• Hviezdy sú tiché
     • Hviezdy sú tiché

     • V utorok 18. februára 2020 do Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici vycestovali študenti IV. B a OKTÁVY. Keďže vlani absolvovali exkurziu do koncentračného tábora v Osvienčime, tentoraz dostali príležitosť zažiť netradičné pred(náška)stavenie – divadelnú koláž s názvom „Hviezdy sú tiché“. Príbeh o 4 dievčatách vo veku od 9 do 17 rokov, ktoré zanechali svedectvo o krutosti svetovej vojny vo svojich denníkoch, bol pretkávaný prednáškou lektora - historika. Predstavenie reaguje na smutné, ale aktuálne výročia prvej a druhej svetovej vojny, na témy nadradenosti, diskriminácie a neznášanlivosti. Vyzdvihuje neustálu potrebu obrany demokracie. Anna, Alja, Helga a Tanja ukázali odhodlanie a silu, ktoré nezávisia od veku a krajiny.

      Študentov predstavenie veľmi zaujalo, o čom svedčia ich rozhovory a debaty v nasledujúcich dňoch. Nejeden z nich sa o svoj zážitok podelil i so svojimi rodičmi či súrodencami.

      Do galérie Hviezdy sú tiché boli pridané fotografie.

    • Všetky tímy druhé
     • Všetky tímy druhé

     • Až 3 florbalové tímy nášho gymnázia sa úspešne prebojovali okresným kolom a vo štvrtok 20. februára 2020 vzorne reprezentovali našu školu na Regionálnom kole žiakov ZŠ a SŠ v Kremnici. Dievčatá z Tercie a Kvarty v konkurencii základných škôl okresov Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica obsadili konečné 2. miesto. Rovnako skončili nakoniec aj chlapci a dievčatá v konkurencii stredných škôl. Za bojovný výkon si všetci zaslúžia veľké uznanie a pochvalu. Ich súperi vo finálových zápasoch boli tentokrát nad ich sily. Chlapcom proti lesníkom z Banskej Štiavnice chýbalo trošku šťastia, dotiahli sa z 0:2 aj 2:4 na remízu, v samostatných nájazdoch však o postupe súpera do krajského kola rozhodol  jediný vydarený nájazd. Všetci študenti  nášho gymnázia  sa v zápasoch vzájomne povzbudzovali a fandili si, za ich vzornú reprezentáciu školy im patrí veľké poďakovanie,

                                                                                                                                                 Z. Štefancová a N. Nagy

       

      Výsledky:

      Florbal  žiačok ZŠ

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : ZŠ J.Kollára Banská Štiavnica  0:3 (0:2)

      Florbal  žiačok SŠ

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : SOŠ služieb a lesníctva Banská Štiavnica  0:2 (0:2)

      Florbal  žiakov SŠ

      • Gymnázium Žiar nad Hronom : SOŠ lesnícka  Banská Štiavnica  4:5sn (2:3, 4:4)
    • Valentín 2020
     • Valentín 2020

     • Valentínsky čas je spojený s vôňou čokolády, ktorá sa každoročne nesie priestormi nášho gymnázia. Valentín 2020 nebol výnimkou a členovia žiackej školskej rady s pomocnou rukou zástupcov triedy KVARTA pokračovali v tradíciách mimoškolského života našich študentov. Prípravy na tento valentínsky deň začali už vo štvrtok, a to nákupom potrebných surovín na lahodnú horúcu čokoládu. Nebolo ani sedem hodín ráno a chodbami sa niesla aróma topiacej sa čokolády. Spoločným úsilím piatich študentov sa podarilo uvariť čokoládu, ktorá bola od tých minuloročných určite odlišná. Kreatívne žiačky z KVARTY podávali čokoládu ozdobenú šľahačkou a rôznymi sladkými ozdobami. Prízemie budovy školy sa pýšilo valentínskou poštovou schránkou. Chlapci dievčatám, dievčatá chlapcom či kamaráti medzi sebou si posielali listy, ktoré určite všetkých potešili. Sme radi, že naša gymnaziálna rodina žije milými tradíciami spojenými aj so sviatokom zamilovaných.

      Roman Debnár, II. C

      Do galérie Valentín 2020 boli pridané fotografie. 💝🥰💑🌹☕️🎁💞

    • Gymnaziálna volejbalová liga
     • Gymnaziálna volejbalová liga

     • Prinášame Vám priebežné výsledky po 5. kole.

      Boli odohraté nasledovné zápasy:

      • IV.B : I.B     2:0  /15:7, 15:3/
      • IV.B : I.C     2:1  /15:7, 11:15, 10:6/
      • I.B : III.B     0:2  /7:15, 2:15/
      • I.C : III.B     2:0  /15:9, 15:11/

      Priebežné výsledky nájdete v tabuľke:

    • Prednášky mladých vedcov
     • Prednášky mladých vedcov

     • V stredu 12. 2. 2020 sa študenti 3. ročníkov a SEPTIMY zúčastnili Roadshow Slovenskej akadémie vied, ktorá sa svojimi aktivitami snaží priblížiť k verejnosti – nečaká, že žiaci prídu do laboratórií, ústavov, v rámci školských exkurzií, ale vedci idú za nimi priamo do škôl a oživiujú ich vyučovanie. Mladí vedci interaktívnou formou priblížili žiakom najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu. Študenti sa tak mohli preniesť počas jednej vyučovacej hodiny do laboratórií, kde sa rodí veda. Dozvedeli sa informácie, ktoré nenájdu na internete ani v encyklopédiách, pretože sú to poznatky vedcov pochádzajúce priamo z ich výskumov aní. Ž pozorovaiaci sa naučili, ako majú pracovať s informáciami a tiež o tom, aká dôležitá je pri výskume štatistika. V ďalšej skupine diskutovali o alternatívnych médiách, dezinformáciách i konšpiračných teóriách.

      Naozaj netradičné experimenty mali príležitosť zažiť žiaci z oblasti radiácie. Okrem fyzikálnej podstaty vzniku rádioaktívneho žiarenia mladí vedci ukázali aj možnosti využitia v oblasti rádioterapie. Zároveň poukázali na monitorovanie radiácie a predviedli prístroje na meranie dávok žiarenia. Nemenej zaujímavá bola i prednáška o alternatívnych zdrojoch energie, respektíve o snahe ľudstva vyprodukovanú energiu vhodne zakonzervovať. Prešli sme od tradičných foriem výroby elektrickej energie k ekologickým zdrojom. Dozvedeli sme sa i zaujímavosti, ktoré sa nie vždy o ekologických zdrojoch prezrádzajú. Vedci sa vo výskumoch venujú mnohým problémom, ktoré súvisia s bezpečnými technológiami, napr. s vývojom nových jadrových reaktorov a koróziou potrubí. Dopyt po energii rastie úmerne narastajúcej populácií, žiaľ jej produkcia má častokrát negatívny dopad na životné prostredie. Žiaci mohli svojimi otázkami vstupovať priamo do prednášok ako aj do experimentov.

      Môžeme povedať, že práca vedca je rozhodne zaujímavá a často aj mierne dobrodružná. Veríme, že sme našich žiakov týmto spôsobom motivovali v snahe objavovať a hľadať stále nové možnosti a alternatívy.

      Do galérie Prednášky mladých vedcov boli pridané fotografie.

    • 49. Gymnaziálny ples aj pomáhal
     • 49. Gymnaziálny ples aj pomáhal

     • Ples v kvetinovej záhrade mal okrem tradičných posolstiev aj jedno mimoriadne. Študenti sa rozhodli z výťažku plesu podporiť Svetielko nádeje. Toto občianske združenie podporuje detských onkologických pacientov a ich rodiny a škola s ním spolupracuje už dlhé obdobie. Plesový výbor rozhodol, že 10 % z predaja vstupeniek venuje malým pacientom. Priamo na plese prebral p. Kolár z rúk študentov symbolický šek na 600 eur, zo sponzorských sme pridali po vyúčtovaní ešte 100 eur a do pokladničiek Svetielka nádeje pri vstupe hostia plesu venovali takmer 45 eur. Celkový výťažok venovaný z plesu pre Svetielko nádeje bol teda 744,33 eur.

      Ceníme si, že naši študenti i hostia ukázali, že im nie sú ľahostajné ťažké osudy iných. V mene Svetielka nádeje ďakujeme.

      Do galérie 49. Gymnaziálny ples boli pridané fotografie.

     • Darujte nám 2 % zo svojich daní

     •  

      Vážení rodičia a priatelia školy!

      Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2% (3%) z dane.
      Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov aj Združeniu rodičov alebo Žiarskemu gymnaziálnemu neinvestičnému fondu, ktoré pôsobia pri našom gymnáziu. Združujú ľudí so záujmom zabezpečiť špičkovú úroveň vzdelávania našich študentov 
      a s blízkym vzťahom k tejto škole a jej tradíciám.

      Vaše 2 % (3 %) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. Návod i potrebné tlačivá nájdete tu.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie vybavenia školy,
      • podporovanie aktivít žiakov,
      • podporovanie kultúrnych, športových a výchovných aktivít žiakov školy,
      • podporovanie tradícií školy.

      Ďakujeme za podporu.

    • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Dňa 11.2.2020 nás študentka II. B triedy Zlatka Forgáčová reprezentovala na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku v Banskej Bystrici v kategórii 2D,  kde v silnej konkurencii ďalších škôl banskobystrického regiónu  skončila  s vynikajúcim výsledkom a obsadila 1. miesto. Veríme, že rovnako zabojuje aj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 22.  – 23. marca 2020 v Bratislave. V každom prípade držíme palce a gratulujeme k úspechu!

    • V divadle "Na konci"
     • V divadle "Na konci"

     • Dňa 6.2. 2019 sme mohli stráviť vyučovanie netradične. Ráno sme sa všetci elegantne oblečení stretli pred školou. Po chvíľke čakania sme nastúpili do autobusu a vyrazili na cestu. Tá však nebola príliš dlhá. Približne po polhodine sme sa už ocitli pred budovou divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Onedlho sme sa usadili v divadelnej sále, kde sme netrpezlivo čakali na začiatok predstavenia s názvom „Na konci“. Väčšinu hercov, ktorí účinkovali v predstavení, sme síce nepoznali, ale napriek tomu predtavenie zahrali perfektne. Celý príbeh opisoval život známeho slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, jeho spomienky a rôzne udalosti, ktoré počas svojho života zažil. Spomenuté boli aj jeho známe poviedky, knihy či príbehy. Ani sme sa nenazdali a predstavenie sa skončilo. Z celého príbehu si určite každý zapamätá vetu: „Keď ti bude dobre, čuš, a keď zle, vydrž.“ Celé vystúpenie v nás zanechalo skvelý dojem a dobrý pocit. Ďakujeme p. profesorkám za možnosť stráviť tento deň netradične a tešíme sa na ďalšiu návštevu divadla.

      Emma Rošková, TERCIA

      Do galérie V divadle "Na konci" boli pridané fotografie.

    • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku
     • Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku

     • Dňa 10.2.2020 sa štyria žiaci našej školy zúčastnili krajského kola 30. ročníka Olympiády v španielskom jazyku, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici. V konkurencii ďalších škôl si naši žiaci počínali vynikajúco a naše gymnázium obohatili o tri diplomy. V kategórii A sme získali 1. miesto – K.Čierťažská (II.C) a 2. miesto – N.Víťazková (II.A) a v kategórii B to bolo opäť 1. miesto – L.Macková (III.A) Žiačky, ktoré obsadili 1. miesto nás budú reprezentovať na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 10.- 11.3.2020 v Bratislave. Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim budeme držať palce.

      PhDr. Veronika Sliačanová

    • Študentské voľby
     • Študentské voľby

     • 5. február na našej škole učil mladých ľudí občianskej povinnosti. Biela volebná urna, kandidátne listiny, hlasovacie lístky a v neposlednom rade vlajka Slovenskej republiky zdobili našu školskú knižnicu, ktorá bola v tento chladný deň neobvykle zaplnená študentami Gymnázia Milana Rúfusa. Už po niekoľkýkrát sa naša škola zapojila do volebného prieskumu študentov stredných škôl, ktorý zastrešuje organizácia s názvom Študentské voľby. Volebná komisia zostavená dvoma organizátormi tejto politickej aktivity Matejom Piatrikom (III.B) a Romanom Debnárom (II.C) určila presný harmonogram návštevy simulovanej velebnej miestnosti. I keď si myslíme, že akademická pôda nášho gymnázia je a aj vždy bola stranícky apolitická, naši študenti spoločne s vedením školy pochopili, že cieľom tejto mimoškolskej aktivity je naučiť mladých ľudí, najmä prvovoličov, ako fungujú tajné demokratické voľby a hlavne poukázať na to, aby mladí ľudia pristupovali zodpovedne k svojej občianskej povinnosti a chodili voliť či už v parlamentných alebo iných voľbách pri obsadzovaní ústavných orgánov štátu alebo únie. Výsledky volieb na našej škole dopadli jednoznačne.

      Víťazom sa stala koalícia Progresívne Slovensko a Spolu (64 hlasov), ktorej líder, Michal Truban, bol najvolenejším kandidátom do Národnej rady Slovenskej republiky našimi študentami. Na druhom mieste sa predstavilo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia a Zmena zdola, ktoré získalo 29 sympatizantov. Liberálna Sloboda a solidarita (17 hlasov) skončila na treťom mieste a 4. miesto obsadila strana Andreja Kisku ZA ĽUDÍ, ktorá získala 15 hlasov. Ďakujeme študentom za účasť.     

      Roman Debnár 2.C

      Do galérie Študentské voľby boli pridané fotografie.

    • Mládežnícky európsky parlament
     • Mládežnícky európsky parlament

     • Na prelome dvoch zimných mesiacov januára a februára sa sedemčlenná skupina našich gymnazistov vydala do hlavného mesta reprezentovať školu v politicko-debatnej súťaži. Naši študenti sa už tradične niekoľko rokov zapájajú do tejto aktivity s názvom Modelový európsky parlament. Pracovným jazykom štvordňového simulovaného zasadnutia poslancov všetkých členských štátov únie je angličtina. Náš gymnaziálny tím bol rozdelený do troch delegácií. Viktória Sviržovská a Samuel Zorkóczy zdieľali na pôde Európskeho parlamentu názory Francúzska. Alžbeta Gundová, Lukáš Knoška, Matúš Hanuska a Natália Rečlová spoločne tvorili delegáciu Holandska. Posledný člen našich gymnazistov bol Roman Debnár, ktorý zastával hodnoty a postoje Dánskeho kráľovstva. 

      Otvárací ceremoniál sa konal 31.1.2020 v priestoroch kancelárie európskeho parlamentu, kde naši študenti mohli debatovať na rôzne otázky so slovenskými europoslancami. Martin Hojsík, Michal Šimečka a Ivan Štefanec približovali mladým študentom aktuálnu politickú situáciu Európskej únie, ale aj svoje pohľady na rôzne problémy, ktoré momentálne otriasajú svetom, ale aj Slovenskom.

      Víkend sa v Bratislave niesol pracovným nádychom. Každá delegácia si zvolila zástupcu pre rôzne odvetvia európskych problémov. Témy, ktoré študenti z celého Slovenska riešili, boli naozaj všestranné. Zlegalizovanie ľahkých drog, brexit, LGBTI či enviroment boli oblasti, ktorými sa zaoberali naši študenti. Cieľom diskusie  bolo presadenie názorov každej zo zúčastnených krajín na dané problematiky a zjednotenie názorov všetkých členských štátov únie.

      V pondelok 3.2. sa opätovne ako počas celého zasadnutia európskeho parlamentu chlapci obliekli do oblekov a dievčatá do šiat alebo kostýmov. Záverečné rokovanie prebiehalo v Primiciálnom paláci. Každá krajina predstavila svoje záverečné názory a spoločne sa hlasovalo o ich uplatnení. 

      Ďakujeme našim gymnazistom za úspešnú reprezentáciu na vysokej úrovni. 

                                                  Roman Debnár, II. C

      Fotografie sú vytvorené aj organizátorom podujatia MEP 2020.

      Do galérie Mládežnícky európsky parlament boli pridané fotografie.