Navigácia

Súťaže 2016/2017 Súťaže 2017/2018 Súťaže 2018/2019

Súťaže

Súťaže 2016/2017

Umiestnenia žiakov v súťažiach

v školskom roku 2016/2017

 

Súťaž

Meno žiaka

Trieda

Umiestnenie

Pripravoval

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY

Olympiáda v nemeckom jazyku

 • celoslovenské kolo

Zuzana Vanišová

IV. C

1.miesto

Matušková

Olympiáda v španielskom jazyku

 • celoslovenské kolo

Andrej Hric

Alexandra Galetová

II. B

SEPTIMA

5. miesto

5. miesto

Sliačanová

Olympiáda v anglickom jazyku

 • krajské kolo

Nikola Kukanová

SEPTIMA

2. miesto

Lapinová

Olympiáda v nemeckom jazyku

 • krajské kolo

Zuzana Vanišová

Beáta Mikolášová

IV. C

KVARTA

1. miesto

3. miesto

Matušková

Olympiáda v španielskom jazyku

 •  krajské kolo

Andrej Hric

Terézia Hromádková

Adam Adamov

Alexandra Galetová

Alexandra Ščepková

II. B

II. C

III. B

SEPTIMA

SEXTA

1. miesto (A)

3. miesto (A)

3. miesto (B)

1. miesto (C)

3. miesto (C)

Sliačanová

 

Olympiáda v ruskom jazyku

 • krajské kolo

Laura Považanová

Illia Ischuk

Filip Tesák

KVARTA

I. B

II. A

6. miesto

3. miesto

4. miesto

Šályová

Srnková

Srnková

Olympiáda z chémie

 • krajské kolo

Monika Balúnová

Radoslava Dudová

Andrej Hric

Ondrej Poprac

I. B

I. A

II. B

II. A

9. miesto

účasť

účasť

účasť

Danková, Kinková

Matematická olympiáda

 • krajské kolo

Eva Lujza Prochocká

KVA

účasť

Stajníková

Matematická olympiáda kategória „B“

 • krajské kolo

Filip Tesák

Andrej Hric

II. A

II. B

účasť

Zacharová

Barbora Danková

Juraj Marcibal

II. C

SEXTA

účasť

Zachar

Olympiáda v nemeckom jazyku

 • okresné kolo

Zuzana Vanišová

Beáta Mikolášová

Šimon Veselý

IV. C

KVARTA KVARTA

1. miesto

1. miesto

2. miesto

Matušková

Matematická olympiáda

 • okresné kolo

Monika Mesiariková

Richard Truben

SEKUNDA

TERCIA

2. miesto (Z7)

4. miesto (Z8)

Stajníková

Matematická olympiáda

 • okresné kolo

Viktória Malíková

Radovan Škultéty

Martin Gallo

Paulína Blahyjová

PRIMA

 

 

TERCIA

účasť

 

 

 

Stajníková

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE

Best in English

 • celoslovenská

Zapojených 40 žiakov

Barbora Svoreňová

 

IV. A

 

1. miesto

PK ANJ

Pajerská

ŠVOČ

 • medzinárodná

Edita Červienková

Michaela Chrappová

I. A

2. miesto

Stajníková

SOČ - biológia

 • krajské kolo

Karolína Čavojcová

II. A

účasť

Findriková

Olympiáda ľudských práv

 • krajské kolo

Timea Lacová

IV. C

účasť

Sučanský

Sudoku – pokročilý

 • mestské kolo

 

Danica Koštová

Barbora Beňová

Kristína Sádovská

I. B

III. B

II. C

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Stajníková

Sudoku – začiatočníci

 • mestské kolo

Nina Pivarčiová

Monika Mesiariková

PRIMA

SEKUNDA

1. miesto

2. miesto

Stajníková

Pytagoriáda

 • obvodné kolo

Radovan Škultéty

Daniel Striežovský

Ema Radzová

Monika Mesiariková

Richard Truben

Paulína Blahyová

SEK

okresné kolo

Stajníková

 

 

 

Snopková

MAKS

 • korešpon. súťaž SR

Laura Roglová

PRIMA

54. v kraji

Stajníková

Alžbeta Gundová

Eva Lujza Prochocká

KVARTA

26. v kraji

Stajníková

Pikomat

 • korešpon. súťaž SR

Sophia Danková

KVARTA

 

Stajníková

Zenit v programovaní

 • krajské kolo

Martin Striežovský

Tomáš Kosec

III.C

IV.A

9. miesto

15. miesto

Jančík

First lego league

 • regionálne

Čamaj Martin

Kučera Adam

KVINTA

Robot Game – 1. m.

Robot Design – 3. m.

Celkom – 3. m.

Jančík

Trenčiansky robotický deň

 • medzinárodné

Čamaj Martin

Kučera Adam

KVINTA

Follower Easy

4., 5. a 6. miesto

Jančík

Robotický Battle Košice

 • celoslovenské

Čamaj Martin

Kučera Adam

KVINTA

Racing – LEGO

2. miesto

Racing - elektronika

Jančík

iBobor

 • celoslovenské

Zapojených 144 žiakov, najlepší

Daniel Striežovský

Beáta Mikolášová

 

Andrej Hric

 

Dominik Boldiš

 

 

PRIMA

KVARTA

 

II. B

 

IV. B

 

 

98. percentil

1. – 133. miesto 100. percentil

22. – 35. miesto

100. percentil

98. percentil

členovia PK INF

iQ olympiáda

 • regionálne kolo, postup na krajské

zapojených 30 žiakov

Beáta Mikolášová, Adam Jančok 

Erik Sklenka

 

KVARTA

 

16. miesto  účasť

účasť

 

Myšlienky olympizmu - región

Roman Debnár

Patrik Herich

Hana Matyášová

TERCIA

3. miesto

Štefancová

Kremnický zelený poklad

 • regionálne

Juraj Greguš

Beáta Mikolášová

Hana Frindtová

TERCIA

KVARTA

KVARTA

2. miesto

Kinková

Laura Roglová

AdamVonkomer

Paulína Blahyjová

PRIMA

PRIMA

SEKUNDA

2. miesto

Findriková

UMELECKÉ SÚŤAŽE

Prelož a zaspievaj

- celoslovenské

Eliška Trvalcová

Alica Štefanovičová

Lucia Jasenáková

Natália Slašťanová

KVINTA

 

II. B

3. miesto

Považanová

Hviezdoslavov Kubín

- okresné kolo

Eliška Melišková

Dominik Schmidt

KVINTA

III. A

1. miesto

1. miesto

Kubišová

Júdová

Hviezdoslavov Kubín

- krajské kolo – Sládkovičova Radvaň

Dominik Schmidt

III. A

3. miesto

Júdová

Esejistická výzva prezidenta

Lastovička

Timea Lacová

Barbora Libayová

Dominika Ježová

Zuzana Hešková

IV. B

SEPTIMA

III. B

III. A

nedoručené hodnotenie

Sučanský Kohútová

Debnárová

Esej na tému „Holokaust“

Zuzana Hešková

III. A

ocenenie múzea

 

Mám mojich starkých veľmi rád

Alžbeta Dobišová

PRIMA

2. miesto

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE

Európsky šampionát v armwrestlingu

- medzinárodné

Adam Adamov

III. B

1. miesto – pretláčanie ĽR

 

World Armwrestling Federation awards championship

- medzinárodné

Adam Adamov

III. B

2. miesto – pretláčanie ĽR

 

Valachien challenge

- medzinárodné

Adam Adamov

III. B

3. miesto – pretláčanie ĽR

 

SNLP

- celoslovenské

Adam Adamov

III. B

1. miesto – pretláčanie ĽR

 

Silná ruka stredoškolákov

- celoslovenské

Adam Adamov

III. B

2. miesto – pretláčanie ĽR

 

Majstrovstvá SR v kulturistike

- celoslovenské

Martin Štefan Šálka

III. B

2. miesto 80+

 

JU-JUTSU a GRAPPLING

- medzinárodné

Samuel Frindt

Adam Mališ

SEXTA

II. B

2. miesto do 75kg

2. miesto do 80kg

 

KIDS STORM

- medzinárodné

Samuel Frindt

Andrej Tončík

Adam Mališ

SEXTA

II. B

II. B

1. miesto – 2x

2. miesto

3. miesto

 

Majstrovstvá SR v golfe

Richard Oles

SEPTIMA

3. miesto

Fabo

Regionálne majstrovstvá v golfe

Richard Oles

SEPTIMA

1. miesto

Fabo

Biela stopa

- medzinárodné

Laura Roglová

PRIMA

2. miesto šprint

 

Slovenský pohár v bežeckom lyžovaní

Laura Roglová

PRIMA

1. miesto x 3

1. miesto country cross, 2. miesto

 

Trstenský pohár v karate

Dominik Jozef Národa

II. B

2. miesto

 

Šach

- mestské kolo

Matej Juriga

Kristína Tesáková

IV. C

I. B

1.miesto

1. miesto

Skokánek

Florbal

- krajské kolo

výber chlapcov

výber dievčat

1.- 4. ročník

4. miesto

4. miesto

Skokánek

Florbal

- regionálne kolo

výber chlapcov

výber dievčat

1.- 4. ročník

1. miesto

1. miesto

Skokánek

Cezpoľný beh 

- obvodné kolo

 

Henrich Hasch

Martin Čillík

III. C IV. A

1. miesto

Skokánek

Mária Debnárová

Barbora Barborová

III. B

1. miesto

Skokánek

Sára Balážová

Daniela Nagyová

Nina Krajčíková

TERCIA

 

PRIMA

1. miesto

Skokánek

Volejbal

- regionálne kolo

výber chlapcov

1.- 4. ročník

2. miesto

Skokánek

Volejbal

- obvodné kolo

výber chlapcov

1.- 4. ročník

1. miesto

Skokánek

Florbal

- obvodné kolo

výber chlapcov

výber dievčat

1.- 4. ročník

1.- 4. ročník

1. miesto

1. miesto

Skokánek

Florbal

- obvodné kolo

Balážová, Šujanská, Bartková, Magulová, Matyášová, Šimková, Murgašová, Rozembergová

SEKUNDA - TERCIA

5. miesto

Štefancová

Bedminton

Lucia Bezáková

Kristína Tesáková

SEPTIMA

I. B

OK 1. miesto

RK 1. miesto

KK 5. miesto

Štefancová

Štefancová

Fabo

Sára Balážová Andrea Šujanská

TERCIA

KVARTA

OK 1.miesto

RK 1. miesto

KK 6. miesto

Štefancová

Peter Blahyj

Marek Kabina

II.A

KVINTA

OK 1. miesto

RK 1. miesto

KK 5. miesto

Štefancová

Štefancová

Fabo

Volejbal – žiačky ZŠ

Balážová, Bartková, Kinková, Krnčoková, Matyášová, Nagyová, Ondrejovičová, Trvalcová, Rišňovská, Rozembergová

PRIMA – KVINTA

OK 1. miesto

RK 3. miesto

Štefancová

Volejbal – žiačky SŠ

Adamová, Balážová, Bezáková, Holosová, Királyová, Kollárová, Rišňovská, Trokšiarová 

1.- 4. ročník

OK 1.miesto

RK 1. miesto

KK 3. miesto

Štefancová

Štefancová

Skokánek

Basketbal

- majstrovstvá SR

výber chlapcov

PRIMA - KVARTA

SR 4. miesto

RK 1. miesto

Nagy

Basketbal

výber chlapcov

1.- 4. ročník

KK 1. miesto

RK 1. miesto

Nagy

Basketbal

výber dievčat

PRIMA - KVARTA

KK 3. miesto

Nagy

Aerobik

- celoslovenské

Šályová, Krajčíková, Gelienová, Selecká,

SEXTA

účasť

Štefancová

Atletika

Nina Krajčíková

PRIMA

KK 10. miesto

beh na 800 m

 

INÉ

Příběhy 20. století

- medzinárodné

Roman Debnár

TERCIA

5. miesto

Kohútová

Caroline Turazová

SEPTIMA

18 najlepších

Kohútová

EUSTORY

- celoslovenské

Barbora Barborová

Dominika Ježová

III. B

1. miesto

Kohútová

Dominika Holicová

III. B

4. miesto

Kohútová

Caroline Turazová

SEPTIMA

5. miesto

Kohútová

EUSTORY - FOTOGRAFIA

- celoslovenské

Barbora Barborová

III. B

výber 10 naj

Kohútová

Kristína Pukaová

III. B

výber 10 naj

Kohútová

Same world

- celoslovenská

žiaci v projekte „We are not alliens“

KVARTA SEXTA, III. B

1. miesto

Stajníková

Szviteková

Branný súboj stredoškolákov

Patrik Meliš

Kristián Demko

Slavomír Holenda

Michal Hric

Pavol Valenta

III.B

III.A

III.A

III.A

II.C

2. miesto

Sliačanová

Plameň 2017

- regionálna

chlapci

dievčatá

KVARTA

3. miesto

2. miesto

Stajníková

Družstvo prvej pomoci

- okresná

výber mladých záchranárov

 

1. miesto

Mládež SČK ZH

Objavujeme čaro chémie

- celoslovenská

Lenka Barancová

Sára Balážová

TERCIA

čestné uznanie

Kinková

Chémia pod pokrievkou

- celoslovenská

Martin Gallo ,

Veronika Kmeťová,

Isabelle Ondrejovičová,

Laura Roglová

PRIMA

30 najlepších

Kinková

Modelový európsky parlament

Ondrej Poprac,

Adrián Benčat,

Alžbeta Gundová,

Andrej Hrmo,

Marko Kováč

II. A

 

KVARTA

Postup - postup medzi odporúčaných do národného tímu

Kohútová

Stajníková

iKid -

Michal Holic, Martin Končok, Quang Huy Dang, Ema Vlkovičová, Nika Kmeťová, 

Isabelle Ondrejovičová

PRIMA

2. miesto

Stajníková

Žiarsky talent

ocenení žiaci vo viacerých kategóriách

 

Sofia Gelienová, SEXTA

Zuzana Krajčíková, SEXTA

Tomáš Sedláček, SEXTA

Mai Trang Hoang, SEXTA

Barbora Svoreňová, IV. A

Peter Svoreň, bývalá IV. C

Patrik Prôčka, bývalá IV. C

Andrej Hric, II. B

Caroline Turazová, SEPTIMA

Alexandra Galetová, SEPTIMA

Michaela Rišňovská, KVINTA

Alica Štefanovičová, KVINTA

Martin Čamaj, KVINTA

Adam Kučera, KVINTA

 

Ďalej sme sa zapojili do online testovania znalostí o EÚ – Mladý digitálny Európan 2017, IT Fitness Test, celoslovenskej súťaže Fyzikálny náboj, Angličtinár roka. Žiaci sa zapojili do riešenia korešpondenčného seminára z chémie, biológie, súťaží ProfiIT, Junior Freshhh. Zasielali práce aj do ďalších výtvarných súťaží - „Namaľuj mi rozprávku“, „Cyklistické preteky“.

Škola podporovala projekt našich študentov, v ktorom sami organizovali súťaže v hraní počítačových hier s názvom Stredoškolská eSport Liga (SSEL).

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria