• Výstupy - prehľad

    • Inovácia predmetov vo vzťahu človek – príroda, spoločnosť, matematika a práca s informáciami

     Prehľad výstupov v predmetoch

      

     Ukážky výstupov sú vo formáte PDF.

     Predmet

     Výstupy

     Rozsah

     Ukážka

     Slovenský jazyk a literatúra

     učebné texty

     50 strán

      učebný text

     pracovný zošit

     114 strán

     pracovný list

     metodická príručka

     40 strán

     metodika

     banka úloh

     35 úloh

      

     videosekvencie

     2

      

     Literárny seminár

     učebné texty

     60 strán

      učebný text

     pracovný zošit

     78 strán

     pracovný list

     metodická príručka

     30 strán

      

     banka úloh

     40 úloh

      

     videosekvencie

     2

      

     Seminár z chémie

     učebné texty

     160 strán

      učebný text

     pracovný list

     120 strán

      

     metodická príručka

     90 strán

     metodika

     Seminár z biológie

     učebné texty

     165 strán

     učebný text

     pracovný zošit 50 strán pracovný list

     metodická príručka

     50 strán

      

     banka úloh

     90 úloh

      

     Fyzika

     učebné texty

     120 strán

      

     pracovný zošit

     80 strán

      

     metodická príručka

     100 strán

     metodika

     banka úloh

     60 úloh

      

     zbierka testov

     20 testov

     test

     Seminár z dejepisu

     učebné texty

     160 strán

     učebný text

     pracovný zošit

     60 strán

      

     metodická príručka

     20 strán

      

     banka úloh

     60 úloh

      

     videosekvencie

     2

      

     Geografia

     učebné texty

     120 strán

     učebný text

     cvičebnica

     120 strán

      

     banka úloh

     60 úloh

      

     Spoločenskovedný seminár

     učebné texty

     120 strán

     učebný text

     pracovný zošit

     120 strán

     pracovný list

     metodická príručka

     30 strán

      

     banka úloh

     60 úloh

      

     Matematika

     pracovný zošit

     300 strán

     pracovný list

     metodická príručka

     60 strán

      

     banka úloh

     60 úloh

      

     zbierka testov

     15 testov

     test

     Informatika

     pracovný zošit

     210 strán

     pracovný list

     zbierka testov

     30 testov