Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravné kurzy - 9. ročník ZŠ Prípravný kurz - 5. ročník

Prijímacie konanie

Prípravné kurzy - 9. ročník ZŠ

Prípravný kurz pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Milí deviataci!

Aj v tomto školskom roku sme pre Vás v spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neinvestičným fondom pripravili Intenzivny prípravný kurz z matematiky a slovenského jazyka zameraný na prípravu žiakov 9. ročníka ZŠ na prijímacie skúšky, ktoré sa konanú v školskom roku 2019/2020.

Prvé stretnutie za účelom zistenia predbežného záujmu a dohodnutie termínu stretávania sa uskutoční v priestoroch gymnázia v utorok 4. februára 2020 o 15.00 h

Viac informácií v priloženom oznámení. Nájdete tu aj vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a z matematiky.

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria