Navigácia

Rada školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom Členovia rady školy

 

 

Členovia rady školy

Zloženie rady školy od 01. 05. 2019

1.

Ing. Jozef Malý

predseda rady školy, delegovaný zástupca zriaďovateľa

2.

Mgr. Daniel Gelien

delegovaný zástupca zriaďovateľa

3.

Mgr. Judita Droppová

delegovaný zástupca zriaďovateľa

4.

MUDr. Ladislav Kukolík

delegovaný zástupca zriaďovateľa

5.

JUDr. Ivica Hanusková

zástupca rodičov

6.

Ing. Marcela Kretová

zástupca rodičov

7.

Mgr. Maroš Frindt

zástupca rodičov

8.

Mgr. Peter Sučanský

zástupca pedagogických zamestnancov

9.

Mgr. Igor Stemnický

zástupca pedagogických zamestnancov

10.

Anna Kašiarová

zástupca ostatných zamestnancov

11.

Alica Štefanovičová

zástupca žiakov, predseda ŽŠR

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria