• Za odmenu do Krakowa

    • 11.12.2012

     Za odmenu do Krakowa

      

     Žiaci Gymnázia  Milana Rúfusa, ktorí školu reprezentovali na súťažiach alebo ako dobrovoľníci, dostali netradičnú odmenu: dvojdňový poznávací zájazd do Krakowa.

     V autobuse sa zišla tridsiatka usilovných a spoločne vyrazili do Poľska. Prvou zastávkou bola soľná baňa vo Wieliczke. 130 metrov pod zemou spoznávali nielen namáhavé banícke povolanie, rôzne spôsoby ťažby soli, ale všetci hlavne obdivovali nádherné podzemné kaplnky a chrámy vytesané do soli.

     Po namáhavej ceste a trojhodinovej prehliadke Wieliczky sa všetci potešili voľnému poobediu v Krakowe. Strávili ho prechádzkou historickým centrom, fotografovaním, posedením v čokolatérii Wedel, nakupovaním – každý podľa svojho priania.  Po ubytovaní a večere v hoteli Start sa mnohí vrátili na romantickú prechádzku predvianočným mestom a jeho parkami.

     Namáhavý a krásny bol druhý deň. Študenti ho strávili prehliadkou známych pamätihodností mesta: Wawelu, Kazimierza, Jagellonskej univerzity, Glowneho rynka...Vďaka výbornému výkladu doobedie uplynulo veľmi rýchlo a zaujímavo. Nasledovalo „záverečné posedenie“ v hlavnom stane – čokolatérii a rozlúčka s Krakowom. Dva sú príliš málo na to, aby ho človek spoznal, ale dosť na to, aby si ho zamiloval. Mnohí z účastníkov zájazdu sa sem isto radi vrátia.

     A ešte jeden poznatok si odniesol každý z účastníkov – byť aktívnym sa na Gymnáziu Milana Rúfusa vždy oplatí.

     Mgr. Zuzana Kohútová

     Fotografie z výletu