• Deň otvorených dverí 8G

    • 14.2.2013

     Deň otvorených dverí pre osemročné štúdium

      

     Dňa 5. 3. 2013 v popoludnajších hodinách sa opäť otvorili priestory našej školy. Tentokrát sme pripravili bohytý program pre žiakov 5. ročníkov ZŠ a ich rodičov, ktorí by chceli študovať na osemročnom gymnáziu.

     Pripravené aktivity absolvovalo 25 budúcich "prvákov" v sprievode svojich rodičov. Získali informácie o priebehu prijímacieho konania, štúdiu i živote školy. Postupne prechádzali odbornými učebňami, v ktorých si žiaci s učiteľmi pripravili ukážky z vyučovacích hodín. Zaujali ich najmä: exkurzie do zahraničia v rámci štúdia cudzích jazykov, práca s interaktívnou tabuľou v matematike, využitie lega a robotov vo vyučovaní informatiky, biologické, fyzikálne a chemické experimenty.

     Želáme veľa šťastia na prijímacích skúškach!

     Administrátor