Navigácia

Informácie o jednoduchých zákazkách - do 2014 Výzvy na jednoduché zákazky - 2013 Súhrnné správy o zákazkách s cenami nad 1000 EUR, resp. 5000 EUR Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR - ESF projekt Podlimitné zákazky Aktuálne výzvy Zverejňovanie výsledkov VO od 01. 01. 2015

Súhrnná správa o zákazkách nad 1000 EUR - ESF projekt

SÚHRNNÁ SPRÁVA

o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR

za obdobie od 01. 11. 2012 do 31. 12. 2014

Financovanie z projektu ESF - Moderná škola, úspešný žiak, ITMS: 26110130493


Správa za obdobie: III.Q/2014

 
P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
1 Tlač učebných textov a metodických príručiek výzva 9705,30 €        8 823,20

BEKI Design s.r.o.

Stálicova 16

040 01 Košice

 

Pridané dňa 15.11.2014

 


Správa za obdobie: II.Q/2013

P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
1 Didaktické prostriedky pre predmety fyzika, biológia, chémia, dejepis prieskum trhu    5200,00 €       4333,33 €

KVANT spol. s r.o.

FMFI UK

Mlynská dolina

842 48 Bratislava

2 Expert na tvorbu odborných učebných textov - autorská zmluva prieskum trhu 4700,00 € - doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
3 Autor ilustrácií odborných učebných textov - autorská zmluva prieskum trhu 2350,00 € - Martin Pechovský

 

 


Správa za obdobie: I.Q/2013

P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
1 Spotrebný a prevádzkový materiál prieskum trhu na jednotkové ceny       3000,00€       2400,00€

FILIPO s.r.o., 

Rázusova 1/523, 96501 Žiar nad Hronom        

EUROCOM - JURAJ TATÁR, Š. Pártošovej13/1,                                 96501 Žiar nad Hronom                       

2 Zabezpečenie školení pre pedagogických zamestnancov zákazka s nízkou hodnotou 8112,00 € - FHaSR BBSK, Námestie SNP č. 23, 97401 Banská Bystrica,                       nie je platcom DPH 
3 Odborná literatúra prieskum trhu na jednotkové ceny

max

4000,00 €

  viacerí dodávatelia

 


Správa za obdobie: IV.Q/2012

P.č. Predmet zákazky Spôsob realizácie Hodnota zákazky s DPH Hodnota zákazky bez DPH Úspešný uchádzač
1 Publicita projektu prieskum trhu         3340,80 €        -

REIC Banská Bystrica,                       Skuteckého13,  97401 Banská Bystrica (nie je platcom DPH)

2 Finančný manažér zákazka s nízkou hodnotou       11200,00 €       -

ARNAVA s.r.o., Klemensova 15,  81109 Bratislava           

nie je platcom DPH

 


Aktualizácia: 3.8.2013

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria