• Vianoce na onkológii

    • 30.12.2012

     Gymnazisti opäť rozsvietili "svetielko nádeje" na detskej onkológii

      

     Na našej škole už tri roky funguje žiacky projekt „Darujme čas, prinesme úsmev“, ktorý sa zameriava na spríjemnenie pobytu detí na Oddelení detskej onkológie a hematológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Projekt vznikol na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom z iniciatívy pani profesorky Zuzany Kohútovej a realizuje sa za pomoci občianskeho združenia Svetielko Nádeje a jeho koordinátora Ľuboša Moravčíka. V súčasnosti vedie tento projekt na našom gymnáziu študentka Katka Lipjanska v spolupráci s ďalšími našimi študentmi – hlavne s Michaelou Gašparíkovou, Radkou Kuklovou, Karin Fronkovou, Igorom Eržiakom a Ankou Kniezovou.

     Dobrovoľnícka iniciatíva žiakov prebieha tak, že vo svojom voľnom čase, čiže po vyučovaní, približne raz do týždňa, ide skupinka troch až štyroch študentov do Banskej Bystrice, a tam sa približne dve hodiny venujú deťom na onkológii, s ktorými robia rôzne kreatívne činnosti – maľujú na poháre, vyrábajú masky na karneval, pečú koláče alebo sa venujú rôznym výtvarným prácam. Pre deti, ktoré sa nemôžu zúčastniť týchto aktivít, sú pripravené činnosti priamo na izbách (čítajú sa rozprávky, stavajú modely zo stavebníc). Okrem toho si naši žiaci minimálne dvakrát do roka pripravia program (hudobné predstavenie, tanec, divadlo), ktorým spestria chorým deťom ich jednotvárne dni. Pri tejto príležitosti prinášajú študenti vlastnoručné darčeky, ktoré pripravia v škole rámci predmetov umenie a kultúra, výtvarná výchova, ale aj v rámci mimoškolskej činnosti (sú to rôzne keramické figúrky, náramky priateľstva, obrázky). V školskom roku 2011/2012 podporila tento projekt VÚB v rámci zamestnaneckých projektov, vďaka čomu sme získali finančné prostriedky na cestovné náklady a nákup materiálov na tvorivú činnosť. V novembri 2012 bol projekt uzavretý a my v súčasnosti hľadáme ochotných sponzorov, ktorí by mohli prispieť minimálne na úhradu cestovných nákladov žiakov, ktorí dochádzajú každý týždeň zo Žiaru do Banskej Bystrice.

     Za túto dobrovoľnícku činnosť, za venovanie času, schopností a energie v prospech iných ľudí prevzala pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (5. 12. 2012) naša študentka, Michaela Gašparíková z oktávy, poďakovanie v rámci oceňovania „Srdce na dlani 2012“. Centrum dobrovoľníctva pokračovalo v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom v tradícii oceňovania dobrovoľníkov kraja už šiesty rok. Srdce na dlani 2012 je ocenenie jednotlivcov i kolektívov za dobrovoľnícku činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu v prospech iných, a to v rôznych oblastiach spoločenského života a rozvoja komunity. Preto sme nesmierne hrdí, že bola touto cenou ocenená i študentka Gymnázia Milana Rúfusa. Veríme, že jej činnosť bude i naďalej motivovať študentov k podobným tvorivým, ale hlavne dobrovoľným aktivitám v prospech druhých ľudí.

     A tak sa aj stalo. Vo štvrtok, 20. decembra 2012, sa naši študenti opäť zúčastnili akcie Svetielko nádeje pre deti liečiace sa na onkológii. Tentokrát si pekný vianočný program pre deti a ich rodičov, ale aj zdravotnícky personál, pripravili študentky z primy pod vedením profesoriek I. Lapinovej, K. Kubišovej a A. Júdovej. Dievčatá z primy zaspievali krásne vianočné piesne, zarecitovali báseň o zime a Vianociach, zahrali dramatickú scénku. Deti a tiež ich rodičia sa programu potešili, a všetci mali radosť z malých darčekov, ktoré vyrobili študenti štvorročného aj osemročného štúdia. Dobrovoľníci odchádzali z Banskej Bystrice plní emócií a s prísľubom, že v budúcom roku prídu znovu, a to vo februári s vystúpením o Malom princovi. Radi by sme takýmto spôsobom aj my odovzdali chorým deťom kúsok priateľstva a nádeje, o ktorých vedel tak nádherne rozprávať Malý princ...

     študenti-dobrovoľníci z Gymnázia Milana Rúfusa

     Do fotoalbumu bola pridaná nová galéria Vianoce na onkológii.