Navigácia

Dokumenty školy

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

 

vypracovaný na základe  § 7, §9, §10 s poukazom na §5 a §6

zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a priebežne dopĺňaný a upravovaný v súlade s aktuálnymi zákonmi a doplňujúcimi vyhláškami

 


Prehľad o tvorbe a revidovaní školského vzdelávacieho programu

 

Názov školského vzdelávacieho programu

Vypracovaný s účinnosťou

Revidovaný s účinnosťou

Naše gymnázium – škola s európskym rozmerom

1.9.2008

 

Naše gymnázium – škola s európskym rozmerom, dodatok č.1, dodatok č. 2

1.9.2009

 

Naše gymnázium – škola s európskym rozmerom

 

1.9.2010

Vzdelanosť je schopnosť rozumieť iným

 1.9.2011

 

Moderná škola, úspešný žiak

 

1.9.2012

Moderná škola, úspešný žiak (ISCED3A) 31.3.2015  
Moderná cesta ku vzdelaniu (ISCED2) 31.3.2015  

 

Aktuálna verzia školského vzdelávacieho programu:

 

Školský vzdelávací program s prílohami je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.


Aktualizácia 10.4.2015

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria