Navigácia

Noc v škole Exkurzia - Oswienčim Exkurzia Kremnica Imatrikulácia 2008-2009 1A 1B 1C

Exkurzia Kremnica

Pátranie po dejinách Kremnice

 

Dňa 5. októbra 2007 sa žiaci primy a tercie zúčastnili exkurzie do blízkeho banského mesta - Kremnice.

Pre primu je exkurzia tradičnou aktivitou, na ktorej sa žiaci učia spoznávať blízke okolie a tvoriť podľa návodu jednoduché projekty. Pre terciu šlo o vyrovnanie dlhu z minulého roka.

Projekt z exkurzie, ktorý účastníci tvorili na hodinách,  prepojil poznatky z  dejepisu- slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. Žiaci riešili časť úloh ( vyhľadávanie informácií ) už v prípravnej fáze pred exkurziou. Počas nich si sformovali projektové tímy. V deň exkurzie každý pracovný tím dostal vlastnú sadu úloh a vecí, ktoré mal objaviť v meste.

Spoločne sme prešli hlavným námestím, absolvovali prednášku v Kostole sv. Kataríny ( tu našim zámerom neprialo počasie- prudký dážď nás vnútri uväznil na dlhší čas, pani sprievodkyňa nám ho, našťastie,  skrátila zaujímavým rozprávaním o katoch a ich remesle ), prezreli sme si expozíciu Rub a líce peňazí.

Zápisníčky sa plnili poznámkami ( podaktoré ostali zabudnuté v múzeu...), pribúdalo náčrtov, poznámok, interview a fotografií. Hotové postery a brožúry z exkurzie zaplnili týždeň po jej absolvovaní niekoľko násteniek vo vestibule školy. Za vynikajúcu prácu môžeme tímy z oboch tried len pochváliť.

fotografie sú vo fotoalbume

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria