• FLL 2012

    • 13.12.2012

     First Lego League - krajské kolo

      

     23. novembra 2012 sa v Žiari nad Hronom uskutočnilo krajské kolo medzinárodnej robotickej súťaže FLL – čiže turnaj FIRST LEGO League 2012. Tento rok sa súťaž konala úž  po piaty raz, a to na piatich rôznych miestach na Slovensku: v Žiline, v Žiari nad Hronom, v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Keďže aj naša škola organizuje robotický krúžok pod vedením Mgr. Slavomíra Jančíka, zúčastnili sa tejto súťaže aj naši študenti: Kučera, Droba, Čamaj – prima, L. Hrmo, Sedláček – sekunda, Ševčíková, Kováčová, Cígerová – kvinta.

     Náš tím sa umiestnil na 2. mieste v kategórii Výskumný projekt a celkovo sme skončili na 4. mieste. Je to pre nás nesmierny úspech. Veríme, že žiaci získali na súťaži cenné skúsenosti, ktoré využijú pri svoje ďalšej tvorivej činnosti.

     Admin

     Ako sme súťažili? (z pera súťažiacich)

     Opäť sa náš gymnaziálny tím „Legáčov“ zúčastnil regionálneho kola súťaže FLL – First Lego League (s postupom na finále V4+Bulharsko), ktorá sa konala  v Mestskom Kultúrnom centre v Žiari nad Hronom. Ide o najväčšiu robotickú súťaž, ktorej sa zúčastňujú tímy na celom svete. Hlavnom myšlienkou tohto ročníka boli „Riešenia pre seniorov“.

     Súťaž pozostávala z niekoľkých hodnotených častí:

     • Robot-Game,
     • Robot-Design,
     • Prezentácia výskumného projektu,
     • Tímová práca.

     Úlohou výskumného projektu bolo nájsť a vyriešiť problém, s ktorým sa stretávajú seniori. Naše nápady sme potrebovali konzultovať a vyskúšať. Túto úlohu výborne zvládli naši starí rodičia.

     V tíme sme sa venovali problému so zábudlivosťou dávkovania liekov. Našim riešením bol Medibox, alebo Liekovka, ktorá automaticky dávkovala lieky podľa zostaveného programu. Riešenie sme prezentovali pred odbornou porotou – vymysleli sme krátku scénku. Prezentácia dopadla výborne; hoci porotcovia kládli ťažké otázky, náš člen tímu, Tomáš Sedláček pohotovo odpovedal. Náš výskumný projekt získal druhé miesto. Počas tímovej práce sme sa nasmiali ako ešte nikdy predtým. Liezli sme si na chrbát a ôsmy sme sa tlačili na koberčeku veľkosti 1x1,5 metra. (Cieľom bolo prevrátiť spoločnými silami koberček na opačnú stranu, aby sme sa nedotkli zeme.) Úlohám Robot-Game a Robot-Design sa venovali naši chlapci – programátori. Každý deň trénovali a zlepšovali svoje programy, aby dokázali zadania spraviť v čo najkratšom čase.

     Po absolvovaní všetkých štyroch častí sme skončili štvrtí, čo je úžasné. Náš tím reprezentovali skvelé farebné gymnaziálne tričká, vďaka ktorým sme ostatným doslova „vytreli zrak“ a za ktoré sa musíme poďakovať našej sekretárke slečne Magulovej. Zároveň chceme poďakovať pánovi profesorovi Jančíkovi, pani učiteľke Wagnerovej a nášmu „trénerovi“ Karolovi Kristovi a ostatným členom tímu: Tomášovi Drobovi (Prima) , Adamovi Kučerovi (Prima) , Martinovi Čamajovi (Prima), Tomášovi Sedláčkovi (Sekunda), Lukášovi Hrmovi (Sekunda) a Zuzke Ševčíkovej (Kvinta). Na budúci rok opakujeme... a chystáme sa postúpiť! J

     Gabriela Cígerová a Miroslava Kováčová (Kvinta)