Navigácia

 • Rozlúčka s maturantmi 2020

  V tomto netradičnom čase našim maturantom zazvonil virtuálny zvonec posledný krát. Nikto z nás nečakal, že sa rozlúčime bez slávnostných príhovorov a podaní rúk. 

  Skúšku dospelosti úspešne zvládlo 90 študentov IV.A, IV.B a OKTÁVY.

  Počas štúdia mnohí absolventi dosahovali vynikajúce výsledky, venovali sa mimoškolskej činnosti i dobrovoľníctvu. Naše gymnázium úspešne reprezentovali v rozmanitých predmetových, vedeckých, umeleckých i športových súťažiach, propagovali školu na verejnosti. Zúčastnili sa viacerých školských, celoslovenských i zahraničných projektov, vystupovali na konferenciách. Sú medzi nimi aktívni mladí záchranári. Mnohí prejavili svojim správaním výrazne prosociálne správanie, pomáhali pri realizácii školských aktivít, boli tútormi „malým“ gymnazistom.

  Tak ako každý rok, za vynikajúce výsledky a reprezentáciu školy, boli riaditeľkou školy ocenení nasledovní absolventi:

  • Červenková Edita
  • Chrappová Michaela
  • Jurkemíková Marta
  • Kmeťová Alexandra
  • Kukučka Marek
  • Lehotská Terézia
  • Sigetiová Andrea
  • Šlosiariková Petra
  • Adamová Barbora
  • Bahna Peter
  • Balúnová Monika
  • Búgelová Silvia
  • Floreková Nina
  • Harach Samuel
  • Holicová Lucia
  • Ishchuk Illia
  • Koštová Dana
  • Košút Šimon
  • Mičová Klaudia
  • Námešný Juraj
  • Oswaldová Žofia
  • Oťapka Matúš
  • Prekoppová Adela
  • Prôčková Monika
  • Roob Matej
  • Sawlani Sanat
  • Sekereš Lukáš
  • Tesáková Kristína
  • Žňava Martin
  • Beňo Adam
  • Čamaj Martin
  • Dučáková Alexandra
  • Elešová Sofia
  • Elešová Nicol
  • Frindtová Jana
  • Halmešová Sandra
  • Jelžová Nina
  • Kučera Adam
  • Rišňovská Michaela
  • Štefanovičová Alica

  Všetkým maturantom gratulujeme k úspešnej, i keď netradičnej, maturitnej skúške. Želáme veľa šťastia vo vysokoškolskom štúdiu, pracovnom i osobnom živote. Nech sa Vám otvárajú vždy len tie správne dvere!

 • Našim maturantom

  Našim maturantom

  Nič nebeží rýchlejšie ako roky.

  Končí sa jedno obdobie života študentom - maturantom, ich rodičom, ale i nám - ich učiteľom. Štafeta mladším študentom je odovzdaná, nastal ten správny čas poďakovať všetkým tým, ktorí boli vždy mladým ľuďom nablízku. Rodičom, všetkým učiteľom a všetkým neviditeľným rukám, ktoré posúvali mladých ľudí dopredu.         

  VÁŽENÍ MATURANTI, 

  prajem vám do „nového" života veľa šťastia, zdravia a úspechov. Aby ste boli naďalej vďačnou stelesnenou láskou svojich rodičov a hrdosťou i zadosťučinením pre svojich učiteľov.     

  Nezabudnite na svojich blízkych, priateľov, školu, na naše mesto. A  keď sa budete vracať domov, zastavte sa občas pre milú spomienku, pre  spoločnú radosť z vašich úspechov. Prežite život v zdraví, radosti a vzácnej životnej rovnováhe.    

   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 • Ako sa študuje v Dánsku

  Ako sa študuje v Dánsku

  Študent International Marketing na Business Academy Aarhus Vám prostredníctvom webinára ponúka možnosť získať skutočný obraz o tom, aké to je študovať na vysokej škole v Dánsku. Dozviete sa, ako sa na školu dostať, ako to na škole funguje, akú sú jeho osobné skúsenosti,...

  Podujatie je samozrejme úplne zadarmo a pre každého. Oficiálnym jazykom podujatia bude angličtina, keďže aj štúdium sa vyučuje v anglickom jazyku a webináru sa zúčastnia študenti z rôznych krajín.

  Webinár sa uskutoční 22. mája 2020 o 15:30 (viac informácií na plagáte 2020_denmark.pdf).

  Link na webinár cez aplikáciu ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/74038517379.

 • Podpora pre Španielsko

  Podpora pre Španielsko

  Španielčinári sa pod vedením pani profesorky Sliačanovej rozhodli vyjadriť podporu v ťažkej a náročnej situácii celému Španielsku, jednej z najpostihnutejších krajín pandémiou ochorenia COVID-19. Zozbierali svoje fotografie v rúškach a odkaz pod heslom "SME S VAMI" odoslali na Veľvyslanectvo Španielska.

  Niekedy robíme všetko, čo je v našich silách, aby všetko dobre dopadlo, ale niekedy z dôvodov, ktoré nedokážeme ovplyvniť, nevychádzajú veci tak, ako by sme si želali alebo ako sme si naplánovali. Napriek tomu všetkému veríme, že všetko dobre dopadne.

  Spoločne to zvládneme.

   

  Text z listu zaslaného na veľvyslanectvo

  Estimados señores:

  Les escribimos para darles a Ustedes y a toda España nuestro apoyo en
  esta situación tan dura y tan difícil.
  Este es un mensaje nuestro para España, que está siendo uno de los
  países más afectados por la expansión del coronavirus:

  ESTAMOS CON USTEDES.

  A veces hemos hecho todo cuanto está en nuestra mano para que todo
  salga bien, pero por razones que no es posible controlar, no sale como
  esprábamos o habíamos planeado. A pesar de todo lo que está pasando,
  esperamos que todo salga bien.

  Con este motivo les enviamos un cartel que han hecho los estudiantes
  de español junto con su profesora.

  Con mejores deseos se despiden atentamente

  PhDr. Veronika Sliačanová y los estudiantes de ELE

  Instituto de Milan Rúfus
  Žiar nad Hronom
  Eslovaquia

   

  Odpoveď z veľvyslanectva

  Estimada Sra. Sliačanová,

  Muchísimas gracias por su cariñoso mensaje de apoyo. Nos hemos tomado la libertad de compartirlo en nuestro perfil y página de Facebook, haciendo mención de su Instituto.

  Les deseamos lo mejor a Ud. y a sus alumnos de español.

   

  Un cordial saludo,

  EMBAJADA DE ESPAÑA EN BRATISLAVA

 • Maturitná skúška 2020

  Maturitná skúška 2020

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  Zároveň vydáva nasledovné rozhodnutie  Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020. 

  2020_Rozhodnutie_MS_maturita.pdf

  Informácie sú zverejnené aj na stránke ministerstva.

  https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

  http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

 • Spoznaj svoju univerzitu z domu

  Spoznaj svoju univerzitu z domu

  Národné kariérne centrum pripravilo netradičný projekt. Srdečne pozýva všetkých absolventov na veľký virtuálny deň otvorených dverí vysokých škôl, ktorý sa uskutoční dňa 27.4.2020 o 14.00.

  Kedze veľa vysokých škôl má termíny na prijatie prihlášok do konca aprila, zúčastnia sa na online prezentácii prostrednictvom Virtuálneho DOD, ktoré bude prebiehať na stránke: https://virtualnydenotvorenychdveri.sk.

  Očakáva sa prezentácia viac ako 30 vysokých škôl.

  Predbežný zoznam vysokých škôl:

  Aktuálne informácie budeme pridávať aj na facebookový event, preto sledujte:  https://www.facebook.com/events/331965841098147/

  NEÚPLNÝ ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL A FAKÚLT (POČET NEUSTÁLE RASTIE)

  Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave
  Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
  Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
  Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  Univerzita Komenského v Bratislave
  Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
  University of New York in Prague
  Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 
  Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 
  Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline
  Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
  Strojnícka fakulta STU v Bratislave 
  Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
  Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislaveso sídlom v Košiciach
  Technická univerzita Košice
  Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
  Fakulta aplikované informatiky Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  Filozofická fakulta UCM v Trnave 
  Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

 • Zapojte sa do svetového rekordu

  Zapojte sa do svetového rekordu

  Už zajtra!

  Pozývame pedagógov a žiakov, aby sa zúčastnili pokusu o historicky najväčšiu online hodinu telesnej a športovej výchovy a pridali sa tak k vytvoreniu svetového rekordu. Hlavnou myšlienkou tohto online podujatia je prostredníctvom 30-minútového cvičenia zjednotiť celý svet.Stačí sa pridať na stránku podujatia, budúcu stredu 22.apríla 2020 o 14:30, byť online a zacvičiť si spolu s cvičiteľkou a športovými priateľmi z celého sveta. Zostaňte aktívni aj keď ste doma!

  Stránka podujatia je: https://www.facebook.com/events/1080597062310488/

   

 • Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas mimoriadnej situácie

  Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas mimoriadnej situácie

  Vážení rodičia,

  v súlade s Usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydal minister školstva SR dňa 6. apríla 2020, Vám oznamujeme, že pri hodnotení a klasifikácii žiaka v II. polroku šk. roka 2019/2020 budeme postupovať v súlade so Zásadami hodnotenia a klasifikácie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania od 16. 03. 2020. Zásady sú pre rodičov dostupné po prihlásení na stránku školy alebo cez aplikáciu Edupage v mobilných zariadeniach.

  Zásady k hodnoteniu a klasifikácii žiakov počas mimoriadnej situácie nadobúdajú účinnosť 20. 04. 2020. Vzťahujú sa na obdobie mimoriadnej situácie a zostávajú v platnosti aj v prípade, že vyučovanie v školách bude obnovené ešte pred ukončením školského roka, t. j. pred 30. 06. 2020.

  Tieto zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov môžu byť upravené v súlade s ďalšími usmerneniami vydávanými MŠVVaŠ SR.

  Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 • Prijímacie konanie na vysoké školy

  Prijímacie konanie na vysoké školy

  Zmeny v prijímacom konaní prijali aj na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA.

  Kvôli pandémii COVID-19 rušia písomné prijímacie skúšky. Do prvého ročníka študijných programov bakalárskeho štúdia budú do naplnenia plánovacej kapacity prijímať podľa aritmetického priemeru z predposledného ročníka štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie). Je to prvýkrát počas 30-ročnej histórie fakulty, čo budú mať všetci uchádzači unikátnu možnosť byť prijatí na štúdium k nám bez prijímacej skúšky. Táto možnosť platí len pre tento rok.

  Vzhľadom na zrušenie písomných prijímacích skúšok navýšili počet prijímaných uchádzačov na našich študijných programoch a termín podania prihlášky na bakalárske štúdium sme predĺžili do 30. apríla 2020.

  Viac informácií na:

  http://www.budfri.sk/blog/kvoli-ochoreniu-covid-19-rusime-prijimacie-skusky-a-zavadzame-dalsie-zmeny

 • Prijímacie konanie na vysoké školy

  Prijímacie konanie na vysoké školy

  Milí absolventi!

  Vysoké školy postupne upravujú kritériá prijímacieho konania. Aktuálne informácie budeme postupne zverejňovať na stránke školy aj na školskej Facebookovej stránke.

   

  Slovenská poľnohospodárska univerzita NITRA

  Žilinská univerzita v Žiline

 • Zvíťaziť stihli ešte pred karanténou

  Zvíťaziť stihli ešte pred karanténou

  Jedným zo športov, ktorým sa venujú naši gymnazisti, je i karate. To, že sú v tom naozaj dobrí, dokonca vynikajúci, potvrdili i v posledných zápasoch pred nástupom obmedzení pred šírením nákazy COVID-19.

  Nina Jelžová, študentka OKTÁVY, reprezentovala naše gymnázium na Akademických majstrovstvách Slovenska. Vybojovala ten najcennejší titul a získala zlatú medailu. Skúsená pretekárka vo svojej kategórii súperkám nedala šancu, keď všetky zápasy vyhrala ešte pred časovým limitom. Titul Akademickej majsterky Slovenska jej právom patrí.

  Úplne poslednou súťažou, v ktorej o tituly bojovali naši gymnazisti, boli seniorské Majstrovská Slovenska. Za svoj klub vystúpila Nina Jelžová a Natália Rajčanová (III. A), hoci vekovo patria k juniorom. Najviac sa darilo Natálii, ktorá sa dostala až do finále v kumite a odniesla si titul Vicemajsterky Slovenska a striebornú medailu. Nina vybojovala bronz.

  Obom dievčatám želáme veľa športového šťastia a úspechov v ďalších súťažiach. Nine ďakujeme tiež za úžasnú reprezentáciu školy.

  Do galérie Súťaže 2020 boli pridané fotografie.

  napísané podľa trénera Karate klubu MŠK Žiar nad Hronom

 • Pomáhame nemocniciam

  Pomáhame nemocniciam

  Už sme odovzdali prvý balík. Aktivita zaujala aj redakciu MY ŽIAR.

  Mnohí z nás v období pandémie začali pomáhať viac ako inokedy. Šijú rúška, roznášajú stravu, dovážajú nákupy starším, ... Aj naše gymnázium sa rozhodlo reagovať na výzvu iniciatívy pomoznemocnici.sk. Od včerajšieho dňa naša 3D tlačiareň neodpočíva, ale tlačí súčiastky na výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov. Výzvu objavil aj celú tlač obsluhuje študent oktávy, Martin Čamaj. Ďakujeme pani riaditeľke, ktorá túto aktivitu podporila.

  Pridáte sa?

  Viac informácii k výzve https://pomoznemocnici.sk/

  Do galérie Pomáhame nemocniciam boli pridané fotografie.

 • Prijímacie skúšky - nové termíny

  Prijímacie skúšky - nové termíny

  V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR o prerušení vyučovania boli stanovené aj nové termíny týkajúce sa prijímacieho konania na stredné školy. 

   

  - Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

  - Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

  - Riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (napr. počty žiakov, kritériá prijímania,...) do 28. apríla 2020.

  - Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  - Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

 • Maturita 2020 - termíny

  Maturita 2020 - termíny

  V súlade s Rozhodnutím ministra školstva SR o prerušení vyučovania bol stanovený aj nový termín týkajúci sa maturinej skúšky. 

  Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

 • Opatrenie ministra školstva

  Opatrenie ministra školstva

  Vážení rodičia, milí študenti.

  Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu minister školstva SR vydal opatrenie, z ktorého vyplýva:

  - škola zostáva zatvorená až do odvolania,

  - písomná maturitná skúšky (externá aj interná časť) je zrušená,

  - upravujú sa termíny konania internej ústnej maturitnej skúšky (uskutoční sa najneskôr do 30.6.2020),

  - o postupe prijímania absolventov na VŠ sa ešte rokuje.

  Podrobné informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ SR. Prajem všetkým v tomto náročnom období veľa síl, trpezlivosti a pevné zdravie.

  Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 • Učíme z domu

  Učíme z domu

  Tak ako všetky školy, aj naše gymnázium funguje už viac ako týždeň „z domu“.

  Chcela by som sa poďakovať všetkým žiakom aj ich rodičom za zodpovedné správanie sa a plnenie si úloh podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich.

  Rovnako ďakujem pedagógom, že k celej situácii pristúpili veľmi svedomito, pripravujú študijné texty, pracovné listy i online testy pre svojich žiakov, poskytujú konzultácie telefonicky či e-mailom.

  Zároveň prosím žiakov aj ich rodičov, v prípade, že sa vyskytne problém, neviete plniť úlohy z objektívnych dôvodov (zdravotný stav, technika, a pod.), aby ste kontaktovali vyučujúceho resp. triedneho učiteľa.

  Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy

 • Usmernenie ministerky školstva

  Usmernenie ministerky školstva

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Podrobnosti sú uvedené na stránke ministerstva školstva.

  Vyberáme najdôležitejšie:

  • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
  • Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
  • Testovanie žiakov KVARTY (Testovanie 9) sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020.
  • V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.
 • Usmernenie pre koronavírus

  Usmernenie pre koronavírus

  Podľa vyhlásenia Krízového štábu SR od pondelka 16. 03. 2020 sa pre všetky školy a školské zariadenia začína minimálne 14-dňová karanténa. Podrobné informácie budú žiakom i rodičom zasielané prostredníctvom Edupage od administrátora stránky alebo  od vyučujúcich jednotlivých predmetov.

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu žiaci 4. ročníka a OKTÁVY si budú môcť prísť potvrdiť prihlášky na VŠ ešte 13. 3. 2020 od 10.00 do 12.00. Prihlášky bude potvrdzovať výchovná poradkyňa Mgr. Zdena Štefancová. Následne bude možné prihlášky potvrdiť až 30. 03. 2020 (pondelok)!

  Škola bude pre verejnosť uzavretá.

  Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a pracujú podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, resp. triednych učiteľov.

  V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci škôl nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie. Sledujte stránku školy a správy v systéme Edupage.

  Ak nejaký žiak, resp. rodič nemá funkčný prístup, kontaktujte prosím správcu systému na maria.wagnerova@gymzh.sk. Tento pokyn platí do momentu, kým Ústredná maturitná komisia, resp. Ústredný krízový štáb SR nerozhodne inak. Odporúčame preto všetkým žiakom a rodičom denne sledovať webovú stránku školy.

 • Prerušenie vyučovania

  Prerušenie vyučovania

  S cieľom mimimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 sa v súlade s Pokynom č. 003/2020/UKRBBSK na našej škole prerušuje vyučovanie od 12. marca 2020 do dňa 18. marca 2020 vrátane (t.j. 5 pracovných dní). Všetky inštrukcie i domáce zadania pre žiakov budú zverejňované na stránke školy a zasielané prostredníctvom Edupage. Školská jedáleň nie je v prevádzke - stravníci sú automaticky odhlásení.

  Škola je pre verejnosť uzavretá!

  V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci škôl nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie. Sledujte stránku školy a správy v systéme Edupage.

  Ak nejaký žiak, resp. rodič nemá funkčný prístup, kontaktujte prosím správcu systému na maria.wagnerova@gymzh.sk.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Link na pokyn predsedu BBSK

  Aktuálne usmernenie hlavného hygienika

  Aktuálne usmernenie ministerstva školstva

  Aktuálne informácie RÚVZ k šíreniu COVID-19

   

 • Gymnaziálna volejbalová liga

  Gymnaziálna volejbalová liga

  Dňa 9.3.2020 sa uskutočnilo už 6. kolo volejbalovej ligy. V tomto kole odohrali vzájomné zápasy ďalšie triedne tímy s nasledovnými výsledkami:

  II.A : IV.B  1:2   /7:15, 15:12, 7:10/

  II.A : III.B   2:0  /15:8, 15:10/

  V 7. kole v pondelok 16.3.2020 o 14.15 hod. sa odohrajú zápasy medzi tímami:

  • IV.A : I.B
  • IV.A : I.C
  • III.A : I.B

  Priebežné výsledky po 6. kole sú v tabuľke. II.A a III.B ostáva už len zápas s profesormi.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium Milana Rúfusa
  Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom

  Riaditeľka školy: Ing. Dana Paálová

  Zástupkyňa riaditeľky školy pre pedagogickú činnosť: Mgr. Barbora Kinková

 • sekretariát: 045/6725630
  sekretariát(mobil): +421 903 402 803
  kancelária zástupkyne riaditeľky školy: 045/6723924
  školská jedáleň: 045/6734034

Fotogaléria