• Srdce na dlani 2012

    • 11.12.2012

     Poďakovanie zo "Srdca na dlani 2012"

      

     Pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5.12.2012) naša študentka, Michaela Gašparíková (OKTÁVA), prevzala  poďakovanie v rámci oceňovania "Srdce na dlani 2012" za venovanie času, schopností a energie v prospech iných ľudí a svojej komunity.

     Centrum dobrovoľníctva pokračovalo v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom v tradícii oceňovania dobrovoľníkov kraja už šiesty rok. Srdce na dlani 2012 je ocenenie jednotlivcov i kolektívov za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity. Prípadne aj za výnimočný čin alebo iný prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých.


     Michaela sa už tretí rok venuje aplikácii vlastného psychoterapeutického programu na onkologických pacientov spolu s Karin Fronkovou (OKTÁVA).
      
     Onkologické ochorenie prináša so sebou množstvo náročných situácií a je veľkým náporom nielen na telo, ale aj na psychiku chorého. Podľa výskumov približne 1/3 onkologických pacientov trpí psychickými ťažkosťami súvisiacimi s ochorením a liečbou (strach, úzkosť, depresia a ďalšie).
      
     Snaha podporiť ľudí v takej ťažkej situácii a ubezpečiť ich, že nie sú sami, sa stala základom projektu Darujme čas, prinesme úsmev, na ktorom spolupracujeme s Detským onkologickým oddelelením DFNsP v Banskej Bystrici a Nadáciou Svetielko nádeje. Ide o spoluúčasť, psychickú podporu, čas, ktorý môžeme „darovať“ iným a tým pomôcť zlepšiť ich stav. Dôvod, prečo sa dievčatá rozhodli venovať tejto téme bol, že už pár rokov navštevovali onkologický krúžok. "Len informácie o onkologických ochoreniach nám však časom nestačili, chceli sme si aktívne overiť svoje schopnosti a začať reálne pomáhať chorým rovesníkom", vraví Michaela.
      
     Miška a Karin ovplyvnili mnoho ďalších žiakov, dnes skupinu vedie Katarína Lipjanska (III. B). Vo svojom voľnom čase dobrovoľníci pripravujú darčeky, divadielka, tvorivé dielne a iné aktivity pre detských pacientov onkológie. Navštevujú ich pravidelne na oddelení v Banskej Bystrici. Zámerom projektu je taktiež obohacovanie oboch strán, onkologických pacientov, ale aj  študentov - dobrovoľníkov. Dobrovoľníctvo ich naučí mnohým novým zručnostiam, ktoré nám pomáhajú socializovať sa v reálnom živote. Tým dokážeme vytvárať lepší svet pre seba, aj pre druhých.
      
     Ocenenie, ktoré prevzala Michaela teda patrí aj Vám všetkým. Želáme Vám veľa chuti a dobrých nápadov.
      

     Fotogaléria

     Podporte skupinu aj na Facebooku

     Admin