• Súťaže 2016/2017

    • Umiestnenia žiakov v súťažiach

     v školskom roku 2016/2017

      

     Súťaž

     Meno žiaka

     Trieda

     Umiestnenie

     Pripravoval

     PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • celoslovenské kolo

     Zuzana Vanišová

     IV. C

     1.miesto

     Matušková

     Olympiáda v španielskom jazyku

     • celoslovenské kolo

     Andrej Hric

     Alexandra Galetová

     II. B

     SEPTIMA

     5. miesto

     5. miesto

     Sliačanová

     Olympiáda v anglickom jazyku

     • krajské kolo

     Nikola Kukanová

     SEPTIMA

     2. miesto

     Lapinová

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • krajské kolo

     Zuzana Vanišová

     Beáta Mikolášová

     IV. C

     KVARTA

     1. miesto

     3. miesto

     Matušková

     Olympiáda v španielskom jazyku

     •  krajské kolo

     Andrej Hric

     Terézia Hromádková

     Adam Adamov

     Alexandra Galetová

     Alexandra Ščepková

     II. B

     II. C

     III. B

     SEPTIMA

     SEXTA

     1. miesto (A)

     3. miesto (A)

     3. miesto (B)

     1. miesto (C)

     3. miesto (C)

     Sliačanová

      

     Olympiáda v ruskom jazyku

     • krajské kolo

     Laura Považanová

     Illia Ischuk

     Filip Tesák

     KVARTA

     I. B

     II. A

     6. miesto

     3. miesto

     4. miesto

     Šályová

     Srnková

     Srnková

     Olympiáda z chémie

     • krajské kolo

     Monika Balúnová

     Radoslava Dudová

     Andrej Hric

     Ondrej Poprac

     I. B

     I. A

     II. B

     II. A

     9. miesto

     účasť

     účasť

     účasť

     Danková, Kinková

     Matematická olympiáda

     • krajské kolo

     Eva Lujza Prochocká

     KVA

     účasť

     Stajníková

     Matematická olympiáda kategória „B“

     • krajské kolo

     Filip Tesák

     Andrej Hric

     II. A

     II. B

     účasť

     Zacharová

     Barbora Danková

     Juraj Marcibal

     II. C

     SEXTA

     účasť

     Zachar

     Olympiáda v nemeckom jazyku

     • okresné kolo

     Zuzana Vanišová

     Beáta Mikolášová

     Šimon Veselý

     IV. C

     KVARTA KVARTA

     1. miesto

     1. miesto

     2. miesto

     Matušková

     Matematická olympiáda

     • okresné kolo

     Monika Mesiariková

     Richard Truben

     SEKUNDA

     TERCIA

     2. miesto (Z7)

     4. miesto (Z8)

     Stajníková

     Matematická olympiáda

     • okresné kolo

     Viktória Malíková

     Radovan Škultéty

     Martin Gallo

     Paulína Blahyjová

     PRIMA

      

      

     TERCIA

     účasť

      

      

      

     Stajníková

     VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

     Best in English

     • celoslovenská

     Zapojených 40 žiakov

     Barbora Svoreňová

      

     IV. A

      

     1. miesto

     PK ANJ

     Pajerská

     ŠVOČ

     • medzinárodná

     Edita Červienková

     Michaela Chrappová

     I. A

     2. miesto

     Stajníková

     SOČ - biológia

     • krajské kolo

     Karolína Čavojcová

     II. A

     účasť

     Findriková

     Olympiáda ľudských práv

     • krajské kolo

     Timea Lacová

     IV. C

     účasť

     Sučanský

     Sudoku – pokročilý

     • mestské kolo

      

     Danica Koštová

     Barbora Beňová

     Kristína Sádovská

     I. B

     III. B

     II. C

     1. miesto

     2. miesto

     3. miesto

     Stajníková

     Sudoku – začiatočníci

     • mestské kolo

     Nina Pivarčiová

     Monika Mesiariková

     PRIMA

     SEKUNDA

     1. miesto

     2. miesto

     Stajníková

     Pytagoriáda

     • obvodné kolo

     Radovan Škultéty

     Daniel Striežovský

     Ema Radzová

     Monika Mesiariková

     Richard Truben

     Paulína Blahyová

     SEK

     okresné kolo

     Stajníková

      

      

      

     Snopková

     MAKS

     • korešpon. súťaž SR

     Laura Roglová

     PRIMA

     54. v kraji

     Stajníková

     Alžbeta Gundová

     Eva Lujza Prochocká

     KVARTA

     26. v kraji

     Stajníková

     Pikomat

     • korešpon. súťaž SR

     Sophia Danková

     KVARTA

      

     Stajníková

     Zenit v programovaní

     • krajské kolo

     Martin Striežovský

     Tomáš Kosec

     III.C

     IV.A

     9. miesto

     15. miesto

     Jančík

     First lego league

     • regionálne

     Čamaj Martin

     Kučera Adam

     KVINTA

     Robot Game – 1. m.

     Robot Design – 3. m.

     Celkom – 3. m.

     Jančík

     Trenčiansky robotický deň

     • medzinárodné

     Čamaj Martin

     Kučera Adam

     KVINTA

     Follower Easy

     4., 5. a 6. miesto

     Jančík

     Robotický Battle Košice

     • celoslovenské

     Čamaj Martin

     Kučera Adam

     KVINTA

     Racing – LEGO

     2. miesto

     Racing - elektronika

     Jančík

     iBobor

     • celoslovenské

     Zapojených 144 žiakov, najlepší

     Daniel Striežovský

     Beáta Mikolášová

      

     Andrej Hric

      

     Dominik Boldiš

      

      

     PRIMA

     KVARTA

      

     II. B

      

     IV. B

      

      

     98. percentil

     1. – 133. miesto 100. percentil

     22. – 35. miesto

     100. percentil

     98. percentil

     členovia PK INF

     iQ olympiáda

     • regionálne kolo, postup na krajské

     zapojených 30 žiakov

     Beáta Mikolášová, Adam Jančok 

     Erik Sklenka

      

     KVARTA

      

     16. miesto  účasť

     účasť

      

     Myšlienky olympizmu - región

     Roman Debnár

     Patrik Herich

     Hana Matyášová

     TERCIA

     3. miesto

     Štefancová

     Kremnický zelený poklad

     • regionálne

     Juraj Greguš

     Beáta Mikolášová

     Hana Frindtová

     TERCIA

     KVARTA

     KVARTA

     2. miesto

     Kinková

     Laura Roglová

     AdamVonkomer

     Paulína Blahyjová

     PRIMA

     PRIMA

     SEKUNDA

     2. miesto

     Findriková

     UMELECKÉ SÚŤAŽE

     Prelož a zaspievaj

     - celoslovenské

     Eliška Trvalcová

     Alica Štefanovičová

     Lucia Jasenáková

     Natália Slašťanová

     KVINTA

      

     II. B

     3. miesto

     Považanová

     Hviezdoslavov Kubín

     - okresné kolo

     Eliška Melišková

     Dominik Schmidt

     KVINTA

     III. A

     1. miesto

     1. miesto

     Kubišová

     Júdová

     Hviezdoslavov Kubín

     - krajské kolo – Sládkovičova Radvaň

     Dominik Schmidt

     III. A

     3. miesto

     Júdová

     Esejistická výzva prezidenta

     Lastovička

     Timea Lacová

     Barbora Libayová

     Dominika Ježová

     Zuzana Hešková

     IV. B

     SEPTIMA

     III. B

     III. A

     nedoručené hodnotenie

     Sučanský Kohútová

     Debnárová

     Esej na tému „Holokaust“

     Zuzana Hešková

     III. A

     ocenenie múzea

      

     Mám mojich starkých veľmi rád

     Alžbeta Dobišová

     PRIMA

     2. miesto

      

     ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

     Európsky šampionát v armwrestlingu

     - medzinárodné

     Adam Adamov

     III. B

     1. miesto – pretláčanie ĽR

      

     World Armwrestling Federation awards championship

     - medzinárodné

     Adam Adamov

     III. B

     2. miesto – pretláčanie ĽR

      

     Valachien challenge

     - medzinárodné

     Adam Adamov

     III. B

     3. miesto – pretláčanie ĽR

      

     SNLP

     - celoslovenské

     Adam Adamov

     III. B

     1. miesto – pretláčanie ĽR

      

     Silná ruka stredoškolákov

     - celoslovenské

     Adam Adamov

     III. B

     2. miesto – pretláčanie ĽR

      

     Majstrovstvá SR v kulturistike

     - celoslovenské

     Martin Štefan Šálka

     III. B

     2. miesto 80+

      

     JU-JUTSU a GRAPPLING

     - medzinárodné

     Samuel Frindt

     Adam Mališ

     SEXTA

     II. B

     2. miesto do 75kg

     2. miesto do 80kg

      

     KIDS STORM

     - medzinárodné

     Samuel Frindt

     Andrej Tončík

     Adam Mališ

     SEXTA

     II. B

     II. B

     1. miesto – 2x

     2. miesto

     3. miesto

      

     Majstrovstvá SR v golfe

     Richard Oles

     SEPTIMA

     3. miesto

     Fabo

     Regionálne majstrovstvá v golfe

     Richard Oles

     SEPTIMA

     1. miesto

     Fabo

     Biela stopa

     - medzinárodné

     Laura Roglová

     PRIMA

     2. miesto šprint

      

     Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní

     Laura Roglová

     PRIMA

     1. miesto x 3

     1. miesto country cross, 2. miesto

      

     Trstenský pohár v karate

     Dominik Jozef Národa

     II. B

     2. miesto

      

     Šach

     - mestské kolo

     Matej Juriga

     Kristína Tesáková

     IV. C

     I. B

     1.miesto

     1. miesto

     Skokánek

     Florbal

     - krajské kolo

     výber chlapcov

     výber dievčat

     1.- 4. ročník

     4. miesto

     4. miesto

     Skokánek

     Florbal

     - regionálne kolo

     výber chlapcov

     výber dievčat

     1.- 4. ročník

     1. miesto

     1. miesto

     Skokánek

     Cezpoľný beh 

     - obvodné kolo

      

     Henrich Hasch

     Martin Čillík

     III. C IV. A

     1. miesto

     Skokánek

     Mária Debnárová

     Barbora Barborová

     III. B

     1. miesto

     Skokánek

     Sára Balážová

     Daniela Nagyová

     Nina Krajčíková

     TERCIA

      

     PRIMA

     1. miesto

     Skokánek

     Volejbal

     - regionálne kolo

     výber chlapcov

     1.- 4. ročník

     2. miesto

     Skokánek

     Volejbal

     - obvodné kolo

     výber chlapcov

     1.- 4. ročník

     1. miesto

     Skokánek

     Florbal

     - obvodné kolo

     výber chlapcov

     výber dievčat

     1.- 4. ročník

     1.- 4. ročník

     1. miesto

     1. miesto

     Skokánek

     Florbal

     - obvodné kolo

     Balážová, Šujanská, Bartková, Magulová, Matyášová, Šimková, Murgašová, Rozembergová

     SEKUNDA - TERCIA

     5. miesto

     Štefancová

     Bedminton

     Lucia Bezáková

     Kristína Tesáková

     SEPTIMA

     I. B

     OK 1. miesto

     RK 1. miesto

     KK 5. miesto

     Štefancová

     Štefancová

     Fabo

     Sára Balážová Andrea Šujanská

     TERCIA

     KVARTA

     OK 1.miesto

     RK 1. miesto

     KK 6. miesto

     Štefancová

     Peter Blahyj

     Marek Kabina

     II.A

     KVINTA

     OK 1. miesto

     RK 1. miesto

     KK 5. miesto

     Štefancová

     Štefancová

     Fabo

     Volejbal – žiačky ZŠ

     Balážová, Bartková, Kinková, Krnčoková, Matyášová, Nagyová, Ondrejovičová, Trvalcová, Rišňovská, Rozembergová

     PRIMA – KVINTA

     OK 1. miesto

     RK 3. miesto

     Štefancová

     Volejbal – žiačky SŠ

     Adamová, Balážová, Bezáková, Holosová, Királyová, Kollárová, Rišňovská, Trokšiarová 

     1.- 4. ročník

     OK 1.miesto

     RK 1. miesto

     KK 3. miesto

     Štefancová

     Štefancová

     Skokánek

     Basketbal

     - majstrovstvá SR

     výber chlapcov

     PRIMA - KVARTA

     SR 4. miesto

     RK 1. miesto

     Nagy

     Basketbal

     výber chlapcov

     1.- 4. ročník

     KK 1. miesto

     RK 1. miesto

     Nagy

     Basketbal

     výber dievčat

     PRIMA - KVARTA

     KK 3. miesto

     Nagy

     Aerobik

     - celoslovenské

     Šályová, Krajčíková, Gelienová, Selecká,

     SEXTA

     účasť

     Štefancová

     Atletika

     Nina Krajčíková

     PRIMA

     KK 10. miesto

     beh na 800 m

      

     INÉ

     Příběhy 20. století

     - medzinárodné

     Roman Debnár

     TERCIA

     5. miesto

     Kohútová

     Caroline Turazová

     SEPTIMA

     18 najlepších

     Kohútová

     EUSTORY

     - celoslovenské

     Barbora Barborová

     Dominika Ježová

     III. B

     1. miesto

     Kohútová

     Dominika Holicová

     III. B

     4. miesto

     Kohútová

     Caroline Turazová

     SEPTIMA

     5. miesto

     Kohútová

     EUSTORY - FOTOGRAFIA

     - celoslovenské

     Barbora Barborová

     III. B

     výber 10 naj

     Kohútová

     Kristína Pukaová

     III. B

     výber 10 naj

     Kohútová

     Same world

     - celoslovenská

     žiaci v projekte „We are not alliens“

     KVARTA SEXTA, III. B

     1. miesto

     Stajníková

     Szviteková

     Branný súboj stredoškolákov

     Patrik Meliš

     Kristián Demko

     Slavomír Holenda

     Michal Hric

     Pavol Valenta

     III.B

     III.A

     III.A

     III.A

     II.C

     2. miesto

     Sliačanová

     Plameň 2017

     - regionálna

     chlapci

     dievčatá

     KVARTA

     3. miesto

     2. miesto

     Stajníková

     Družstvo prvej pomoci

     - okresná

     výber mladých záchranárov

      

     1. miesto

     Mládež SČK ZH

     Objavujeme čaro chémie

     - celoslovenská

     Lenka Barancová

     Sára Balážová

     TERCIA

     čestné uznanie

     Kinková

     Chémia pod pokrievkou

     - celoslovenská

     Martin Gallo ,

     Veronika Kmeťová,

     Isabelle Ondrejovičová,

     Laura Roglová

     PRIMA

     30 najlepších

     Kinková

     Modelový európsky parlament

     Ondrej Poprac,

     Adrián Benčat,

     Alžbeta Gundová,

     Andrej Hrmo,

     Marko Kováč

     II. A

      

     KVARTA

     Postup - postup medzi odporúčaných do národného tímu

     Kohútová

     Stajníková

     iKid -

     Michal Holic, Martin Končok, Quang Huy Dang, Ema Vlkovičová, Nika Kmeťová, 

     Isabelle Ondrejovičová

     PRIMA

     2. miesto

     Stajníková

     Žiarsky talent

     ocenení žiaci vo viacerých kategóriách

      

     Sofia Gelienová, SEXTA

     Zuzana Krajčíková, SEXTA

     Tomáš Sedláček, SEXTA

     Mai Trang Hoang, SEXTA

     Barbora Svoreňová, IV. A

     Peter Svoreň, bývalá IV. C

     Patrik Prôčka, bývalá IV. C

     Andrej Hric, II. B

     Caroline Turazová, SEPTIMA

     Alexandra Galetová, SEPTIMA

     Michaela Rišňovská, KVINTA

     Alica Štefanovičová, KVINTA

     Martin Čamaj, KVINTA

     Adam Kučera, KVINTA

      

     Ďalej sme sa zapojili do online testovania znalostí o EÚ – Mladý digitálny Európan 2017, IT Fitness Test, celoslovenskej súťaže Fyzikálny náboj, Angličtinár roka. Žiaci sa zapojili do riešenia korešpondenčného seminára z chémie, biológie, súťaží ProfiIT, Junior Freshhh. Zasielali práce aj do ďalších výtvarných súťaží - „Namaľuj mi rozprávku“, „Cyklistické preteky“.

     Škola podporovala projekt našich študentov, v ktorom sami organizovali súťaže v hraní počítačových hier s názvom Stredoškolská eSport Liga (SSEL).