Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. AI. BI. CPRIMA
  2. ročník   II. AII. BSEKUNDA
  3. ročník   III. AIII. BTERCIA
  4. ročník   IV. AIV. BIV. CKVARTA
  5. ročník   KVINTA
  6. ročník   SEXTA
  7. ročník   SEPTIMA
  8. ročník   OKTÁVA
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria