• Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

     • Pozývame Vás na slávnostné otvorenie školského roka, ktoré sa uskutoční

      dňa 2. septembra 2019 o 8:00 hod. na školskom dvore.

      Po ukončení oficiálnej časti sa presunieme do tried.

      Žiaci 1. ročníka štvorročného štúdia dostanú učebnice v pondelok (2. 9. 2019). PRIMA dostane učebnice v utorok (3. 9. 2019).

      Rozdelenie žiakov 1. rončíka do tried nájdete tu.

      Triedy pre prvákov a štvrtákov:

      • I. A - 1. poschodie
      • I. B - prízemie
      • I. C - prízemie
      • PRIMA - Prednášková miestnosť na prízemí (spolu s rodičmi)
      • IV. A - Prírodovedná knižnica
      • IV. B - Učebňa biológie
      • OKTÁVA – FYZIKA 2 (1. poschodie)

       

      Želáme veľa úspechov v školskom roku 2019/2020 !

      Vzhľadom na platnú legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov nie je možné zverejniť na stránke školy zoznam mien žiakov v jednotlivých triedach.

      Z tohto dôvodu žiakom 1. ročníka oznámime zaradenie do príslušných tried prostredníctvom kódu prideleného v prijímacom konaní. Zoznam bude zverejnený najneskôr do 30. augusta 2019.

      Ďakujeme za pochopenie.

    • Oznam pre stravníkov školskej jedálne
     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

     • Školská jedáleň je v prevádzke od 26. augusta 2019. Od 1. 9. 2019 sa mení výška stravného vzhľadom na zvyšovanie cien potravín na trhu. Oznamujeme zákonným zástupcom žiakov pre triedy PRIMA – KVARTA, že zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorý sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu, sa na žiakov osemročných gymnázií nevzťahuje, nakoľko sú žiakmi strednej školy.

      Nový cenník nájdete tu.