5. miesto

     Elektronika – 8. miesto

     Wagnerová

     Jančík

      

      

      

      

      

     Olympiáda o Európskej únií

     - celoslovenské kolo

      

     Žiaci SPS,

     3. ročník

     účasť

     Sučanský Debnárová

     Ekonomická olympiáda pre SŠ - INESS

     Barborová Barbora

     Fronková Sabina

     Hric Michal

     Kapustová Sandra

     IV. B

     OKTÁVA IV.A

     IV.C

     21. miesto SR

     účasť KK

     účasť KK

     účasť KK

     Sučanský

     Čo vieš o hviezdach?

     - celoslovenské kolo

     Slavomír Vodnák

     I. A

     10. miesto

     Snopková

     Jančík

     iBobor

     - celoslovenské kolo

     zapojených 100 žiakov, 50 diplomov, najlepší:

     Martin Končok

     Daniel Striežovský

     Monika Mesiariková

     Richard Truben

      

     Martin Čamaj

      

     Juraj Marcibál

      

      

      

     SEKUNDA

      

     TERCIA KVARTA

      

     SEXTA

      

     SEPTIMA

      

      

      

     68,34 bodov, 97.percentil

     69,34 bodov, 96. percentil

      

     64,34 bodov, 99. percentil

     76,00 bodov, 99. percentil

     Jančík

     Striežovská

     Wagnerová

      

     Best in English

     - celoslovenská súťaž

     zapojených 40 žiakov

      

      

     PK ANJ

     Panáková

     Študentská esej KI

     - celoslovenská súťaž

     Barbora Libayová, Peter Riško, Petra Betková, Dominika Holicová

     Žiaci SED-3 a SED-4, KVINTA

     účasť

     Kohútová

     Debnárová

     Čo vieš o hviezdach?

     - krajské kolo

     - obvodné kolo

     Slavomír Vodnák

      

     Tomáš Bartoš

     I. A

      

     I. B

     2. miesto KK

     1. miesto OK

     6. miesto KK

     2. miesto OK

     Snopková

     Jančík

     IQ olympiáda

     - regionálne kolo

     Paulína Blahyjová

      

     TERCIA

     10. miesto, postup na celoslovenské (74. miesto)

     Jančík

     Fisrt lego league

     - regionálne  kolo

     Fedor Stajník, Oliver Jozef Dučák, Michal Holic, Matej Kmeť, Martin Končok, Daniel Striežovský, Martin Gallo

     SEKUNDA

     8. miesto

     Jančík

     Striežovská

     Kremnický zelený poklad

      

     Laura Roglová,

     Adam Vonkomer, Viktória Malíková

     SEKUNDA

     1. miesto

     Findriková

     Viktória Hrmová, Samuel Zorkóczy

     TERCIA

     6. miesto

     Findriková

     Nórsky deň

     - mestská súťaž

     Jakub Švec

     Roman Debnár

     Lenka Barancová

     Lenka Lan Hoangová

     KVARTA

     1. miesto

     Nagy

     IQ olympiáda

     - školské kolo

     – účasť 25 žiakov, najlepší:

     Paulína Blahyjová

      

     Jakub Babiak

     Richard Truben

     Juraj Greguš

      

      

     TERCIA

      

     KVARTA

     KVARTA

     KVARTA

      

      

     98,33 (postup RK – Žilina)

     95,61

     92,71

     90,39

      

      

     Jančík Striežovská Wagnerová

     Korešpondenčná súťaž zo SJL Slovenčinárik

     - pre SŠ v BB kraji

     Iveta Ivancová

     Dana Koštová

     Žofia Oswaldová

     III. A

     II. B

     II. B

     1. miesto

     2. miesto

     3. miesto

     Júdová

     MAKS

     • korešpondenčná súťaž SR

     Zuzana Wagnerová

     PRIMA

      

     Snopková

     UMELECKÉ SÚŤAŽE

     Hviezdoslavov Kubín

     • prednes poézie a prózy
     • celoslovenské          

     Dominik Schmidt

     IV. A

     3. miesto SR

     2. miesto KK

     1. miesto OK

     Júdová

     Hviezdoslavov Kubín, Sládkovičova Radvaň  

     - prednes poézie a prózy

     - krajské kolo

     Roman Debnár

     Kvarta

     3. miesto KK

     2. miesto RK

     1. miesto OK

     Kubišová

     Debnárová

     Hviezdoslavov Kubín

     Sládkovičova Štiavnica

     - prednes poézie a prózy

     - okresné kolo

     Monika Prôčková

     II. B

     3. miesto

     Júdová

     Svetový deň potravín  2017

     - celoslovenská

     Greguš Juraj

     Kubinová Lea

     Rozembergová Kristína

     Šonkoľová Nina

     KVARTA

     účasť

     Kinková

     ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

     Biela stopa

     - medzinárodný pretek

     - cross sountry

     Laura Roglová

     SEKUNDA

     2 x 1. miesto

      

     Basketbal ZŠ

     - celoslovenské kolo

     - Majstrovstvá SR

     Babiak Jakub, Bobok Matej, Galko Adam, Greguš Juraj, Herich Patrik, Király Pavel, Kret Juraj, Švec Jakub, Tončík Matej, Truben David, Truben Richard

     výber žiakov PRIMA - KVARTA

     2. miesto

     Nagy

     Memoriál G. Shclanka a J. Michalecha

     Majstrovstvá SR v behu na lyžiach

     Slovenský pohár v behu na lyžiach

     Laura Roglová

     SEKUNDA

     8 x 1. miesto

      

     Stolný tenis SŠ, chlapci

     - krajské kolo

     Filús Jakub, Hrmo Juraj, Repáň Hugo, Kukučka Marek

     SEPTIMA

      

     III. A

     1. miesto

     Fabo

     Cezpoľný beh, dievčatá

     - krajské kolo

     Jednotlivci:

     Danielová Nina

     Družstvo:

     Danielová Nina

      

     Fabianová Andrea Fabianová Petra

     všetky

     I. B

      

      

      

      

     2. miesto

      

     1. miesto

      

     Skokánek

     Cezpoľný beh, chlapci

     - krajské kolo

     Jednotlivci:

     Čierťaský Samuel Družstvo:

     Čierťaský Samuel

     Bahno Dominik

     Meliš Patrik

      

     II. A

      

     II. A

     I. A

     IV. B

      

     2. miesto

      

     1. miesto

     Skokánek

     Basketbal SŠ, chlapci

     - krajské kolo

     Bahna Peter, Bobok Tomáš, Golebiowski Matej, Grochal Matej, Hric Norman, Nagy Jakub, Novák Marek, Oťapka Matúš, Rajnoha Eduard, Kotlárik Richard, Kabina Marek

     1. – 3. ročník,

     KVI - SEP

     2. miesto

     Štefancová

     Futbal žiakov SŠ

     - krajské kolo

      

     Antošík, Bahna Peter, Bahno, Bugár Damián, Čierťaský Samuel, Debnár Samuel, Harach Samuel, Chrien Tomáš, Meliš, Oťapka Matúš, Šnirc Ondrej, Valenta Pavel, Malatinec Maroš

     1. – 4. ročník,

     KVI - OKT

     3. miesto

      

     Fabo

     Volejbal SŠ, dievčatá

     - krajské kolo

      

     Adamová Barbora,  Barborová Barbora, Bezáková Lucia, Debnárová Mária, Holosová Ema Lea,  Jasenáková Lucia,  Királyová Stela,  Kollárová Barbora,  Rišňovská Michaela, Sedláková Lucia, Slašťanová Natália,

     Trokšiarová Adela

     1. – 4. ročník,

     KVI - OKT

     3. miesto

     Štefancová

     Volejbal SŠ, chlapci

     - krajské kolo

      

     Bahna Peter, Blahyj Peter, Kollár Timotej, Kollár Viktor, Kolláti Matúš, Košút Šimon, Kováčik Branislav, Matuška Matúš, Meliš Patrik, Rajnoha Eduard, Roško Martin

     1. – 4. ročník,

     KVI - OKT

     4. miesto

     Skokánek

     Atletika SŠ

     - krajské kolo

     Hriň Adam

     I. A

     3. miesto - skok do diaľky

     3. miesto - beh na 100 m

     Štefancová

     Florbal SŠ, dievčatá

     - krajské kolo

     Adamová Barbora, Bieliková Veronika, Bezáková Lucia,

     Búgelová Silvia, Bugárová Kornélia, Danielová Nina, Fabianová Andrea, Holinová Dáša, Hromádková Ema, Jánošíková Zuzana, Jasenáková Lucia,

     Kubáňová Viktória, Tesáková Kristína

     1. – 4. ročník,

     KVI - OKT

     4. miesto KK

     1. miesto KK

      

     Skokánek

     Florbal SŠ, chlapci

     - krajské kolo

     - obvodné kolo

     Blahyj Peter, Fusatý Marcel, Hrmo Lukáš, Hužvár Peter, Chrien Tomáš, Kováčik Branislav, Michalko Marko, Roob Matej, Sedliak David, Szabo Marek, Valenta Pavol, Beňo Adam, Kováč Ondrej

     1. – 4. ročník,

     KVI - OKT

     5. miesto KK

     1. miesto OK

     Skokánek

     Futbal SŠ, chlapci

     - krajské kolo

     Antošík Matúš, Bahna Peter, Bahno Dominik, Bugár Damian, Čierťaský Samuel, Debnár Samuel, Dovec Samuel, Harach Samuel, Chrien Tomáš, Kollár Viktor, Kršák Adam, Malatinec  Maroš, Meliš Patrik, Oťapka Matúš, Šnirc Ondrej, Valenta Pavol

     1. – 4. ročník,

     KVI - OKT

     3. miesto

     Fabo

     Stolný tenis, žiaci SŠ (družstvá)

     - krajské kolo

     - obvodné kolo

     Kukučka Marek

     Filús Jakub

     Repáň Hugo

     II. A

     SEPTIMA

     SEPTIMA

     2. miesto KK

     1. miesto OK

     Fabo

     Bedminton SŠ, chlapci

     - krajské kolo

     Peter Blahyj

     Marek Kabina

     III. A

     SEXTA

     5. miesto

     Štefancová

     Bedminton ZŠ, dievčatá

     - obvodné kolo

     Paulína Blahyjová

     Melisa M. Bartková

     Monika Mesiariková

     TERCIA

     3. miesto

     Štefancová

     Volejbal ZŠ, dievčatá

     - obvodné kolo

     Bartková Melisa, Kinková Emma, Kmeťová Veronika, Krnčoková Dominika, Kutniková Nikola, Matyášová Hana, Rozembergová Kristína, Šimková Slávka

     PRIMA - KVARTA

     4. miesto

     Štefancová

     Vybíjaná ZŠ, dievčatá

     - obvodné kolo

      

     Chudobová Ema, Kvapilová Adela, Kvapilová Ema, Kutniková Nikola, Maliková Viktória, Maslenová Zuzana, Pilníková Annamária, Pittnerová Hana, Roglová Laura, Urblíková Patrícia, Valentová Zuzana, Vlkovičová Ema

     PRIMA - KVARTA

     5. miesto

     Štefancová

     Atletika ZŠ

     - obvodné kolo

     Krajčíková Nina

     Marčišinová Mia

     SEKUNDA

     PRIMA

     2. - beh na 800 m

     3. - skok do výšky

     5. - beh na 300 m

     Štefancová

     Bedminton SŠ, chlapci

     - obvodné kolo

     Blahyj Peter,

     Kravár Lukáš, Kabina Marek

     III. A

     SEXTA

     1. miesto

      

     Štefancová

     Bedminton SŠ, dievčatá

     - obvodné kolo

     Kristína Tesáková

     Lucia Jasenáková

     II. B

     III. B

     2. miesto

     Štefancová

     Bedminton ZŠ,

     chlapci

     - obvodné kolo

     Juraj Greguš, Pavel Király, Jakub Švec

     KVARTA

     3. miesto

      

     Štefancová

     Florbal ZŠ, dievčatá

     - obvodné kolo

     Heinrichová Hana, Kinková Ema, Kmeťová Veronika, Krajčíková Nina, Kvapilová Adela, Pittnerová Hana, Roglová Laura, Urblíková Patrícia, Vlkovičová Ema

     SEKUNDA

     3. miesto

     Štefancová

     Florbal ZŠ, chlapci

     - obvodné kolo

     Babiak Jakub, Bobok Matej, Galko Adam, Greguš Juraj, Herich Patrik, Király Pavel, Švec Jakub, Truben Richard, Zorkóczy Samuel

     PRIMA - KVARTA

     4. miesto

     Skokánek

     Futsal SŠ, chlapci

     - obvodné kolo

     Antošík Matúš, Bahna Peter, Bahno Dominik, Bugár Damian, Čierťaský Samue, Debnár Samuel, Dovec Samuel, Harach Samuel, Chrien Tomáš, Kollár Viktor, Kršák Adam, Malatinec  Maroš, Meliš Patrik, Oťapka Matúš, Šnirc Ondrej, Valenta Pavol

     1. – 4. ročník,

     KVI - OKT

     2. miesto

     Fabo

     Futsal ZŠ, chlapci

     - obvodné kolo

     Babiak Jakub, Bobok Matej, Debnár Roman, Holos Andrej, Herich Patrik, Király Pavel, Stajník Urban, Škultéty Radovan, Švec Jakub, Truben David, Truben Richard

     PRIMA - KVARTA

     5. miesto

     Fabo

     Malý futbal žiakov ZŠ

     - obvodné kolo

     Bobok Matej, Roman Debnár, Gallo Martin, Pavel Király, Kmeť Matej, Urban Stajník, Štroffek, Truben Richard

     Výber KVARTA, TERCIA, SEKUNDA

     5. miesto

     Fabo

     Malý futbal žiačok ZŠ

     - obvodné kolo

     Kutniková  Nikola, Kvapilová Adela, Marčšinová Mia, Roglová Laura, Schweigert  Alexandra, Urblíková Patrícia, Valentová Zuzana, Vlkovičová Ema

     PRIMA  - KVARTA

     2. miesto

     Fabo

     Beh oslobodenia

     Žiar nad Hronom

     Nina Krajčíková

     Laura Roglová

     Igor Najšel

     Patrik Meliš

     Matúš Hanuska

     SEKUNDA

     SEKUNDA

     III. A

     IV. B

     KVINTA

     1. miesto

     3. miesto

     1. miesto

     2. miesto

     3. miesto

      

     Šach

     - obvodné kolo

     Hrmo Lukáš

     Marcibál Juraj

     Tesák Filip

     SEPTIMA

     SEPTIMA

     III. A

     1. miesto

     2. miesto

     3. miesto

     Fabo

     INÉ

     Súťaž

     Meno žiaka

     Trieda

     Umiestnenie

     Pripravoval

     Modelový európsky parlament 2018 - Estónsko

     Ondrej Poprac

     III. A

     Družstvo SR, reprezentácia v rámci EÚ

     Kohútová

     Příběhy 20. století

     - ČR a SR

     Paulína Blahyová

     Roman Debnár

     Samuel Frindt

     TERCIA

     KVARTA

     SEPTIMA

     účasť

     Kohútová

     EUSTORY

     - celoslovenská súťaž

     Miroslava Šarköziová,

     Roman Debnár

     Patrik Líška

     Stanislava Horváthová

     KVARTA

     SEPTIMA

     III. B

     III. A

     2. miesto

     mimoriadna cena

     mimoriadna cena

     účasť

     Kohútová

     Modelový európsky parlament

     - celoslovenská aktivita

     Andrej Hrmo, Alžbeta Gundová, Eva Lujza Prochocká,

     Lukáš Knoška, Veronika Mlčeková, Terézia Lehotská

     KVINTA           

      

      

     I. B

      

     II. A

     účasť

     Kohútová

     IT Fitness test

     - celoslovenské testovanie

     - zapojených 181 žiakov, najlepší:

     Matej Piatrik

     Marek Novák

     Kristína Minarčinová

     Viktória Rajnohová

     Alan Minich

     Michaela Rišňovská

      

      

     I. B

     I. A

     I. B

     I. B

     II. A

     SEPTIMA

      

      

     100 %

     95 %

     95 %

     95 %

     95 %

     95 %

     PK informatika

     Srdce na dlani

     Andrej Hrmo

     KVINTA

     účasť

     Stajníková

     Prezentiáda 2018 – krajské kolo

     Stela Sarvašová Soňa Herková Vanessa Holubová

     I. A

     5. miesto

     Júdová

     Branný pretek stredoškolákov

     - školy BBSK

     Adam Matuška, Peter Blahyj, Adrián Benčat, Marek Szabo, Timotej Kollár

     IV. A

      

      

      

     IV. B

     6. miesto

     Panáková

     Plameň 2018

     - regionálna súťaž

     výber mladých hasičov

     - družstvo chlapcov

     - družstvo dievčat

     PRIMA - TERCIA

     účasť

     Stajníková

     Kobelár

     Družstvo prvej pomoci

     - regionálna súťaž

     Sophia Danková, Eva Lujza Prochocká, Alžbeta Gundová, Andrej Hrmo,

     Matej Piatrik

     KVINTA

      

      

      

     II. B

     1. miesto

     Mládež SČK ZH

     Objavujeme čaro chémie

     - celoslovenská

     Lenka Barancová

      

     KVARTA

     3. miesto

     Kinková

     Žiarsky talent

     ocenení žiaci vo viacerých kategóriách

      

     • Michal Holic, Martin Končok, Quang Huy Dang, Ema Vlkovičová, Veronika Kmeťová (SEKUNDA)
     • Roman Debnár (KVARTA)
     • Michaela Chrappová, Edita Červenková (II. A)
     • Lucia Jasenáková, Natália Slašťanová, Andrej Hric (III. B)
     • Barbora Barborová, Dominika Ježová, Dominika Holicová (IV. B)
     • Eliška Trvalcová, Martin Čamaj, Alica Štefanovičová, Adam Kučera (SEXTA)
     • Alexandra Ščepková, Adela Trokšiarová, Barbora Kollárová, Tamara Rozembergová (SEPTIMA)
     • Richard Oles, Caroline  Turazová, Alexandra Galetová (OKTÁVA)
     • Barbora Svoreňová, Zuzana Vanišová (absolventi 2017)