Navigácia

Poďakovanie Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond

Neinvestičný fond

Poďakovanie

 

Vážení rodičia a priatelia Gymnázia Milana Rúfusa!

Ďakujeme za štedrú podporu, ktorú ste nám preukázali v minulých rokoch poukázaním 2% z Vašich daní. Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond aj vďaka Vám mohol finančne podporiť  činnosť Gymnázia Milana Rúfusa.

V minulom roku Žiarsky gymnaziálny neinvestičný fond oslávil 15. výročie svojej aktívnej činnosti. Počas tohto obdobia sme prostredníctvom Vašich príspevkov prerozdelili sumu 146 700 EUR.  Podporili sme  vzdelávacie, kultúrne, športové, sociálne a iné projekty v súlade so štatútom neinvestičného fondu.

Medzi najvýznamnejšie fondom podporené aktivity v posledných rokoch patria:

 • spolufinancovanie rôznych celoškolských projektov:
  • Technika hrou (5 012,00 EUR),
  • Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda (700,00 EUR),
  • Čítaj pozorne, argumentuj presvedčivo, debatuj odborne (400,00 EUR),
 • odmeňovanie úspešných žiakov formou poznávacích exkurzií do Krakova a Prahy (5 000,00 EUR),
 • finančná pomoc pri vysielaní žiakov na medzinárodné súťaže (najmä vedecký výskum Alergia na roztoče, 3 900,00 EUR),
 • štartovné v súťažiach (napr. First Lego League, Komparo,... 800,00 EUR),
 • spolufinancovanie vzdelávania učiteľov (800,00 EUR),
 • pamätná tabuľa z úcty k Milanovi Rúfusovi pri príležitosti udelenia čestného názvu školy (1 440,00 EUR),
 • rekonštrukcia podláh v učebniach (3 100,00 EUR).

 

V tomto roku sme sa dohodli, že v spolupráci s rodičovským občianskym združením využijeme získané finančné prostriedky tak, aby sme mohli podporiť aj náročnejšie projekty. Preto sa v tomto roku môžete rozhodnúť, či venujete svoj príspevok nám alebo Združeniu rodičov.

Ďalšie informácie, údaje organizácií i pripravené tlačivá na staihnutie nájdete tu

Ďakujeme  vopred  za Vašu podporu!

 

                                                                                                                                               Ing. Hedviga Turská, správca neinvestičného fondu      

                         

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Oľga Danková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria