• Pomáhame nemocniciam
     • Pomáhame nemocniciam

     • Už sme odovzdali prvý balík. Aktivita zaujala aj redakciu MY ŽIAR.

      Mnohí z nás v období pandémie začali pomáhať viac ako inokedy. Šijú rúška, roznášajú stravu, dovážajú nákupy starším, ... Aj naše gymnázium sa rozhodlo reagovať na výzvu iniciatívy pomoznemocnici.sk. Od včerajšieho dňa naša 3D tlačiareň neodpočíva, ale tlačí súčiastky na výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov. Výzvu objavil aj celú tlač obsluhuje študent oktávy, Martin Čamaj. Ďakujeme pani riaditeľke, ktorá túto aktivitu podporila.

      Pridáte sa?

      Viac informácii k výzve https://pomoznemocnici.sk/

      Do galérie Pomáhame nemocniciam boli pridané fotografie.

    • Usmernenie ministerky školstva
     • Usmernenie ministerky školstva

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Podrobnosti sú uvedené na stránke ministerstva školstva.

      Vyberáme najdôležitejšie:

      • Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.
      • Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.
      • Testovanie žiakov KVARTY (Testovanie 9) sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020.
      • V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť podmienečného prijatia.
    • Usmernenie pre koronavírus
     • Usmernenie pre koronavírus

     • Podľa vyhlásenia Krízového štábu SR od pondelka 16. 03. 2020 sa pre všetky školy a školské zariadenia začína minimálne 14-dňová karanténa. Podrobné informácie budú žiakom i rodičom zasielané prostredníctvom Edupage od administrátora stránky alebo  od vyučujúcich jednotlivých predmetov.

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu žiaci 4. ročníka a OKTÁVY si budú môcť prísť potvrdiť prihlášky na VŠ ešte 13. 3. 2020 od 10.00 do 12.00. Prihlášky bude potvrdzovať výchovná poradkyňa Mgr. Zdena Štefancová. Následne bude možné prihlášky potvrdiť až 30. 03. 2020 (pondelok)!

      Škola bude pre verejnosť uzavretá.

      Žiaci zostávajú doma, vyhýbajú sa kontaktom s inými ľuďmi, nezúčastňujú sa spoločenských stretnutí a pracujú podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov, resp. triednych učiteľov.

      V termíne konania maturít žiaci a určení zamestnanci škôl nastúpia na maturitnú skúšku, po vykonaní odídu domov. Tento pokyn platí do momentu prípadného iného rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie. Sledujte stránku školy a správy v systéme Edupage.

      Ak nejaký žiak, resp. rodič nemá funkčný prístup, kontaktujte prosím správcu systému na maria.wagnerova@gymzh.sk. Tento pokyn platí do momentu, kým Ústredná maturitná komisia, resp. Ústredný krízový štáb SR nerozhodne inak. Odporúčame preto všetkým žiakom a rodičom denne sledovať webovú stránku školy.

    • Gymnaziálna volejbalová liga
     • Gymnaziálna volejbalová liga

     • Dňa 9.3.2020 sa uskutočnilo už 6. kolo volejbalovej ligy. V tomto kole odohrali vzájomné zápasy ďalšie triedne tímy s nasledovnými výsledkami:

      II.A : IV.B  1:2   /7:15, 15:12, 7:10/

      II.A : III.B   2:0  /15:8, 15:10/

      V 7. kole v pondelok 16.3.2020 o 14.15 hod. sa odohrajú zápasy medzi tímami:

      • IV.A : I.B
      • IV.A : I.C
      • III.A : I.B

      Priebežné výsledky po 6. kole sú v tabuľke. II.A a III.B ostáva už len zápas s profesormi.

    • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky - osemročné štúdium
     • Prípravný kurz pre prijímacie skúšky - osemročné štúdium

     • V spolupráci so Žiarskym gymnaziálnym neinvestičným fondom ponúkame prípravné kurzy pre uchádzačov o štúdium na osemročnom gymnáziu. Prvé stretnutia sa uskutočnia nasledovne:

      • slovenský jazyk – 23. marec 2020 o 14.00 h.
      • matematika – 24. marec 2020 o 14.15 h.

      Kurzy v oboch predmetoch sú pripravené v rozsahu 10 hodín, poplatok za kurz z jedného predmetu je 15 EUR (t.j. 1,50 EUR za 1 vyučovaciu hodinu). V cene kurzu sú zahrnuté aj nácvičné testy.

      Prihlásiť sa môžete na sekretariáte školy – t.č. 045/6725630, príp. emailom na sekretariat@gymzh.sk. Poplatok za kurz sa hradí na prvom stretnutí.

     • Lyžiarsky kurz - TERCIA a I.C

     • Pozdrav z lyžiarskeho kurzu z Čertova posielajú žiaci TERCIE a  I.C. Užívame si a zdokonaľujeme svoje športové zručnosti na svahu i v bazéne. Domov sa vrátia ďalšie lyžiarske a snowbordové hviezdy. Už sa len raz vyspíte a sme späť :)

      Do galérie Lyžiarsky kurz - TERCIA a I.C boli pridané fotografie.