• Exkurzia Kremnica

    • Pátranie po dejinách Kremnice

      

     Dňa 5. októbra 2007 sa žiaci primy a tercie zúčastnili exkurzie do blízkeho banského mesta - Kremnice.

     Pre primu je exkurzia tradičnou aktivitou, na ktorej sa žiaci učia spoznávať blízke okolie a tvoriť podľa návodu jednoduché projekty. Pre terciu šlo o vyrovnanie dlhu z minulého roka.

     Projekt z exkurzie, ktorý účastníci tvorili na hodinách,  prepojil poznatky z  dejepisu- slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Žiaci riešili časť úloh ( vyhľadávanie informácií ) už v prípravnej fáze pred exkurziou. Počas nich si sformovali projektové tímy. V deň exkurzie každý pracovný tím dostal vlastnú sadu úloh a vecí, ktoré mal objaviť v meste.

     Spoločne sme prešli hlavným námestím, absolvovali prednášku v Kostole sv. Kataríny ( tu našim zámerom neprialo počasie- prudký dážď nás vnútri uväznil na dlhší čas, pani sprievodkyňa nám ho, našťastie,  skrátila zaujímavým rozprávaním o katoch a ich remesle ), prezreli sme si expozíciu Rub a líce peňazí.

     Zápisníčky sa plnili poznámkami ( podaktoré ostali zabudnuté v múzeu...), pribúdalo náčrtov, poznámok, interview a fotografií. Hotové postery a brožúry z exkurzie zaplnili týždeň po jej absolvovaní niekoľko násteniek vo vestibule školy. Za vynikajúcu prácu môžeme tímy z oboch tried len pochváliť.

     fotografie sú vo fotoalbume