• Poďakovanie darcom

    • 24.01.2013

     Ďakujeme darcom, ktorý nám pomohli darovať čas a priniesť úsmev!

      

     Na našej škole, Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom, sa už približne tri roky realizuje projekt „Darujme čas, prinesme úsmev“. Tento projekt sa zameriava na spríjemnenie pobytu chorých detí v nemocnici, konkrétne na detskej onkológii FNsP v Banskej Bystrici. Projekt sa realizuje za pomoci občianskeho združenia Svetielko Nádeje z Banskej Bystrice.

     Realizácia prebieha takým spôsobom, že traja až štyria študenti gymnázia vo svojom voľnom čase, čiže po vyučovaní, a to približne raz do týždňa, vycestujú do Banskej Bystrice, kde sa približne dve hodiny venujú deťom na onkológii. Tejto návšteve vždy predchádza príprava programu pre deti. Kameňom úrazu tohto projektu sú však financie. V novembri 2012 bol uzavretý projekt VÚB, ktorý poskytol financie na dopravu a nákup základných materiálov pre tvorivé činnosti. Po ich vyčerpaní ostali študenti bez finančných prostriedkov, nevyhnutných najmä na dopravu do Banskej Bystrice.

                 V tejto situácii sa, našťastie, našli DARCOVIA, ktorí podporili projekt svojimi finančnými darmi. Tieto novozískané financie umožnia študentom cestovať do Banskej Bystrice každý týždeň a zabezpečia tak fungovanie tohto projektu, založeného na ochote a láske, aj v budúcnosti. Sme preto všetkým darcom veľmi vďační za to, že venovali svoj čas a pozornosť tomuto dobrovoľníckemu projektu a finančne podporil jeho ďalšiu realizáciu. Sú to:

     • viceprimátor mesta Žiar nad Hronom a spoločnosť SAD a. s. Zvolen – pán Peter Antal vybavil pre študentov gymnázia prostredníctvom spoločnosti SAD a. s. Zvolen 3 dopravné karty s 50-eurovým kreditom, t. j. v celkovej sume 150 eur,
     • p. Ing. Daniel Gelien, poslanec BBSK, prispeje na zakúpenie materiálu na tvorivé činnosti sumou 100 eur,
     • taktiež MUDr. Ladislav Kukolík, poslanec BBSK, dá študentom k dispozícii rovnakú čiastku – 100 eur,
     •  p. Branislav Ulbricht sa zaviazal finančne zabezpečiť dopravu našich študentov vo februári, kedy majú pre deti na onkológii pripravené divadelné predstavenie. Ide o prepravu až 20 študentov.  

      

     Všetkým vyslovujeme ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE!

     Vďaka ich pomoci sa budú môcť študenti gymnázia stretávať v Banskej Bystrici s deťmi, ktoré potrebujú náš čas, pozornosť a lásku. Aktivity študentov – dobrovoľníkov sa opäť budú orientovať na hudbu, tanec, divadlo alebo na jednoduché tvorivé činnosti. V praxi to znamená, že študenti budú učiť deti na onkológii spievať nové piesne, tancovať jednoduché tance alebo si pre ne pripravia divadelné predstavenie (vo februári plánujú predviesť predstavenie O malom princovi, inšpirované rozprávkovým príbehom od Antoine de Sait-Exupéryho). Okrem toho sa i naďalej budú venovať rôznym tvorivým aktivitám – spoločne s deťmi budú maľovať na poháre, vyrábať masky na karneval alebo piecť koláče. Pre deti, ktoré sa nemôžu zúčastniť týchto aktivít, budú pripravené činnosti priamo na izbách (čítanie rozprávok, stavanie modelov zo stavebníc). Pri tejto príležitosti študenti znovu prinesú vlastnoručné darčeky, ktoré pripravia v škole rámci predmetov umenie a kultúra, výtvarná výchova, ale aj v rámci mimoškolskej činnosti (rôzne keramické figúrky, náramky priateľstva, obrázky).

                 Zo všetkých týchto aktivít sa predsa netešia iba deti, ktoré prežijú pár hodín v príjemnej atmosfére a zažijú množstvo veselých zážitkov, ale aj ich rodičia, ktorí aspoň na chvíľu zabudnú na svoje ťažké položenie.

      

                                                                            študenti a vedenie Gymnázia Milana Rúfusa