Navigácia

Oznamy Úloha výchovného poradcu Info o VŠ Integrácia žiakov a poruchy učenia Štúdium v Škótsku Vyhodnotenie prijatia na VŠ DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Výchovný poradca

DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Oznamy o konaní DOD na vysokých školách

 • Žilinská univerzita – Strojnícka fakulta, Katedra priemyselného inžinierstva 22.11.2017viac
 • Vysoká škola múzických umení – Divadelná fakulta 18.11.2017viac
 • Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš 22.11.2017 - viac
 • Univerzita Komenského Bratislava - Fakulta telesnej výchovy a športu 26.01.2018 - viac
 • Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš 14.02.2018 - viac + od januára prípravné kurzy
 • Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 14.02.2018

 

Oznamy o prípravných kurzoch

 • Talentové prijímacie pohovory na VŠ so zamernaím na odbory ARCHITEKTÚRA - DIZAJN - UMENIE - viac

 

Oznamy o prijímacích skúškach

 • Informácie o prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši - viac

 

Ďalšie oznamy

 • Mesačný spravodaj 2017 - SCIO - o výbere VŠ a prijímacích pohovoroch na medicínu - viac
 • Mesačný spravodaj 2017 - SCIO - DOD na VŠ, termíny na podanie prihlášok - viac
 • Národné porovnávacie skúšky - link
 • Mesačný spravodaj 2018 - DOD, termíny prihlášok, .. - viac  
 • Mesačný spravodaj 2018 - február - viac NOVÉ!!!

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria