• Poďakovanie 2020

    •  

     Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa!

      

     Tohto roku Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond oslávil 19. výročie svojej aktívnej činnosti. Ďakujeme za podporu, ktorú ste nám preukázali v minulých rokoch poukázaním 2% z Vašich daní.

     Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond aj vďaka Vám mohol finančne podporiť  činnosť Gymnázia Milana Rúfusa. V nasledujúcej tabuľke je rekapitulácia vynaložených finančných prostriedkov, v súlade s účelom (činnosti sú uvedené v štatúte neinvestičného fondu), od založenia neinvestičného fondu.

     Vynaložené finančné prostriedky podľa účelu za obdobie 2001 - 2018

     Budovanie multimediálnej učebne

     21 273

     Podpora projektov

     19 809

     Podpora prezentácie školy

     18 184

     Podpora vzdelávacích aktivít

     9 705

     Nákup učebných pomôcok a kníh

     3 108

     Sociálna výpomoc

     3 289

     Podpora životného prostredia

     1 841

     Podpora pohybových aktivít

     299

     Vynaložené finančné prostriedky spolu

     77 508

      

     Pokiaľ sa aj naďalej rozhodnete poukázať 2 % z Vašich daní Žiarskemu neinvestičnému fondu, ďalšie informácie, údaje organizácií  a pripravené tlačivá na stiahnutie nájdete tu

     Na webovej stránke http://rozhodni.sk/zoznam-prijimatelov/ si môžete overiť, že neinvestičný fond je zapísaný v notárskom registri prijímateľov 2% v roku 2020.

      

     Ďakujeme  vopred  za Vašu podporu!

                                                                                              Ing. Hedviga Turská, správca neinvestičného fondu


     Aktualizácia: 17.02.2020