Navigácia

Rada školy pri Gymnáziu M. Rúfusa v Žiari nad Hronom Členovia rady školy

 

 

Členovia rady školy

Zloženie rady školy od 23.08.2018

1. Mgr. Igor Stemnický

predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

2. Bc. Daniel Gelien delegovaný zástupca zriaďovateľa
3. Mgr. Dáša Gajdošová delegovaný zástupca zriaďovateľa
4. Ing. Jozef Malý delegovaný zástupca zriaďovateľa
5. MUDr. Ladislav Kukolík delegovaný zástupca zriaďovateľa
6. JUDr. Ivica Hanusková zástupca rodičov
7. Ing. Marcela Kretová zástupca rodičov
8. Mgr. Maroš Frindt zástupca rodičov
9. Mgr. Peter Sučanský zástupca pedagogických zamestnancov
10. Anna Kašiarová zástupca ostatných zamestnancov
11. Alica Štefanovičová zástupca žiakov, predseda ŽŠR

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria