• Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond

    • Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond je od 1.1.2023 v likvidácii


     Sídlo fondu: Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

     IČO: 31908349

      

     Krajský úrad v Banskej Bystrici, odbor všeobecnej a vnútornej správy dňa 3. júla 2001 zaregistroval

     pod č.  OVVS/NF-2/2001 Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond so sídlom Gymnázium, Ul. J. Kollára 2,

     965 01 Žiar nad Hronom.

      

     Fond plní v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu nasledovné aktivity: 

     • skvalitňuje a poskytuje vzdelávacie služby študentom, učiteľom a obyvateľstvu,
     • pomáha pri zvyšovaní hospodárskej a technickej úrovne vzdelávacích procesov,
     • rozvíja sociálne služby,
     • pomáha pri ochrane a tvorbe životného prostredia,
     • podporuje kultúrne aktivity,
     • podporuje pohybové aktivity.

     Fond v priebehu svojej existencie získal vďaka darcom 2 % dane z príjmu finančné prostriedky, ktoré využíval na podporu rozmanitých projektov a aktivít v škole.

     Viac informácií o činnosti fondu sa dozviete tu:

     • činnosť fondu v rokoch 2001 - 2011  (PDF, 10,8 MB)                                                                                        

                                                                                                                                    Ing. Hedviga Turská

                                                                                                               správca fondu