Navigácia

Oznamy Úloha výchovného poradcu Info o VŠ Integrácia žiakov a poruchy učenia Vyhodnotenie prijatia na VŠ DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Výchovný poradca

DOD na VŠ, kurzy, oznamy

SCIO 

- okrem národných porovnávacích skúšok ponúka newsletter o VŠ

- aktuálne číslo - newsletter vysokých škôl - november 2019

 

Veľtrh vysokých škôl 

 

Oznamy o konaní DOD na vysokých školách

 • Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici  13.11.2019
 • Akadémia policajného zboru Bratislava   11. 12. 2019   (www.akademiapz.sk, program tu)

 

Oznamy o prijímacích skúškach

 • Informácie o prijímacích skúškach na Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši2019_PK_Akademia_OS.docx

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria