Navigácia

Všeobecné informácie Ponúkame uchádzačom Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník štvorročného štúdia Prihláška na štúdium Kritériá pre prijímacie konanie - 1. ročník osemročného štúdia PRIMA Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium Prípravný kurz - 5. ročník Prijímacie konanie - 4-ročné štúdium - II.kolo

Prijímacie konanie

Prípravný kurz - 5. ročník

Vzhľadom na situáciu v našej krajine zostáva otázne, ako a kedy sa budú konať prijímacie skúšky na stredné školy.

Pretože nie je možné organizovať prípravné kurzy formou stretnutí, naši vyučujúci si pre vás pripravili úlohy, ktoré vám budú posielať každý týždeň. 

Ak pošlete svoju mailovú adresu s menom a textom „príprava na prijímacie skúšky“ p. profesorovi na matematiku a p. profesorke na slovenčinu, budú vám nápomocní počas vašej domácej prípravy.

 

Držíme si všetci palce, aby sme súčasnú krízu zvládli a tešíme sa na vás pri prijímacom konaní.

Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria