Navigácia

Oznamy Úloha výchovného poradcu Info o VŠ Integrácia žiakov a poruchy učenia Vyhodnotenie prijatia na VŠ DOD na VŠ, kurzy, oznamy

Výchovný poradca

Úloha výchovného poradcu

         Hlavné ciele činnosti výchovného poradcu na škole

 

 1. Zabezpečovať komplexnú pedagogicko - psychologickú starostlivosť o žiakov.
 2. Poradenstvo v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov.
 3. Poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonnýcm zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.
 4. Venovať pozornosť žiakom s poruchami učenia, správania a žiakom zo sociálne slabých rodín, ako aj žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou a talentovaným žiakom.
 5. Poskytovať konzultácie žiakom, pedagógom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacíh problémov.
 6. Poskytovať informácie o vysokých školách, možnostiach štúdia a výbere vhodnej VŠ.
 7. Sprostredkovať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o žiakov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria